بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات104,910نویسنده اول69,277هم پژوهی64,039ژورنال118کنفرانس200
رتبه2نام مرکزدانشگاه پیام نور (همه مراکز)نوع مرکزپیام نورتعداد مقالات86,707نویسنده اول61,622هم پژوهی50,459ژورنال23کنفرانس43
رتبه3نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات49,741نویسنده اول33,789هم پژوهی45,040ژورنال40کنفرانس21
رتبه4نام مرکزدانشگاه تربیت مدرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات44,795نویسنده اول29,289هم پژوهی29,510ژورنال30کنفرانس59
رتبه5نام مرکزدانشگاه فردوسی مشهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات42,233نویسنده اول30,148هم پژوهی21,342ژورنال50کنفرانس122
رتبه6نام مرکزدانشگاه شهید بهشتینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات33,877نویسنده اول22,500هم پژوهی21,023ژورنال42کنفرانس57
رتبه7نام مرکزدانشگاه فرهنگیاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات31,873نویسنده اول24,908هم پژوهی12,803ژورنال14کنفرانس66
رتبه8نام مرکزدانشگاه تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات31,255نویسنده اول21,729هم پژوهی16,883ژورنال40کنفرانس44
رتبه9نام مرکزدانشگاه شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات28,965نویسنده اول20,438هم پژوهی14,191ژورنال21کنفرانس53
رتبه10نام مرکزدانشگاه علامه طباطبائینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات27,706نویسنده اول18,564هم پژوهی17,357ژورنال55کنفرانس21
رتبه11نام مرکزدانشگاه علم و صنعت ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات27,235نویسنده اول19,297هم پژوهی13,792ژورنال11کنفرانس98
رتبه12نام مرکزدانشگاه اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات26,744نویسنده اول18,498هم پژوهی14,221ژورنال44کنفرانس42
رتبه13نام مرکزدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,089نویسنده اول16,963هم پژوهی13,050ژورنال3کنفرانس68
رتبه14نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات23,713نویسنده اول16,061هم پژوهی16,348ژورنال28کنفرانس7
رتبه15نام مرکزدانشگاه شهید چمران اهوازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات22,918نویسنده اول15,397هم پژوهی11,962ژورنال24کنفرانس70
رتبه16نام مرکزدانشگاه شهید باهنر کرماننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات22,041نویسنده اول15,354هم پژوهی10,533ژورنال23کنفرانس58
رتبه17نام مرکزدانشگاه محقق اردبیلینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات20,343نویسنده اول15,920هم پژوهی9,472ژورنال20کنفرانس71
رتبه18نام مرکزدانشگاه ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات20,055نویسنده اول14,467هم پژوهی10,635ژورنال6کنفرانس14
رتبه19نام مرکزدانشگاه خوارزمینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات19,532نویسنده اول12,723هم پژوهی14,154ژورنال22کنفرانس29
رتبه20نام مرکزدانشگاه گیلاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات19,395نویسنده اول13,858هم پژوهی10,735ژورنال19کنفرانس31
رتبه21نام مرکزدانشگاه یزدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,315نویسنده اول13,617هم پژوهی8,890ژورنال11کنفرانس42
رتبه22نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات17,098نویسنده اول12,540هم پژوهی10,337ژورنال9کنفرانس10
رتبه23نام مرکزدانشگاه صنعتی شریفنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,873نویسنده اول11,312هم پژوهی8,752ژورنال6کنفرانس120
رتبه24نام مرکزدانشگاه مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,829نویسنده اول12,334هم پژوهی9,562ژورنال15کنفرانس22
رتبه25نام مرکزدانشگاه صنعتی اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,555نویسنده اول11,013هم پژوهی7,961ژورنال12کنفرانس44
رتبه26نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات15,840نویسنده اول10,623هم پژوهی11,487ژورنال12کنفرانس9
رتبه27نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات15,478نویسنده اول11,743هم پژوهی8,771ژورنال20کنفرانس48
رتبه28نام مرکزدانشگاه سیستان و بلوچستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات14,794نویسنده اول10,812هم پژوهی7,622ژورنال28کنفرانس52
رتبه29نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات14,731نویسنده اول11,128هم پژوهی9,316ژورنال10کنفرانس19
رتبه30نام مرکزدانشگاه بوعلی سینانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات14,620نویسنده اول10,729هم پژوهی7,555ژورنال3کنفرانس22
رتبه31نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات14,474نویسنده اول7,426هم پژوهی14,457ژورنال31کنفرانس56
رتبه32نام مرکزدانشگاه رازینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,833نویسنده اول9,935هم پژوهی6,857ژورنال16کنفرانس19
رتبه33نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13,124نویسنده اول10,073هم پژوهی7,421ژورنال6کنفرانس34
رتبه34نام مرکزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,872نویسنده اول8,708هم پژوهی6,750ژورنال6کنفرانس32
رتبه35نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,779نویسنده اول8,829هم پژوهی7,396ژورنال9کنفرانس21
رتبه36نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,757نویسنده اول9,445هم پژوهی8,144ژورنال8کنفرانس19
رتبه37نام مرکزدانشگاه سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,370نویسنده اول9,398هم پژوهی6,278ژورنال12کنفرانس21
رتبه38نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,202نویسنده اول8,400هم پژوهی9,140ژورنال13کنفرانس10
رتبه39نام مرکزدانشگاه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,132نویسنده اول8,948هم پژوهی6,380ژورنال5کنفرانس26
رتبه40نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مشهدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات11,973نویسنده اول8,520هم پژوهی7,067ژورنال30کنفرانس39
رتبه41نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11,648نویسنده اول7,732هم پژوهی9,466ژورنال9کنفرانس2
رتبه42نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,390نویسنده اول7,253هم پژوهی6,934ژورنال13کنفرانس12
رتبه43نام مرکزدانشگاه صنعتی مالک اشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,383نویسنده اول7,762هم پژوهی6,481ژورنال5کنفرانس31
رتبه44نام مرکزدانشگاه بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,287نویسنده اول8,421هم پژوهی5,491ژورنال21کنفرانس43
رتبه45نام مرکزدانشگاه الزهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,901نویسنده اول7,901هم پژوهی6,287ژورنال25کنفرانس23
رتبه46نام مرکزدانشگاه صنعتی شاهرودنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,568نویسنده اول7,718هم پژوهی5,745ژورنال9کنفرانس23
رتبه47نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات10,169نویسنده اول7,097هم پژوهی6,160ژورنال13کنفرانس8
رتبه48نام مرکزدانشگاه لرستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,127نویسنده اول7,392هم پژوهی6,208ژورنال11کنفرانس9
رتبه49نام مرکزدانشگاه شهرکردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,063نویسنده اول7,449هم پژوهی4,967ژورنال8کنفرانس29
رتبه50نام مرکزدانشگاه بین المللی امام خمینینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,964نویسنده اول7,148هم پژوهی5,387ژورنال20کنفرانس23
رتبه51نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,646نویسنده اول7,346هم پژوهی5,146ژورنال1کنفرانس15
رتبه52نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,604نویسنده اول6,669هم پژوهی5,235ژورنال8کنفرانس17
رتبه53نام مرکزدانشگاه کاشاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,518نویسنده اول7,161هم پژوهی4,582ژورنال12کنفرانس14
رتبه54نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,458نویسنده اول7,163هم پژوهی5,397ژورنال4کنفرانس5
رتبه55نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,221نویسنده اول7,140هم پژوهی5,357ژورنال5کنفرانس30
رتبه56نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات9,057نویسنده اول4,948هم پژوهی8,949ژورنال24کنفرانس50
رتبه57نام مرکزدانشگاه زابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,031نویسنده اول6,727هم پژوهی5,121ژورنال4کنفرانس12
رتبه58نام مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات8,913نویسنده اول5,470هم پژوهی6,691ژورنال5کنفرانس48
رتبه59نام مرکزجهاد دانشگاهینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات8,902نویسنده اول5,454هم پژوهی6,712ژورنال16کنفرانس64
رتبه60نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,884نویسنده اول6,099هم پژوهی5,948ژورنال8کنفرانس4
رتبه61نام مرکزدانشگاه قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,797نویسنده اول6,266هم پژوهی4,852ژورنال11کنفرانس7
رتبه62نام مرکزدانشگاه کردستان نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,514نویسنده اول5,818هم پژوهی5,048ژورنال17کنفرانس29
رتبه63نام مرکزدانشگاه فنی و حرفه اینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,373نویسنده اول6,321هم پژوهی4,078ژورنال3کنفرانس35
رتبه64نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات8,317نویسنده اول5,179هم پژوهی6,218ژورنال10کنفرانس24
رتبه65نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,238نویسنده اول5,716هم پژوهی5,423ژورنال3کنفرانس5
رتبه66نام مرکزدانشگاه جامع امام حسیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,835نویسنده اول5,565هم پژوهی4,429ژورنال39کنفرانس21
رتبه67نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,816نویسنده اول5,398هم پژوهی5,100ژورنال13کنفرانس2
رتبه68نام مرکزدانشگاه شاهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,689نویسنده اول5,194هم پژوهی5,197ژورنال13کنفرانس4
رتبه69نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ایراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات7,665نویسنده اول3,957هم پژوهی8,243ژورنال11کنفرانس31
رتبه70نام مرکزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,355نویسنده اول5,188هم پژوهی4,037ژورنال12کنفرانس32
رتبه71نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,243نویسنده اول5,089هم پژوهی4,741ژورنال1کنفرانس10
رتبه72نام مرکزدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,155نویسنده اول5,173هم پژوهی3,620ژورنال2کنفرانس12
رتبه73نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,714نویسنده اول4,961هم پژوهی3,631ژورنال2کنفرانس7
رتبه74نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سارینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,637نویسنده اول4,676هم پژوهی4,640ژورنال3کنفرانس1
رتبه75نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,425نویسنده اول4,788هم پژوهی4,194ژورنال4کنفرانس11
رتبه76نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,238نویسنده اول4,557هم پژوهی3,769ژورنال3کنفرانس10
رتبه77نام مرکزدانشگاه ایلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,134نویسنده اول4,220هم پژوهی3,825ژورنال5کنفرانس4
رتبه78نام مرکزدانشگاه حکیم سبزوارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,092نویسنده اول4,415هم پژوهی3,019ژورنال5کنفرانس13
رتبه79نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر رینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,939نویسنده اول4,198هم پژوهی3,675ژورنال5کنفرانس12
رتبه80نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,889نویسنده اول4,209هم پژوهی4,266ژورنال3کنفرانس2
رتبه81نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,823نویسنده اول3,811هم پژوهی4,257ژورنال5کنفرانس3
رتبه82نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,623نویسنده اول4,304هم پژوهی3,610ژورنال5کنفرانس4
رتبه83نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,571نویسنده اول4,090هم پژوهی3,335ژورنال2کنفرانس26
رتبه84نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,563نویسنده اول4,248هم پژوهی3,390ژورنال3کنفرانس7
رتبه85نام مرکزدانشگاه اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,477نویسنده اول3,938هم پژوهی2,955ژورنال12کنفرانس8
رتبه86نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,468نویسنده اول3,920هم پژوهی3,610ژورنال2کنفرانس15
رتبه87نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,367نویسنده اول3,913هم پژوهی2,642ژورنال3کنفرانس4
رتبه88نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,319نویسنده اول4,108هم پژوهی2,790ژورنال4کنفرانس9
رتبه89نام مرکزدانشگاه هرمزگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,229نویسنده اول3,489هم پژوهی3,822ژورنال2کنفرانس18
رتبه90نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات5,190نویسنده اول3,344هم پژوهی3,798ژورنال6کنفرانس12
رتبه91نام مرکزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,151نویسنده اول3,709هم پژوهی2,841ژورنال4کنفرانس27
رتبه92نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,140نویسنده اول3,860هم پژوهی3,572ژورنال2کنفرانس14
رتبه93نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,060نویسنده اول3,077هم پژوهی3,889ژورنال1کنفرانس5
رتبه94نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات5,045نویسنده اول3,044هم پژوهی4,196ژورنال6کنفرانس10
رتبه95نام مرکزدانشگاه صنعتی سهندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,041نویسنده اول3,817هم پژوهی2,008ژورنال1کنفرانس11
رتبه96نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات5,036نویسنده اول3,452هم پژوهی3,630ژورنال23کنفرانس6
رتبه97نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,966نویسنده اول3,741هم پژوهی2,821ژورنال1کنفرانس3
رتبه98نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,875نویسنده اول3,555هم پژوهی2,983ژورنال2کنفرانس2
رتبه99نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,821نویسنده اول3,668هم پژوهی3,042ژورنال1کنفرانس2
رتبه100نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,759نویسنده اول3,377هم پژوهی2,016ژورنال1کنفرانس11
رتبه101نام مرکزدانشگاه خلیج فارسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,756نویسنده اول3,325هم پژوهی2,520ژورنال0کنفرانس9
رتبه102نام مرکزدانشگاه یاسوجنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,746نویسنده اول3,171هم پژوهی2,704ژورنال3کنفرانس14
رتبه103نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,731نویسنده اول3,290هم پژوهی3,060ژورنال6کنفرانس6
رتبه104نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,604نویسنده اول3,299هم پژوهی3,148ژورنال16کنفرانس7
رتبه105نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,575نویسنده اول3,351هم پژوهی3,277ژورنال1کنفرانس2
رتبه106نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,520نویسنده اول3,201هم پژوهی3,107ژورنال4کنفرانس17
رتبه107نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,432نویسنده اول3,013هم پژوهی3,138ژورنال5کنفرانس2
رتبه108نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,403نویسنده اول3,255هم پژوهی2,839ژورنال0کنفرانس0
رتبه109نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,291نویسنده اول2,866هم پژوهی3,012ژورنال3کنفرانس24
رتبه110نام مرکزدانشگاه امام صادقنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,232نویسنده اول3,114هم پژوهی2,030ژورنال20کنفرانس14
رتبه111نام مرکزدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,178نویسنده اول3,022هم پژوهی2,301ژورنال0کنفرانس2
رتبه112نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,136نویسنده اول2,711هم پژوهی2,845ژورنال4کنفرانس6
رتبه113نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,018نویسنده اول2,996هم پژوهی2,582ژورنال2کنفرانس2
رتبه114نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,938نویسنده اول2,937هم پژوهی2,429ژورنال1کنفرانس11
رتبه115نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرماننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,931نویسنده اول2,390هم پژوهی3,363ژورنال11کنفرانس7
رتبه116نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,908نویسنده اول3,007هم پژوهی2,031ژورنال6کنفرانس31
رتبه117نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,842نویسنده اول2,849هم پژوهی2,476ژورنال2کنفرانس3
رتبه118نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,812نویسنده اول2,663هم پژوهی2,563ژورنال1کنفرانس3
رتبه119نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,774نویسنده اول2,971هم پژوهی2,361ژورنال2کنفرانس11
رتبه120نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,725نویسنده اول2,848هم پژوهی1,832ژورنال1کنفرانس23
رتبه121نام مرکزدانشگاه گلستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,714نویسنده اول2,216هم پژوهی2,554ژورنال4کنفرانس8
رتبه122نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,682نویسنده اول2,774هم پژوهی2,181ژورنال0کنفرانس4
رتبه123نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,594نویسنده اول2,500هم پژوهی2,287ژورنال2کنفرانس6
رتبه124نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,588نویسنده اول2,462هم پژوهی2,393ژورنال0کنفرانس2
رتبه125نام مرکزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات3,582نویسنده اول1,637هم پژوهی3,080ژورنال9کنفرانس2
رتبه126نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,581نویسنده اول2,452هم پژوهی2,338ژورنال4کنفرانس2
رتبه127نام مرکزدانشگاه هنر اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,577نویسنده اول2,517هم پژوهی2,070ژورنال3کنفرانس3
رتبه128نام مرکزسازمان انرژی اتمینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات3,549نویسنده اول1,904هم پژوهی2,655ژورنال1کنفرانس1
رتبه129نام مرکزجامعه المصطفی العالمیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات3,525نویسنده اول2,873هم پژوهی943ژورنال89کنفرانس2
رتبه130نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,472نویسنده اول2,519هم پژوهی2,217ژورنال4کنفرانس4
رتبه131نام مرکزدانشگاه ملایرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,404نویسنده اول2,479هم پژوهی2,153ژورنال0کنفرانس7
رتبه132نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,402نویسنده اول2,616هم پژوهی1,584ژورنال2کنفرانس6
رتبه133نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,387نویسنده اول2,310هم پژوهی2,265ژورنال2کنفرانس11
رتبه134نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,368نویسنده اول2,047هم پژوهی2,584ژورنال13کنفرانس31
رتبه135نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,254نویسنده اول2,628هم پژوهی1,612ژورنال3کنفرانس18
رتبه136نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,208نویسنده اول1,697هم پژوهی3,013ژورنال19کنفرانس4
رتبه137نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,172نویسنده اول2,055هم پژوهی2,452ژورنال4کنفرانس6
رتبه138نام مرکزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,113نویسنده اول1,822هم پژوهی2,831ژورنال6کنفرانس12
رتبه139نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,101نویسنده اول2,077هم پژوهی2,300ژورنال8کنفرانس0
رتبه140نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,016نویسنده اول2,206هم پژوهی2,365ژورنال0کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,967نویسنده اول2,117هم پژوهی2,146ژورنال1کنفرانس3
رتبه142نام مرکزدانشگاه امام رضانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,940نویسنده اول1,991هم پژوهی2,272ژورنال0کنفرانس8
رتبه143نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,922نویسنده اول2,063هم پژوهی1,787ژورنال14کنفرانس11
رتبه144نام مرکزپژوهشگاه صنعت نفتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,888نویسنده اول1,480هم پژوهی1,970ژورنال2کنفرانس1
رتبه145نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,882نویسنده اول1,795هم پژوهی2,416ژورنال5کنفرانس3
رتبه146نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,870نویسنده اول2,202هم پژوهی1,404ژورنال2کنفرانس13
رتبه147نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,821نویسنده اول2,267هم پژوهی1,713ژورنال2کنفرانس0
رتبه148نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,808نویسنده اول2,016هم پژوهی1,811ژورنال1کنفرانس3
رتبه149نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,802نویسنده اول1,996هم پژوهی1,681ژورنال0کنفرانس3
رتبه150نام مرکزدانشگاه هنر اسلامی تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,776نویسنده اول2,237هم پژوهی1,200ژورنال3کنفرانس17
رتبه151نام مرکزموسسه آموزش عالی آپادانا شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,698نویسنده اول2,410هم پژوهی775ژورنال18کنفرانس27
رتبه152نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,693نویسنده اول1,996هم پژوهی1,433ژورنال0کنفرانس0
رتبه153نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,692نویسنده اول1,958هم پژوهی1,766ژورنال3کنفرانس6
رتبه154نام مرکزدانشگاه صنعتی شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,651نویسنده اول1,929هم پژوهی1,174ژورنال0کنفرانس4
رتبه155نام مرکزدانشگاه گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,629نویسنده اول2,034هم پژوهی1,423ژورنال4کنفرانس6
رتبه156نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,562نویسنده اول1,882هم پژوهی1,486ژورنال1کنفرانس17
رتبه157نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,553نویسنده اول1,866هم پژوهی1,475ژورنال1کنفرانس5
رتبه158نام مرکزپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,514نویسنده اول1,399هم پژوهی1,538ژورنال2کنفرانس12
رتبه159نام مرکزپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,510نویسنده اول1,640هم پژوهی1,304ژورنال4کنفرانس7
رتبه160نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,504نویسنده اول1,631هم پژوهی2,342ژورنال2کنفرانس4
رتبه161نام مرکزدانشگاه مراغهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,503نویسنده اول1,766هم پژوهی1,493ژورنال2کنفرانس10
رتبه162نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,471نویسنده اول1,251هم پژوهی2,310ژورنال1کنفرانس3
رتبه163نام مرکزدانشگاه صنعت نفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,469نویسنده اول1,563هم پژوهی1,265ژورنال2کنفرانس7
رتبه164نام مرکزموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,457نویسنده اول698هم پژوهی3,080ژورنال4کنفرانس0
رتبه165نام مرکزدانشگاه علم و فرهنگنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,402نویسنده اول1,709هم پژوهی1,719ژورنال7کنفرانس25
رتبه166نام مرکزدانشگاه هنر تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,371نویسنده اول1,547هم پژوهی1,484ژورنال1کنفرانس2
رتبه167نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,350نویسنده اول1,708هم پژوهی1,988ژورنال1کنفرانس0
رتبه168نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,345نویسنده اول1,697هم پژوهی1,316ژورنال2کنفرانس0
رتبه169نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,323نویسنده اول1,819هم پژوهی1,039ژورنال43کنفرانس4
رتبه170نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,287نویسنده اول1,645هم پژوهی1,503ژورنال0کنفرانس1
رتبه171نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,272نویسنده اول1,466هم پژوهی1,630ژورنال3کنفرانس1
رتبه172نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,254نویسنده اول1,564هم پژوهی1,725ژورنال1کنفرانس1
رتبه173نام مرکزدانشگاه علوم و معارف قرآن کریمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,236نویسنده اول1,728هم پژوهی806ژورنال9کنفرانس11
رتبه174نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,227نویسنده اول1,497هم پژوهی1,515ژورنال1کنفرانس8
رتبه175نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بیرجندنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,226نویسنده اول1,481هم پژوهی1,596ژورنال3کنفرانس2
رتبه176نام مرکزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,208نویسنده اول863هم پژوهی1,882ژورنال1کنفرانس3
رتبه177نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,205نویسنده اول1,390هم پژوهی1,776ژورنال4کنفرانس6
رتبه178نام مرکزدانشگاه بجنوردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,202نویسنده اول1,597هم پژوهی1,318ژورنال1کنفرانس6
رتبه179نام مرکزپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,174نویسنده اول1,352هم پژوهی1,464ژورنال4کنفرانس0
رتبه180نام مرکزدانشگاه دامغاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,152نویسنده اول1,591هم پژوهی1,128ژورنال4کنفرانس6
رتبه181نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,138نویسنده اول1,574هم پژوهی1,337ژورنال0کنفرانس3
رتبه182نام مرکزدانشگاه عالی دفاع ملینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,134نویسنده اول1,354هم پژوهی1,574ژورنال13کنفرانس1
رتبه183نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,110نویسنده اول1,527هم پژوهی1,264ژورنال1کنفرانس10
رتبه184نام مرکزدانشگاه جیرفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,104نویسنده اول1,536هم پژوهی1,296ژورنال0کنفرانس14
رتبه185نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,087نویسنده اول1,418هم پژوهی1,703ژورنال4کنفرانس3
رتبه186نام مرکزدانشگاه علم و هنر یزدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,086نویسنده اول1,394هم پژوهی1,505ژورنال2کنفرانس0
رتبه187نام مرکزپژوهشگاه مواد و انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,073نویسنده اول1,439هم پژوهی1,174ژورنال4کنفرانس9
رتبه188نام مرکزدانشگاه اردکاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,034نویسنده اول1,536هم پژوهی1,229ژورنال1کنفرانس2
رتبه189نام مرکزسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,026نویسنده اول1,052هم پژوهی1,532ژورنال6کنفرانس7
رتبه190نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,005نویسنده اول1,194هم پژوهی1,596ژورنال0کنفرانس2
رتبه191نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,990نویسنده اول1,270هم پژوهی1,526ژورنال5کنفرانس8
رتبه192نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,974نویسنده اول1,565هم پژوهی1,059ژورنال0کنفرانس0
رتبه193نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,967نویسنده اول1,503هم پژوهی1,101ژورنال4کنفرانس2
رتبه194نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,939نویسنده اول1,484هم پژوهی2,023ژورنال0کنفرانس0
رتبه195نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,934نویسنده اول1,363هم پژوهی1,058ژورنال0کنفرانس13
رتبه196نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهرکردنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,888نویسنده اول1,178هم پژوهی1,630ژورنال5کنفرانس1
رتبه197نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,883نویسنده اول1,136هم پژوهی1,501ژورنال6کنفرانس8
رتبه198نام مرکزپژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,882نویسنده اول1,116هم پژوهی1,365ژورنال1کنفرانس3
رتبه199نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,881نویسنده اول1,466هم پژوهی943ژورنال2کنفرانس1
رتبه200نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,851نویسنده اول1,316هم پژوهی1,333ژورنال1کنفرانس7
رتبه201نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,850نویسنده اول1,436هم پژوهی1,129ژورنال0کنفرانس6
رتبه202نام مرکزدانشگاه آیت ا... العظمی بروجردینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,838نویسنده اول1,308هم پژوهی969ژورنال1کنفرانس9
رتبه203نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,809نویسنده اول1,357هم پژوهی1,067ژورنال3کنفرانس5
رتبه204نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,797نویسنده اول1,576هم پژوهی909ژورنال1کنفرانس7
رتبه205نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,778نویسنده اول1,290هم پژوهی998ژورنال2کنفرانس2
رتبه206نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,778نویسنده اول1,247هم پژوهی1,062ژورنال0کنفرانس0
رتبه207نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,777نویسنده اول1,039هم پژوهی1,724ژورنال4کنفرانس5
رتبه208نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,775نویسنده اول1,215هم پژوهی1,364ژورنال6کنفرانس7
رتبه209نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کاشاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,768نویسنده اول1,314هم پژوهی1,096ژورنال3کنفرانس3
رتبه210نام مرکزدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,756نویسنده اول1,253هم پژوهی1,099ژورنال1کنفرانس6
رتبه211نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,753نویسنده اول1,203هم پژوهی949ژورنال0کنفرانس6
رتبه212نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ارتشنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,730نویسنده اول1,193هم پژوهی1,238ژورنال8کنفرانس9
رتبه213نام مرکزدانشگاه شمالنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,729نویسنده اول1,094هم پژوهی1,230ژورنال0کنفرانس3
رتبه214نام مرکزموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,719نویسنده اول1,029هم پژوهی1,284ژورنال3کنفرانس2
رتبه215نام مرکزپژوهشگاه نیرونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,711نویسنده اول1,289هم پژوهی716ژورنال2کنفرانس15
رتبه216نام مرکزموسسه تحقیقات خاک و آبنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,669نویسنده اول574هم پژوهی1,792ژورنال4کنفرانس3
رتبه217نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی زنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,669نویسنده اول1,060هم پژوهی1,399ژورنال4کنفرانس5
رتبه218نام مرکزدانشگاه صنعتی ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,668نویسنده اول1,215هم پژوهی971ژورنال0کنفرانس0
رتبه219نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,665نویسنده اول869هم پژوهی1,852ژورنال0کنفرانس0
رتبه220نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,623نویسنده اول1,191هم پژوهی959ژورنال1کنفرانس2
رتبه221نام مرکزدانشگاه ادیان و مذاهبنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,576نویسنده اول1,167هم پژوهی783ژورنال18کنفرانس0
رتبه222نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی البرزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,568نویسنده اول981هم پژوهی1,358ژورنال3کنفرانس7
رتبه223نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,558نویسنده اول1,047هم پژوهی1,008ژورنال1کنفرانس3
رتبه224نام مرکزدانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,551نویسنده اول932هم پژوهی1,123ژورنال4کنفرانس5
رتبه225نام مرکزدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,537نویسنده اول1,229هم پژوهی682ژورنال2کنفرانس3
رتبه226نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قزویننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,532نویسنده اول1,034هم پژوهی1,155ژورنال1کنفرانس4
رتبه227نام مرکزدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,521نویسنده اول1,125هم پژوهی915ژورنال0کنفرانس2
رتبه228نام مرکزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,518نویسنده اول779هم پژوهی1,236ژورنال3کنفرانس0
رتبه229نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,515نویسنده اول1,124هم پژوهی923ژورنال0کنفرانس2
رتبه230نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,504نویسنده اول1,046هم پژوهی1,161ژورنال1کنفرانس1
رتبه231نام مرکزدانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,503نویسنده اول1,117هم پژوهی660ژورنال1کنفرانس6
رتبه232نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,480نویسنده اول907هم پژوهی1,079ژورنال1کنفرانس3
رتبه233نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,450نویسنده اول1,161هم پژوهی638ژورنال2کنفرانس1
رتبه234نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,444نویسنده اول1,027هم پژوهی979ژورنال0کنفرانس2
رتبه235نام مرکزدانشگاه علوم و فنون مازندراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,443نویسنده اول1,058هم پژوهی1,024ژورنال0کنفرانس5
رتبه236نام مرکزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,440نویسنده اول452هم پژوهی1,550ژورنال3کنفرانس0
رتبه237نام مرکزدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,430نویسنده اول984هم پژوهی753ژورنال0کنفرانس4
رتبه238نام مرکزانستیتو پاستور ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,414نویسنده اول516هم پژوهی1,552ژورنال3کنفرانس1
رتبه239نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,406نویسنده اول990هم پژوهی1,159ژورنال0کنفرانس0
رتبه240نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,392نویسنده اول936هم پژوهی949ژورنال1کنفرانس0
رتبه241نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,372نویسنده اول1,038هم پژوهی807ژورنال0کنفرانس2
رتبه242نام مرکزپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,367نویسنده اول633هم پژوهی1,325ژورنال2کنفرانس3
رتبه243نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,336نویسنده اول756هم پژوهی1,372ژورنال1کنفرانس1
رتبه244نام مرکزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,333نویسنده اول488هم پژوهی1,320ژورنال1کنفرانس13
رتبه245نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,326نویسنده اول953هم پژوهی835ژورنال1کنفرانس1
رتبه246نام مرکزموسسه آموزش عالی خاوراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,312نویسنده اول805هم پژوهی805ژورنال0کنفرانس40
رتبه247نام مرکزموسسه آموزش عالی روزبهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,302نویسنده اول994هم پژوهی769ژورنال0کنفرانس2
رتبه248نام مرکزدانشگاه میبدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,292نویسنده اول823هم پژوهی965ژورنال1کنفرانس0
رتبه249نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,277نویسنده اول659هم پژوهی1,199ژورنال0کنفرانس2
رتبه250نام مرکزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,265نویسنده اول475هم پژوهی1,246ژورنال3کنفرانس2
رتبه251نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,256نویسنده اول783هم پژوهی1,025ژورنال1کنفرانس3
رتبه252نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,213نویسنده اول798هم پژوهی816ژورنال0کنفرانس0
رتبه253نام مرکزدانشگاه افسری امام علینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,180نویسنده اول768هم پژوهی879ژورنال2کنفرانس5
رتبه254نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,171نویسنده اول757هم پژوهی854ژورنال0کنفرانس5
رتبه255نام مرکزپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,160نویسنده اول293هم پژوهی1,323ژورنال0کنفرانس0
رتبه256نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اراکنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,132نویسنده اول667هم پژوهی1,131ژورنال3کنفرانس1
رتبه257نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,126نویسنده اول713هم پژوهی964ژورنال5کنفرانس1
رتبه258نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,125نویسنده اول861هم پژوهی803ژورنال1کنفرانس3
رتبه259نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلامنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,123نویسنده اول607هم پژوهی1,219ژورنال3کنفرانس8
رتبه260نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی گنابادنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,118نویسنده اول748هم پژوهی1,043ژورنال2کنفرانس5
رتبه261نام مرکزدانشگاه صنعتی قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,114نویسنده اول770هم پژوهی612ژورنال2کنفرانس3
رتبه262نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,107نویسنده اول539هم پژوهی1,098ژورنال0کنفرانس0
رتبه263نام مرکزدانشگاه مفیدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,103نویسنده اول715هم پژوهی620ژورنال7کنفرانس1
رتبه264نام مرکزدانشگاه ولایتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,102نویسنده اول783هم پژوهی638ژورنال1کنفرانس2
رتبه265نام مرکزمؤسسه تحقیقات برنج کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,099نویسنده اول366هم پژوهی1,084ژورنال1کنفرانس0
رتبه266نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی رفسنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,096نویسنده اول727هم پژوهی823ژورنال3کنفرانس2
رتبه267نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,083نویسنده اول658هم پژوهی995ژورنال0کنفرانس2
رتبه268نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,057نویسنده اول677هم پژوهی774ژورنال0کنفرانس3
رتبه269نام مرکزدانشگاه صنعتی اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,052نویسنده اول800هم پژوهی512ژورنال2کنفرانس9
رتبه270نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,051نویسنده اول631هم پژوهی877ژورنال0کنفرانس1
رتبه271نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,050نویسنده اول704هم پژوهی685ژورنال1کنفرانس7
رتبه272نام مرکزدانشگاه شهید اشرفی اصفهانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,048نویسنده اول725هم پژوهی611ژورنال0کنفرانس7
رتبه273نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,019نویسنده اول462هم پژوهی1,123ژورنال0کنفرانس2
رتبه274نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,019نویسنده اول742هم پژوهی693ژورنال2کنفرانس2
رتبه275نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اردبیلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,011نویسنده اول558هم پژوهی988ژورنال2کنفرانس4
رتبه276نام مرکزدانشگاه صنعتی سیرجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,007نویسنده اول793هم پژوهی446ژورنال0کنفرانس1
رتبه277نام مرکزمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات992نویسنده اول515هم پژوهی726ژورنال3کنفرانس20
رتبه278نام مرکزدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات991نویسنده اول758هم پژوهی389ژورنال12کنفرانس24
رتبه279نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات978نویسنده اول726هم پژوهی597ژورنال0کنفرانس6
رتبه280نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی سبزوارنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات977نویسنده اول586هم پژوهی912ژورنال1کنفرانس4
رتبه281نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات973نویسنده اول647هم پژوهی922ژورنال3کنفرانس0
رتبه282نام مرکزدانشگاه تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات970نویسنده اول705هم پژوهی582ژورنال2کنفرانس27
رتبه283نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات960نویسنده اول595هم پژوهی839ژورنال0کنفرانس0
رتبه284نام مرکزسازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استانداردنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات955نویسنده اول583هم پژوهی619ژورنال1کنفرانس0
رتبه285نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات954نویسنده اول720هم پژوهی447ژورنال0کنفرانس0
رتبه286نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات952نویسنده اول455هم پژوهی1,036ژورنال0کنفرانس0
رتبه287نام مرکزدانشگاه صنعتی سجادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات952نویسنده اول684هم پژوهی512ژورنال0کنفرانس6
رتبه288نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات942نویسنده اول707هم پژوهی659ژورنال0کنفرانس0
رتبه289نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات935نویسنده اول641هم پژوهی667ژورنال0کنفرانس13
رتبه290نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات934نویسنده اول649هم پژوهی613ژورنال1کنفرانس0
رتبه291نام مرکزدانشگاه صدا و سیمانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات925نویسنده اول666هم پژوهی457ژورنال2کنفرانس4
رتبه292نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات919نویسنده اول602هم پژوهی568ژورنال2کنفرانس1
رتبه293نام مرکزدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات918نویسنده اول692هم پژوهی460ژورنال1کنفرانس0
رتبه294نام مرکزپژوهشگاه حوزه و دانشگاهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات914نویسنده اول626هم پژوهی571ژورنال6کنفرانس1
رتبه295نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات896نویسنده اول641هم پژوهی587ژورنال0کنفرانس3
رتبه296نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات896نویسنده اول540هم پژوهی693ژورنال0کنفرانس16
رتبه297نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات890نویسنده اول626هم پژوهی593ژورنال0کنفرانس4
رتبه298نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات890نویسنده اول639هم پژوهی630ژورنال0کنفرانس0
رتبه299نام مرکزدانشگاه صنعتی بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات886نویسنده اول635هم پژوهی513ژورنال0کنفرانس0
رتبه300نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات884نویسنده اول709هم پژوهی340ژورنال0کنفرانس2
رتبه301نام مرکزموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات883نویسنده اول431هم پژوهی843ژورنال1کنفرانس0
رتبه302نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات881نویسنده اول541هم پژوهی760ژورنال5کنفرانس1
رتبه303نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات877نویسنده اول585هم پژوهی553ژورنال0کنفرانس0
رتبه304نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات873نویسنده اول610هم پژوهی674ژورنال2کنفرانس3
رتبه305نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات869نویسنده اول635هم پژوهی473ژورنال1کنفرانس6
رتبه306نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات868نویسنده اول610هم پژوهی639ژورنال1کنفرانس1
رتبه307نام مرکزدانشگاه فسانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات863نویسنده اول553هم پژوهی675ژورنال0کنفرانس2
رتبه308نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات857نویسنده اول579هم پژوهی584ژورنال0کنفرانس2
رتبه309نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات857نویسنده اول467هم پژوهی669ژورنال0کنفرانس1
رتبه310نام مرکزدانشگاه باقرالعلومنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات853نویسنده اول591هم پژوهی412ژورنال1کنفرانس0
رتبه311نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات848نویسنده اول365هم پژوهی765ژورنال1کنفرانس0
رتبه312نام مرکزموسسه آموزش عالی زند شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات846نویسنده اول594هم پژوهی509ژورنال0کنفرانس7
رتبه313نام مرکزدانشگاه مهرالبرزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات815نویسنده اول625هم پژوهی511ژورنال1کنفرانس1
رتبه314نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات814نویسنده اول430هم پژوهی759ژورنال0کنفرانس0
رتبه315نام مرکزدانشگاه صنعتی همداننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات807نویسنده اول516هم پژوهی493ژورنال0کنفرانس0
رتبه316نام مرکزدانشگاه علوم اسلامی رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات804نویسنده اول632هم پژوهی285ژورنال10کنفرانس0
رتبه317نام مرکزپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات801نویسنده اول680هم پژوهی185ژورنال21کنفرانس3
رتبه318نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات795نویسنده اول430هم پژوهی727ژورنال0کنفرانس0
رتبه319نام مرکزپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات793نویسنده اول441هم پژوهی535ژورنال1کنفرانس3
رتبه320نام مرکزموسسه تحقیقات آبنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات789نویسنده اول332هم پژوهی681ژورنال0کنفرانس2
رتبه321نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دورودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات783نویسنده اول580هم پژوهی435ژورنال0کنفرانس5
رتبه322نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات780نویسنده اول394هم پژوهی975ژورنال0کنفرانس1
رتبه323نام مرکزدانشگاه قرآن و حدیثنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات780نویسنده اول531هم پژوهی426ژورنال3کنفرانس0
رتبه324نام مرکزدانشگاه تفرشنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات777نویسنده اول446هم پژوهی508ژورنال0کنفرانس0
رتبه325نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات776نویسنده اول511هم پژوهی561ژورنال0کنفرانس0
رتبه326نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات774نویسنده اول549هم پژوهی531ژورنال2کنفرانس16
رتبه327نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات772نویسنده اول563هم پژوهی495ژورنال0کنفرانس3
رتبه328نام مرکزموسسه آموزش عالی اشراقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات757نویسنده اول526هم پژوهی387ژورنال0کنفرانس1
رتبه329نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات755نویسنده اول559هم پژوهی322ژورنال0کنفرانس4
رتبه330نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات754نویسنده اول577هم پژوهی410ژورنال0کنفرانس0
رتبه331نام مرکزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات739نویسنده اول355هم پژوهی679ژورنال1کنفرانس3
رتبه332نام مرکزدانشگاه رجانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات727نویسنده اول422هم پژوهی599ژورنال3کنفرانس0
رتبه333نام مرکزموسسه تحقیقات علوم دامی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات726نویسنده اول256هم پژوهی784ژورنال0کنفرانس0
رتبه334نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات721نویسنده اول430هم پژوهی503ژورنال0کنفرانس1
رتبه335نام مرکزدانشگاه خاتمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات709نویسنده اول453هم پژوهی576ژورنال0کنفرانس4
رتبه336نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات700نویسنده اول421هم پژوهی525ژورنال0کنفرانس0
رتبه337نام مرکزموسسه آموزش عالی مارلیک نوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات699نویسنده اول560هم پژوهی245ژورنال0کنفرانس0
رتبه338نام مرکزموسسه آموزش عالی باخترنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات698نویسنده اول455هم پژوهی452ژورنال0کنفرانس1
رتبه339نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات696نویسنده اول449هم پژوهی640ژورنال0کنفرانس0
رتبه340نام مرکزدانشگاه فرماندهی و ستاد آجانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات696نویسنده اول469هم پژوهی477ژورنال4کنفرانس0
رتبه341نام مرکزدانشگاه بنابنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات684نویسنده اول508هم پژوهی422ژورنال0کنفرانس1
رتبه342نام مرکزپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات676نویسنده اول363هم پژوهی420ژورنال2کنفرانس2
رتبه343نام مرکزدانشگاه حضرت معصومه (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات670نویسنده اول484هم پژوهی393ژورنال1کنفرانس2
رتبه344نام مرکزموسسه آموزش عالی فردوس مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات666نویسنده اول556هم پژوهی307ژورنال2کنفرانس8
رتبه345نام مرکزدانشگاه سورهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات664نویسنده اول433هم پژوهی382ژورنال5کنفرانس4
رتبه346نام مرکزپژوهشگاه رنگنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات661نویسنده اول358هم پژوهی468ژورنال2کنفرانس6
رتبه347نام مرکزدانشگاه صنعتی کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات657نویسنده اول442هم پژوهی387ژورنال0کنفرانس1
رتبه348نام مرکزدانشگاه شیخ بهائی نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات655نویسنده اول538هم پژوهی255ژورنال1کنفرانس4
رتبه349نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات655نویسنده اول423هم پژوهی483ژورنال0کنفرانس2
رتبه350نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات655نویسنده اول491هم پژوهی376ژورنال0کنفرانس0
رتبه351نام مرکزموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات653نویسنده اول466هم پژوهی285ژورنال19کنفرانس1
رتبه352نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات652نویسنده اول449هم پژوهی460ژورنال0کنفرانس0
رتبه353نام مرکزدانشگاه صنعتی قوچاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات651نویسنده اول463هم پژوهی334ژورنال0کنفرانس2
رتبه354نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات650نویسنده اول423هم پژوهی472ژورنال0کنفرانس0
رتبه355نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات649نویسنده اول409هم پژوهی406ژورنال0کنفرانس4
رتبه356نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات639نویسنده اول468هم پژوهی492ژورنال0کنفرانس0
رتبه357نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی یاسوجنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات638نویسنده اول331هم پژوهی709ژورنال0کنفرانس0
رتبه358نام مرکزدانشگاه جهرمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات635نویسنده اول402هم پژوهی497ژورنال0کنفرانس0
رتبه359نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همداننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات631نویسنده اول359هم پژوهی676ژورنال0کنفرانس1
رتبه360نام مرکزدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات628نویسنده اول431هم پژوهی440ژورنال0کنفرانس6
رتبه361نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات626نویسنده اول484هم پژوهی408ژورنال0کنفرانس1
رتبه362نام مرکزدانشگاه کوثرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات622نویسنده اول456هم پژوهی335ژورنال1کنفرانس2
رتبه363نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات621نویسنده اول441هم پژوهی366ژورنال0کنفرانس3
رتبه364نام مرکزمؤسسه تحقیقات علوم باغبانینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات620نویسنده اول327هم پژوهی536ژورنال0کنفرانس0
رتبه365نام مرکزموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات614نویسنده اول387هم پژوهی408ژورنال1کنفرانس0
رتبه366نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات613نویسنده اول446هم پژوهی495ژورنال0کنفرانس2
رتبه367نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات603نویسنده اول315هم پژوهی624ژورنال0کنفرانس0
رتبه368نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات603نویسنده اول407هم پژوهی475ژورنال0کنفرانس1
رتبه369نام مرکزپژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات602نویسنده اول453هم پژوهی237ژورنال2کنفرانس0
رتبه370نام مرکزدانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات600نویسنده اول442هم پژوهی392ژورنال0کنفرانس5
رتبه371نام مرکزمؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات598نویسنده اول275هم پژوهی551ژورنال1کنفرانس0
رتبه372نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات597نویسنده اول394هم پژوهی446ژورنال0کنفرانس2
رتبه373نام مرکزمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات593نویسنده اول438هم پژوهی416ژورنال0کنفرانس11
رتبه374نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی جهرمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات591نویسنده اول371هم پژوهی543ژورنال0کنفرانس2
رتبه375نام مرکزدانشگاه خیامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات590نویسنده اول424هم پژوهی384ژورنال0کنفرانس0
رتبه376نام مرکزموسسه آموزش عالی طبری بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات587نویسنده اول381هم پژوهی551ژورنال0کنفرانس0
رتبه377نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات583نویسنده اول305هم پژوهی669ژورنال0کنفرانس0
رتبه378نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات576نویسنده اول498هم پژوهی326ژورنال0کنفرانس19
رتبه379نام مرکزمجتمع آموزش عالی گنابادنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات575نویسنده اول398هم پژوهی378ژورنال1کنفرانس2
رتبه380نام مرکزموسسه آموزش عالی فروردیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات573نویسنده اول409هم پژوهی334ژورنال0کنفرانس3
رتبه381نام مرکزدانشگاه شهاب دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات570نویسنده اول426هم پژوهی313ژورنال0کنفرانس1
رتبه382نام مرکزموسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات566نویسنده اول395هم پژوهی412ژورنال0کنفرانس2
رتبه383نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات565نویسنده اول393هم پژوهی364ژورنال0کنفرانس7
رتبه384نام مرکزموسسه آموزش عالی شمس گنبدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات564نویسنده اول393هم پژوهی351ژورنال0کنفرانس0
رتبه385نام مرکزسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات563نویسنده اول335هم پژوهی379ژورنال1کنفرانس2
رتبه386نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات558نویسنده اول333هم پژوهی461ژورنال0کنفرانس1
رتبه387نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات558نویسنده اول437هم پژوهی223ژورنال3کنفرانس0
رتبه388نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات556نویسنده اول400هم پژوهی308ژورنال0کنفرانس0
رتبه389نام مرکزموسسه آموزش عالی سراجنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات555نویسنده اول431هم پژوهی238ژورنال0کنفرانس1
رتبه390نام مرکزموسسه آموزش عالی فارابینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات547نویسنده اول360هم پژوهی287ژورنال0کنفرانس0
رتبه391نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات546نویسنده اول439هم پژوهی715ژورنال0کنفرانس4
رتبه392نام مرکزپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات540نویسنده اول261هم پژوهی469ژورنال1کنفرانس2
رتبه393نام مرکزدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات538نویسنده اول327هم پژوهی396ژورنال6کنفرانس1
رتبه394نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات531نویسنده اول301هم پژوهی481ژورنال2کنفرانس2
رتبه395نام مرکزسازمان مدیریت صنعتینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات531نویسنده اول300هم پژوهی445ژورنال0کنفرانس4
رتبه396نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آباداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات529نویسنده اول310هم پژوهی598ژورنال1کنفرانس2
رتبه397نام مرکزموسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرونوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات528نویسنده اول398هم پژوهی326ژورنال1کنفرانس16
رتبه398نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات528نویسنده اول390هم پژوهی280ژورنال0کنفرانس0
رتبه399نام مرکزسازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خوننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات525نویسنده اول289هم پژوهی469ژورنال0کنفرانس0
رتبه400نام مرکزموسسه آموزش عالی بینالودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات523نویسنده اول377هم پژوهی304ژورنال0کنفرانس8
رتبه401نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات523نویسنده اول375هم پژوهی325ژورنال0کنفرانس0
رتبه402نام مرکزموسسه آموزش عالی کارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات520نویسنده اول308هم پژوهی447ژورنال0کنفرانس3
رتبه403نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات517نویسنده اول345هم پژوهی447ژورنال3کنفرانس1
رتبه404نام مرکزپژوهشگاه فضایی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات515نویسنده اول307هم پژوهی349ژورنال1کنفرانس0
رتبه405نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات508نویسنده اول362هم پژوهی344ژورنال0کنفرانس0
رتبه406نام مرکزدانشگاه سلمان فارسی کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات507نویسنده اول400هم پژوهی261ژورنال0کنفرانس0
رتبه407نام مرکزمجتمع آموزش عالی سراواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات507نویسنده اول387هم پژوهی280ژورنال0کنفرانس9
رتبه408نام مرکزمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات506نویسنده اول275هم پژوهی501ژورنال0کنفرانس0
رتبه409نام مرکزپژوهشگاه هواشناسی و علوم جونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات500نویسنده اول255هم پژوهی421ژورنال0کنفرانس7
رتبه410نام مرکزموسسه آموزش عالی دیلماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات500نویسنده اول348هم پژوهی432ژورنال0کنفرانس0
رتبه411نام مرکزمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات498نویسنده اول378هم پژوهی269ژورنال0کنفرانس2
رتبه412نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات497نویسنده اول283هم پژوهی373ژورنال0کنفرانس1
رتبه413نام مرکزموسسه آموزش عالی امام جوادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات494نویسنده اول325هم پژوهی364ژورنال0کنفرانس0
رتبه414نام مرکزدانشگاه علوم انتظامی امیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات493نویسنده اول344هم پژوهی281ژورنال4کنفرانس3
رتبه415نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات490نویسنده اول194هم پژوهی523ژورنال0کنفرانس0
رتبه416نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آبادنوع مرکزسازمان تحقیقات