بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات89,788نویسنده اول58,960هم پژوهی54,483ژورنال116کنفرانس181
رتبه2نام مرکزدانشگاه پیام نور (همه مراکز)نوع مرکزپیام نورتعداد مقالات73,326نویسنده اول52,594هم پژوهی40,559ژورنال19کنفرانس42
رتبه3نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات43,308نویسنده اول29,251هم پژوهی38,706ژورنال38کنفرانس19
رتبه4نام مرکزدانشگاه تربیت مدرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات38,874نویسنده اول25,492هم پژوهی25,142ژورنال30کنفرانس55
رتبه5نام مرکزدانشگاه فردوسی مشهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات37,174نویسنده اول26,451هم پژوهی18,396ژورنال50کنفرانس112
رتبه6نام مرکزدانشگاه شهید بهشتینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات29,314نویسنده اول19,537هم پژوهی17,843ژورنال42کنفرانس51
رتبه7نام مرکزدانشگاه تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات27,386نویسنده اول19,037هم پژوهی14,574ژورنال40کنفرانس40
رتبه8نام مرکزدانشگاه علم و صنعت ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,423نویسنده اول18,034هم پژوهی12,745ژورنال13کنفرانس92
رتبه9نام مرکزدانشگاه شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات24,499نویسنده اول17,257هم پژوهی11,602ژورنال21کنفرانس47
رتبه10نام مرکزدانشگاه علامه طباطبائینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات23,708نویسنده اول16,080هم پژوهی14,430ژورنال54کنفرانس18
رتبه11نام مرکزدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات23,674نویسنده اول15,992هم پژوهی12,145ژورنال3کنفرانس64
رتبه12نام مرکزدانشگاه اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات23,162نویسنده اول16,054هم پژوهی11,944ژورنال44کنفرانس39
رتبه13نام مرکزدانشگاه فرهنگیاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات22,064نویسنده اول17,258هم پژوهی8,392ژورنال13کنفرانس64
رتبه14نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات20,336نویسنده اول13,729هم پژوهی13,691ژورنال27کنفرانس6
رتبه15نام مرکزدانشگاه شهید باهنر کرماننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات20,023نویسنده اول13,948هم پژوهی9,318ژورنال18کنفرانس56
رتبه16نام مرکزدانشگاه شهید چمران اهوازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات19,963نویسنده اول13,254هم پژوهی10,421ژورنال23کنفرانس63
رتبه17نام مرکزدانشگاه محقق اردبیلینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,267نویسنده اول13,469هم پژوهی7,886ژورنال15کنفرانس59
رتبه18نام مرکزدانشگاه ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,147نویسنده اول12,327هم پژوهی8,735ژورنال5کنفرانس10
رتبه19نام مرکزدانشگاه گیلاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,020نویسنده اول12,097هم پژوهی9,279ژورنال18کنفرانس29
رتبه20نام مرکزدانشگاه خوارزمینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,673نویسنده اول10,934هم پژوهی11,795ژورنال21کنفرانس23
رتبه21نام مرکزدانشگاه یزدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,244نویسنده اول12,090هم پژوهی7,688ژورنال11کنفرانس39
رتبه22نام مرکزدانشگاه صنعتی شریفنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,908نویسنده اول10,718هم پژوهی8,060ژورنال6کنفرانس114
رتبه23نام مرکزدانشگاه صنعتی اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,777نویسنده اول10,489هم پژوهی7,438ژورنال10کنفرانس43
رتبه24نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات14,853نویسنده اول10,927هم پژوهی8,488ژورنال9کنفرانس9
رتبه25نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13,760نویسنده اول9,137هم پژوهی9,972ژورنال10کنفرانس4
رتبه26نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13,453نویسنده اول10,226هم پژوهی8,339ژورنال9کنفرانس19
رتبه27نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13,288نویسنده اول10,018هم پژوهی7,462ژورنال20کنفرانس46
رتبه28نام مرکزدانشگاه سیستان و بلوچستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,984نویسنده اول9,476هم پژوهی6,565ژورنال26کنفرانس51
رتبه29نام مرکزدانشگاه مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,671نویسنده اول9,158هم پژوهی7,205ژورنال14کنفرانس19
رتبه30نام مرکزدانشگاه بوعلی سینانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,550نویسنده اول9,201هم پژوهی6,416ژورنال2کنفرانس21
رتبه31نام مرکزدانشگاه رازینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,216نویسنده اول8,744هم پژوهی5,930ژورنال12کنفرانس17
رتبه32نام مرکزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,139نویسنده اول8,227هم پژوهی6,299ژورنال6کنفرانس26
رتبه33نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11,920نویسنده اول9,158هم پژوهی6,572ژورنال6کنفرانس31
رتبه34نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11,831نویسنده اول8,777هم پژوهی7,415ژورنال8کنفرانس17
رتبه35نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11,460نویسنده اول7,978هم پژوهی6,398ژورنال8کنفرانس19
رتبه36نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات11,164نویسنده اول5,908هم پژوهی10,278ژورنال32کنفرانس56
رتبه37نام مرکزدانشگاه سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,997نویسنده اول8,365هم پژوهی5,439ژورنال12کنفرانس20
رتبه38نام مرکزدانشگاه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,964نویسنده اول8,119هم پژوهی5,613ژورنال4کنفرانس22
رتبه39نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات10,716نویسنده اول7,384هم پژوهی7,950ژورنال13کنفرانس10
رتبه40نام مرکزدانشگاه صنعتی مالک اشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,509نویسنده اول7,151هم پژوهی5,915ژورنال5کنفرانس30
رتبه41نام مرکزدانشگاه بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,106نویسنده اول7,535هم پژوهی4,808ژورنال21کنفرانس40
رتبه42نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,071نویسنده اول6,366هم پژوهی5,898ژورنال13کنفرانس12
رتبه43نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,945نویسنده اول6,592هم پژوهی7,848ژورنال9کنفرانس2
رتبه44نام مرکزدانشگاه صنعتی شاهرودنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,509نویسنده اول7,009هم پژوهی4,906ژورنال9کنفرانس23
رتبه45نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مشهدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات9,351نویسنده اول6,696هم پژوهی5,170ژورنال30کنفرانس39
رتبه46نام مرکزدانشگاه الزهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,153نویسنده اول6,665هم پژوهی5,154ژورنال25کنفرانس20
رتبه47نام مرکزدانشگاه شهرکردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,981نویسنده اول6,672هم پژوهی4,252ژورنال8کنفرانس24
رتبه48نام مرکزدانشگاه بین المللی امام خمینینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,766نویسنده اول6,289هم پژوهی4,689ژورنال20کنفرانس21
رتبه49نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,664نویسنده اول6,104هم پژوهی4,978ژورنال8کنفرانس8
رتبه50نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,611نویسنده اول6,550هم پژوهی4,509ژورنال1کنفرانس14
رتبه51نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,588نویسنده اول6,534هم پژوهی4,804ژورنال4کنفرانس5
رتبه52نام مرکزدانشگاه لرستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,439نویسنده اول6,149هم پژوهی5,066ژورنال11کنفرانس8
رتبه53نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,400نویسنده اول5,741هم پژوهی4,470ژورنال8کنفرانس16
رتبه54نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,317نویسنده اول6,505هم پژوهی4,770ژورنال4کنفرانس29
رتبه55نام مرکزدانشگاه کاشاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,186نویسنده اول6,170هم پژوهی3,761ژورنال12کنفرانس12
رتبه56نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,070نویسنده اول5,569هم پژوهی5,289ژورنال8کنفرانس4
رتبه57نام مرکزدانشگاه زابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,057نویسنده اول6,060هم پژوهی4,286ژورنال3کنفرانس12
رتبه58نام مرکزجهاد دانشگاهینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات7,938نویسنده اول4,895هم پژوهی5,860ژورنال15کنفرانس61
رتبه59نام مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات7,692نویسنده اول4,782هم پژوهی5,505ژورنال5کنفرانس48
رتبه60نام مرکزدانشگاه قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,361نویسنده اول5,279هم پژوهی3,966ژورنال11کنفرانس6
رتبه61نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,303نویسنده اول5,055هم پژوهی4,727ژورنال3کنفرانس5
رتبه62نام مرکزدانشگاه کردستان نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,147نویسنده اول4,927هم پژوهی4,067ژورنال14کنفرانس27
رتبه63نام مرکزدانشگاه فنی و حرفه اینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,980نویسنده اول5,216هم پژوهی3,446ژورنال2کنفرانس31
رتبه64نام مرکزدانشگاه جامع امام حسیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,793نویسنده اول4,818هم پژوهی3,773ژورنال32کنفرانس21
رتبه65نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات6,782نویسنده اول3,795هم پژوهی6,167ژورنال24کنفرانس49
رتبه66نام مرکزدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,709نویسنده اول4,835هم پژوهی3,385ژورنال2کنفرانس11
رتبه67نام مرکزدانشگاه شاهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,491نویسنده اول4,372هم پژوهی4,235ژورنال13کنفرانس4
رتبه68نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,491نویسنده اول4,497هم پژوهی4,115ژورنال11کنفرانس2
رتبه69نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,480نویسنده اول4,583هم پژوهی4,006ژورنال1کنفرانس9
رتبه70نام مرکزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,406نویسنده اول4,571هم پژوهی3,391ژورنال8کنفرانس29
رتبه71نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات6,171نویسنده اول3,852هم پژوهی4,365ژورنال9کنفرانس24
رتبه72نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,950نویسنده اول4,382هم پژوهی3,210ژورنال2کنفرانس7
رتبه73نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,742نویسنده اول4,307هم پژوهی3,584ژورنال4کنفرانس11
رتبه74نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ایراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات5,668نویسنده اول3,008هم پژوهی5,672ژورنال10کنفرانس31
رتبه75نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,489نویسنده اول4,030هم پژوهی3,243ژورنال3کنفرانس10
رتبه76نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سارینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,478نویسنده اول3,893هم پژوهی3,719ژورنال3کنفرانس0
رتبه77نام مرکزدانشگاه حکیم سبزوارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,474نویسنده اول3,992هم پژوهی2,581ژورنال5کنفرانس13
رتبه78نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,472نویسنده اول3,940هم پژوهی3,809ژورنال3کنفرانس2
رتبه79نام مرکزدانشگاه ایلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,297نویسنده اول3,594هم پژوهی3,305ژورنال4کنفرانس4
رتبه80نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر رینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,294نویسنده اول3,782هم پژوهی3,202ژورنال5کنفرانس12
رتبه81نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,051نویسنده اول3,909هم پژوهی2,995ژورنال3کنفرانس5
رتبه82نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,026نویسنده اول3,864هم پژوهی3,195ژورنال5کنفرانس4
رتبه83نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,021نویسنده اول3,278هم پژوهی3,560ژورنال5کنفرانس3
رتبه84نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,978نویسنده اول3,674هم پژوهی2,833ژورنال1کنفرانس26
رتبه85نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,963نویسنده اول3,581هم پژوهی3,223ژورنال2کنفرانس14
رتبه86نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,831نویسنده اول3,549هم پژوهی2,303ژورنال3کنفرانس3
رتبه87نام مرکزدانشگاه اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,792نویسنده اول3,443هم پژوهی2,530ژورنال12کنفرانس7
رتبه88نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,763نویسنده اول3,665هم پژوهی2,450ژورنال2کنفرانس9
رتبه89نام مرکزدانشگاه صنعتی سهندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,620نویسنده اول3,481هم پژوهی1,819ژورنال1کنفرانس10
رتبه90نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,495نویسنده اول3,431هم پژوهی3,027ژورنال2کنفرانس14
رتبه91نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,391نویسنده اول3,041هم پژوهی2,779ژورنال6کنفرانس6
رتبه92نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,381نویسنده اول2,683هم پژوهی3,212ژورنال1کنفرانس5
رتبه93نام مرکزدانشگاه هرمزگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,369نویسنده اول2,919هم پژوهی3,106ژورنال2کنفرانس13
رتبه94نام مرکزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,326نویسنده اول3,139هم پژوهی2,281ژورنال4کنفرانس25
رتبه95نام مرکزدانشگاه خلیج فارسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,307نویسنده اول3,009هم پژوهی2,253ژورنال0کنفرانس8
رتبه96نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,221نویسنده اول3,230هم پژوهی2,618ژورنال1کنفرانس2
رتبه97نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,220نویسنده اول3,071هم پژوهی2,553ژورنال2کنفرانس2
رتبه98نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,187نویسنده اول3,174هم پژوهی2,307ژورنال1کنفرانس2
رتبه99نام مرکزدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,155نویسنده اول2,918هم پژوهی1,770ژورنال1کنفرانس10
رتبه100نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,145نویسنده اول2,878هم پژوهی2,928ژورنال22کنفرانس5
رتبه101نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,139نویسنده اول2,514هم پژوهی3,255ژورنال6کنفرانس9
رتبه102نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,094نویسنده اول2,671هم پژوهی2,821ژورنال6کنفرانس12
رتبه103نام مرکزدانشگاه یاسوجنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,035نویسنده اول2,646هم پژوهی2,250ژورنال3کنفرانس13
رتبه104نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,908نویسنده اول2,901هم پژوهی2,369ژورنال0کنفرانس0
رتبه105نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,889نویسنده اول2,876هم پژوهی2,621ژورنال1کنفرانس2
رتبه106نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,860نویسنده اول2,739هم پژوهی2,454ژورنال4کنفرانس15
رتبه107نام مرکزدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,856نویسنده اول2,807هم پژوهی2,091ژورنال0کنفرانس2
رتبه108نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,732نویسنده اول2,728هم پژوهی2,385ژورنال15کنفرانس7
رتبه109نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,617نویسنده اول2,414هم پژوهی2,483ژورنال3کنفرانس22
رتبه110نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,606نویسنده اول2,745هم پژوهی2,118ژورنال1کنفرانس11
رتبه111نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,600نویسنده اول2,331هم پژوهی2,470ژورنال3کنفرانس5
رتبه112نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,597نویسنده اول2,780هم پژوهی1,676ژورنال1کنفرانس23
رتبه113نام مرکزدانشگاه امام صادقنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,552نویسنده اول2,657هم پژوهی1,650ژورنال19کنفرانس11
رتبه114نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,539نویسنده اول2,636هم پژوهی2,231ژورنال2کنفرانس3
رتبه115نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,536نویسنده اول2,354هم پژوهی2,507ژورنال5کنفرانس2
رتبه116نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,508نویسنده اول2,675هم پژوهی2,138ژورنال2کنفرانس2
رتبه117نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,460نویسنده اول2,667هم پژوهی1,732ژورنال3کنفرانس30
رتبه118نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,449نویسنده اول2,741هم پژوهی2,119ژورنال2کنفرانس10
رتبه119نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,419نویسنده اول2,630هم پژوهی1,685ژورنال2کنفرانس6
رتبه120نام مرکزسازمان انرژی اتمینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات3,381نویسنده اول1,817هم پژوهی2,488ژورنال1کنفرانس1
رتبه121نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,367نویسنده اول2,368هم پژوهی2,204ژورنال1کنفرانس3
رتبه122نام مرکزدانشگاه گلستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,293نویسنده اول1,945هم پژوهی2,261ژورنال3کنفرانس8
رتبه123نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,232نویسنده اول2,247هم پژوهی2,085ژورنال0کنفرانس2
رتبه124نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,188نویسنده اول2,401هم پژوهی1,882ژورنال0کنفرانس4
رتبه125نام مرکزدانشگاه هنر اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,162نویسنده اول2,219هم پژوهی1,796ژورنال3کنفرانس3
رتبه126نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,137نویسنده اول2,193هم پژوهی1,891ژورنال2کنفرانس5
رتبه127نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,079نویسنده اول2,101هم پژوهی2,068ژورنال1کنفرانس10
رتبه128نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,025نویسنده اول2,104هم پژوهی1,844ژورنال4کنفرانس2
رتبه129نام مرکزدانشگاه ملایرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,941نویسنده اول2,120هم پژوهی1,870ژورنال0کنفرانس7
رتبه130نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,891نویسنده اول1,797هم پژوهی2,134ژورنال13کنفرانس31
رتبه131نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,830نویسنده اول2,046هم پژوهی1,826ژورنال4کنفرانس4
رتبه132نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,778نویسنده اول2,133هم پژوهی1,350ژورنال1کنفرانس13
رتبه133نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرماننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,766نویسنده اول1,636هم پژوهی2,338ژورنال10کنفرانس7
رتبه134نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,746نویسنده اول1,979هم پژوهی1,938ژورنال1کنفرانس3
رتبه135نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,701نویسنده اول2,156هم پژوهی1,422ژورنال3کنفرانس15
رتبه136نام مرکزجامعه المصطفی العالمیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,680نویسنده اول2,180هم پژوهی724ژورنال88کنفرانس2
رتبه137نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,676نویسنده اول1,978هم پژوهی2,071ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,652نویسنده اول1,796هم پژوهی1,888ژورنال7کنفرانس0
رتبه139نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,649نویسنده اول1,718هم پژوهی2,024ژورنال4کنفرانس6
رتبه140نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,592نویسنده اول2,097هم پژوهی1,568ژورنال2کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,591نویسنده اول1,876هم پژوهی1,598ژورنال1کنفرانس3
رتبه142نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,529نویسنده اول1,810هم پژوهی1,467ژورنال0کنفرانس3
رتبه143نام مرکزدانشگاه امام رضانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,512نویسنده اول1,689هم پژوهی1,919ژورنال0کنفرانس7
رتبه144نام مرکزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,470نویسنده اول952هم پژوهی2,322ژورنال8کنفرانس2
رتبه145نام مرکزدانشگاه صنعتی شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,452نویسنده اول1,801هم پژوهی1,036ژورنال0کنفرانس4
رتبه146نام مرکزپژوهشگاه صنعت نفتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,412نویسنده اول1,210هم پژوهی1,622ژورنال2کنفرانس1
رتبه147نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,397نویسنده اول1,801هم پژوهی1,217ژورنال0کنفرانس0
رتبه148نام مرکزپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,386نویسنده اول1,339هم پژوهی1,432ژورنال2کنفرانس11
رتبه149نام مرکزدانشگاه هنر اسلامی تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,384نویسنده اول1,912هم پژوهی1,024ژورنال3کنفرانس13
رتبه150نام مرکزپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,381نویسنده اول1,564هم پژوهی1,217ژورنال4کنفرانس7
رتبه151نام مرکزدانشگاه گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,349نویسنده اول1,825هم پژوهی1,228ژورنال4کنفرانس6
رتبه152نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,283نویسنده اول1,692هم پژوهی1,286ژورنال0کنفرانس12
رتبه153نام مرکزدانشگاه صنعت نفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,280نویسنده اول1,417هم پژوهی1,168ژورنال2کنفرانس7
رتبه154نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,271نویسنده اول1,438هم پژوهی1,760ژورنال5کنفرانس2
رتبه155نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,220نویسنده اول1,608هم پژوهی1,271ژورنال0کنفرانس5
رتبه156نام مرکزموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,208نویسنده اول571هم پژوهی2,492ژورنال2کنفرانس0
رتبه157نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,206نویسنده اول1,519هم پژوهی1,395ژورنال6کنفرانس11
رتبه158نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,189نویسنده اول1,135هم پژوهی1,830ژورنال1کنفرانس3
رتبه159نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,148نویسنده اول1,559هم پژوهی1,383ژورنال1کنفرانس6
رتبه160نام مرکزموسسه آموزش عالی آپادانا شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,117نویسنده اول1,887هم پژوهی637ژورنال15کنفرانس24
رتبه161نام مرکزدانشگاه مراغهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,106نویسنده اول1,490هم پژوهی1,226ژورنال2کنفرانس5
رتبه162نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,101نویسنده اول1,533هم پژوهی1,110ژورنال2کنفرانس0
رتبه163نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,083نویسنده اول1,519هم پژوهی1,317ژورنال0کنفرانس1
رتبه164نام مرکزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,063نویسنده اول813هم پژوهی1,721ژورنال1کنفرانس3
رتبه165نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,040نویسنده اول1,321هم پژوهی1,446ژورنال3کنفرانس1
رتبه166نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,035نویسنده اول1,461هم پژوهی1,660ژورنال1کنفرانس0
رتبه167نام مرکزدانشگاه علوم و معارف قرآن کریمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,025نویسنده اول1,582هم پژوهی675ژورنال9کنفرانس10
رتبه168نام مرکزدانشگاه علم و فرهنگنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,024نویسنده اول1,423هم پژوهی1,448ژورنال7کنفرانس23
رتبه169نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,970نویسنده اول1,335هم پژوهی1,297ژورنال1کنفرانس7
رتبه170نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,945نویسنده اول1,446هم پژوهی1,174ژورنال0کنفرانس3
رتبه171نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,942نویسنده اول1,543هم پژوهی842ژورنال43کنفرانس3
رتبه172نام مرکزدانشگاه دامغاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,918نویسنده اول1,426هم پژوهی951ژورنال4کنفرانس6
رتبه173نام مرکزدانشگاه هنر تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,899نویسنده اول1,210هم پژوهی1,209ژورنال1کنفرانس2
رتبه174نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,891نویسنده اول932هم پژوهی1,856ژورنال9کنفرانس4
رتبه175نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,887نویسنده اول1,273هم پژوهی1,533ژورنال4کنفرانس3
رتبه176نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,885نویسنده اول1,303هم پژوهی1,396ژورنال1کنفرانس1
رتبه177نام مرکزپژوهشگاه مواد و انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,865نویسنده اول1,292هم پژوهی1,063ژورنال4کنفرانس9
رتبه178نام مرکزدانشگاه بجنوردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,843نویسنده اول1,348هم پژوهی1,065ژورنال1کنفرانس6
رتبه179نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,843نویسنده اول1,475هم پژوهی950ژورنال0کنفرانس0
رتبه180نام مرکزدانشگاه علم و هنر یزدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,842نویسنده اول1,223هم پژوهی1,317ژورنال1کنفرانس0
رتبه181نام مرکزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,838نویسنده اول993هم پژوهی1,766ژورنال3کنفرانس11
رتبه182نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,823نویسنده اول1,095هم پژوهی1,322ژورنال0کنفرانس1
رتبه183نام مرکزدانشگاه جیرفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,815نویسنده اول1,343هم پژوهی1,083ژورنال0کنفرانس13
رتبه184نام مرکزسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,807نویسنده اول929هم پژوهی1,355ژورنال6کنفرانس6
رتبه185نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,788نویسنده اول1,316هم پژوهی968ژورنال1کنفرانس10
رتبه186نام مرکزدانشگاه اردکاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,764نویسنده اول1,337هم پژوهی1,010ژورنال1کنفرانس2
رتبه187نام مرکزدانشکده محیط زیستنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,757نویسنده اول1,034هم پژوهی1,255ژورنال0کنفرانس3
رتبه188نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,749نویسنده اول1,228هم پژوهی934ژورنال0کنفرانس13
رتبه189نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,705نویسنده اول1,325هم پژوهی1,020ژورنال0کنفرانس6
رتبه190نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,687نویسنده اول1,291هم پژوهی932ژورنال3کنفرانس2
رتبه191نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,683نویسنده اول1,071هم پژوهی1,280ژورنال4کنفرانس6
رتبه192نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,679نویسنده اول1,497هم پژوهی802ژورنال1کنفرانس7
رتبه193نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,665نویسنده اول1,256هم پژوهی957ژورنال3کنفرانس5
رتبه194نام مرکزدانشگاه عالی دفاع ملینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,642نویسنده اول1,040هم پژوهی1,237ژورنال13کنفرانس1
رتبه195نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,625نویسنده اول1,283هم پژوهی783ژورنال2کنفرانس1
رتبه196نام مرکزپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,607نویسنده اول980هم پژوهی1,140ژورنال2کنفرانس0
رتبه197نام مرکزپژوهشگاه نیرونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,605نویسنده اول1,230هم پژوهی639ژورنال2کنفرانس13
رتبه198نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,605نویسنده اول1,113هم پژوهی990ژورنال0کنفرانس0
رتبه199نام مرکزدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,602نویسنده اول1,150هم پژوهی966ژورنال1کنفرانس5
رتبه200نام مرکزدانشگاه شمالنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,585نویسنده اول995هم پژوهی1,090ژورنال0کنفرانس3
رتبه201نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,579نویسنده اول1,204هم پژوهی1,561ژورنال0کنفرانس0
رتبه202نام مرکزموسسه تحقیقات خاک و آبنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,561نویسنده اول533هم پژوهی1,669ژورنال4کنفرانس3
رتبه203نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهرکردنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,549نویسنده اول991هم پژوهی1,262ژورنال5کنفرانس1
رتبه204نام مرکزدانشگاه آیت ا... العظمی بروجردینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,548نویسنده اول1,097هم پژوهی814ژورنال0کنفرانس9
رتبه205نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کاشاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,529نویسنده اول1,144هم پژوهی897ژورنال3کنفرانس3
رتبه206نام مرکزدانشگاه صنعتی ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,510نویسنده اول1,104هم پژوهی865ژورنال0کنفرانس0
رتبه207نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,486نویسنده اول995هم پژوهی827ژورنال0کنفرانس6
رتبه208نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,480نویسنده اول967هم پژوهی1,023ژورنال5کنفرانس7
رتبه209نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,475نویسنده اول942هم پژوهی1,319ژورنال1کنفرانس4
رتبه210نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,457نویسنده اول1,069هم پژوهی768ژورنال2کنفرانس2
رتبه211نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,439نویسنده اول1,037هم پژوهی874ژورنال1کنفرانس2
رتبه212نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,431نویسنده اول751هم پژوهی1,359ژورنال0کنفرانس0
رتبه213نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,414نویسنده اول1,059هم پژوهی830ژورنال0کنفرانس2
رتبه214نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,411نویسنده اول954هم پژوهی885ژورنال1کنفرانس2
رتبه215نام مرکزموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,406نویسنده اول844هم پژوهی1,035ژورنال2کنفرانس2
رتبه216نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,405نویسنده اول972هم پژوهی1,025ژورنال6کنفرانس6
رتبه217نام مرکزدانشگاه علوم و فنون مازندراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,393نویسنده اول1,025هم پژوهی976ژورنال0کنفرانس4
رتبه218نام مرکزدانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,367نویسنده اول1,023هم پژوهی586ژورنال0کنفرانس6
رتبه219نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بیرجندنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,363نویسنده اول866هم پژوهی1,076ژورنال3کنفرانس2
رتبه220نام مرکزدانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,360نویسنده اول834هم پژوهی953ژورنال4کنفرانس4
رتبه221نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,354نویسنده اول957هم پژوهی908ژورنال0کنفرانس2
رتبه222نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,348نویسنده اول950هم پژوهی916ژورنال1کنفرانس7
رتبه223نام مرکزدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,341نویسنده اول1,078هم پژوهی568ژورنال2کنفرانس3
رتبه224نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی زنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,339نویسنده اول886هم پژوهی1,042ژورنال4کنفرانس4
رتبه225نام مرکزدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,337نویسنده اول909هم پژوهی717ژورنال0کنفرانس4
رتبه226نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ارتشنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,330نویسنده اول938هم پژوهی906ژورنال8کنفرانس9
رتبه227نام مرکزدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,309نویسنده اول958هم پژوهی780ژورنال0کنفرانس2
رتبه228نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,303نویسنده اول812هم پژوهی887ژورنال1کنفرانس3
رتبه229نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی البرزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,291نویسنده اول862هم پژوهی980ژورنال2کنفرانس7
رتبه230نام مرکزموسسه آموزش عالی خاوراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,266نویسنده اول776هم پژوهی762ژورنال0کنفرانس35
رتبه231نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,262نویسنده اول773هم پژوهی921ژورنال5کنفرانس8
رتبه232نام مرکزپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,258نویسنده اول592هم پژوهی1,171ژورنال2کنفرانس3
رتبه233نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,257نویسنده اول882هم پژوهی944ژورنال1کنفرانس1
رتبه234نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,240نویسنده اول990هم پژوهی529ژورنال1کنفرانس1
رتبه235نام مرکزدانشگاه ادیان و مذاهبنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,227نویسنده اول914هم پژوهی601ژورنال16کنفرانس0
رتبه236نام مرکزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,218نویسنده اول453هم پژوهی1,198ژورنال1کنفرانس12
رتبه237نام مرکزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,214نویسنده اول386هم پژوهی1,285ژورنال3کنفرانس0
رتبه238نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قزویننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,202نویسنده اول838هم پژوهی842ژورنال1کنفرانس4
رتبه239نام مرکزموسسه آموزش عالی روزبهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,200نویسنده اول927هم پژوهی703ژورنال0کنفرانس2
رتبه240نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,162نویسنده اول602هم پژوهی953ژورنال0کنفرانس1
رتبه241نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,143نویسنده اول840هم پژوهی636ژورنال1کنفرانس1
رتبه242نام مرکزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,135نویسنده اول423هم پژوهی1,069ژورنال3کنفرانس2
رتبه243نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,125نویسنده اول784هم پژوهی646ژورنال1کنفرانس0
رتبه244نام مرکزانستیتو پاستور ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,111نویسنده اول394هم پژوهی1,174ژورنال3کنفرانس1
رتبه245نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,092نویسنده اول828هم پژوهی741ژورنال0کنفرانس0
رتبه246نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,084نویسنده اول720هم پژوهی717ژورنال0کنفرانس0
رتبه247نام مرکزپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,084نویسنده اول278هم پژوهی1,222ژورنال0کنفرانس0
رتبه248نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,062نویسنده اول683هم پژوهی757ژورنال1کنفرانس3
رتبه249نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,040نویسنده اول800هم پژوهی721ژورنال1کنفرانس3
رتبه250نام مرکزدانشگاه میبدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,039نویسنده اول658هم پژوهی783ژورنال1کنفرانس0
رتبه251نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,016نویسنده اول733هم پژوهی637ژورنال0کنفرانس1
رتبه252نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,006نویسنده اول667هم پژوهی706ژورنال0کنفرانس5
رتبه253نام مرکزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,005نویسنده اول487هم پژوهی845ژورنال1کنفرانس0
رتبه254نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,000نویسنده اول554هم پژوهی955ژورنال4کنفرانس5
رتبه255نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات990نویسنده اول644هم پژوهی819ژورنال5کنفرانس1
رتبه256نام مرکزدانشگاه صنعتی قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات989نویسنده اول677هم پژوهی537ژورنال2کنفرانس3
رتبه257نام مرکزدانشگاه ولایتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات983نویسنده اول714هم پژوهی514ژورنال1کنفرانس1
رتبه258نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات982نویسنده اول584هم پژوهی788ژورنال0کنفرانس1
رتبه259نام مرکزمؤسسه تحقیقات برنج کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات980نویسنده اول306هم پژوهی991ژورنال0کنفرانس0
رتبه260نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات963نویسنده اول590هم پژوهی854ژورنال0کنفرانس2
رتبه261نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات943نویسنده اول471هم پژوهی811ژورنال0کنفرانس0
رتبه262نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات940نویسنده اول623هم پژوهی598ژورنال1کنفرانس6
رتبه263نام مرکزمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات924نویسنده اول489هم پژوهی662ژورنال3کنفرانس20
رتبه264نام مرکزدانشگاه مفیدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات916نویسنده اول598هم پژوهی513ژورنال7کنفرانس1
رتبه265نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات916نویسنده اول680هم پژوهی525ژورنال0کنفرانس6
رتبه266نام مرکزدانشگاه صنعتی سجادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات911نویسنده اول659هم پژوهی490ژورنال0کنفرانس6
رتبه267نام مرکزدانشگاه صنعتی اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات904نویسنده اول673هم پژوهی438ژورنال0کنفرانس8
رتبه268نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی گنابادنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات897نویسنده اول621هم پژوهی732ژورنال2کنفرانس5
رتبه269نام مرکزدانشگاه صنعتی سیرجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات894نویسنده اول693هم پژوهی405ژورنال0کنفرانس0
رتبه270نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات893نویسنده اول589هم پژوهی582ژورنال0کنفرانس3
رتبه271نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلامنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات889نویسنده اول479هم پژوهی933ژورنال2کنفرانس8
رتبه272نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات888نویسنده اول593هم پژوهی843ژورنال0کنفرانس0
رتبه273نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات887نویسنده اول412هم پژوهی843ژورنال0کنفرانس2
رتبه274نام مرکزدانشگاه افسری امام علینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات880نویسنده اول543هم پژوهی712ژورنال1کنفرانس3
رتبه275نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات880نویسنده اول644هم پژوهی611ژورنال2کنفرانس1
رتبه276نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات867نویسنده اول656هم پژوهی382ژورنال0کنفرانس0
رتبه277نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات853نویسنده اول630هم پژوهی597ژورنال0کنفرانس0
رتبه278نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات832نویسنده اول392هم پژوهی784ژورنال0کنفرانس0
رتبه279نام مرکزدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات828نویسنده اول629هم پژوهی317ژورنال9کنفرانس19
رتبه280نام مرکزدانشگاه تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات825نویسنده اول607هم پژوهی484ژورنال2کنفرانس26
رتبه281نام مرکزدانشگاه شهید اشرفی اصفهانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات825نویسنده اول542هم پژوهی515ژورنال0کنفرانس4
رتبه282نام مرکزسازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استانداردنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات822نویسنده اول521هم پژوهی496ژورنال0کنفرانس0
رتبه283نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات820نویسنده اول592هم پژوهی582ژورنال0کنفرانس0
رتبه284نام مرکزدانشگاه صنعتی بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات818نویسنده اول592هم پژوهی457ژورنال0کنفرانس0
رتبه285نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات818نویسنده اول538هم پژوهی504ژورنال1کنفرانس1
رتبه286نام مرکزدانشگاه صدا و سیمانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات812نویسنده اول593هم پژوهی387ژورنال2کنفرانس3
رتبه287نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اراکنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات812نویسنده اول470هم پژوهی815ژورنال3کنفرانس1
رتبه288نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات809نویسنده اول597هم پژوهی434ژورنال0کنفرانس6
رتبه289نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات803نویسنده اول577هم پژوهی483ژورنال1کنفرانس0
رتبه290نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات796نویسنده اول501هم پژوهی641ژورنال0کنفرانس0
رتبه291نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات793نویسنده اول342هم پژوهی701ژورنال0کنفرانس0
رتبه292نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات792نویسنده اول526هم پژوهی494ژورنال0کنفرانس0
رتبه293نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی رفسنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات792نویسنده اول513هم پژوهی602ژورنال3کنفرانس2
رتبه294نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات791نویسنده اول558هم پژوهی555ژورنال0کنفرانس13
رتبه295نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات786نویسنده اول645هم پژوهی269ژورنال0کنفرانس2
رتبه296نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات782نویسنده اول561هم پژوهی513ژورنال0کنفرانس3
رتبه297نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی سبزوارنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات780نویسنده اول495هم پژوهی682ژورنال1کنفرانس3
رتبه298نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات768نویسنده اول468هم پژوهی561ژورنال0کنفرانس15
رتبه299نام مرکزموسسه تحقیقات آبنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات750نویسنده اول322هم پژوهی636ژورنال0کنفرانس2
رتبه300نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات739نویسنده اول522هم پژوهی515ژورنال2کنفرانس16
رتبه301نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات736نویسنده اول509هم پژوهی506ژورنال0کنفرانس2
رتبه302نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات736نویسنده اول519هم پژوهی518ژورنال1کنفرانس1
رتبه303نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اردبیلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات733نویسنده اول427هم پژوهی647ژورنال2کنفرانس4
رتبه304نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات730نویسنده اول393هم پژوهی609ژورنال0کنفرانس0
رتبه305نام مرکزدانشگاه صنعتی همداننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات727نویسنده اول469هم پژوهی450ژورنال0کنفرانس0
رتبه306نام مرکزپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات725نویسنده اول401هم پژوهی481ژورنال1کنفرانس2
رتبه307نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات722نویسنده اول490هم پژوهی507ژورنال0کنفرانس2
رتبه308نام مرکزدانشگاه تفرشنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات720نویسنده اول416هم پژوهی461ژورنال0کنفرانس0
رتبه309نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرالبرزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات720نویسنده اول557هم پژوهی435ژورنال1کنفرانس1
رتبه310نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات719نویسنده اول393هم پژوهی636ژورنال0کنفرانس0
رتبه311نام مرکزموسسه آموزش عالی اشراقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات719نویسنده اول506هم پژوهی354ژورنال0کنفرانس0
رتبه312نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دورودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات717نویسنده اول536هم پژوهی392ژورنال0کنفرانس5
رتبه313نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات713نویسنده اول507هم پژوهی517ژورنال2کنفرانس3
رتبه314نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات713نویسنده اول468هم پژوهی540ژورنال4کنفرانس1
رتبه315نام مرکزموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات712نویسنده اول337هم پژوهی601ژورنال1کنفرانس0
رتبه316نام مرکزپژوهشگاه حوزه و دانشگاهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات710نویسنده اول491هم پژوهی428ژورنال6کنفرانس1
رتبه317نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات705نویسنده اول401هم پژوهی665ژورنال1کنفرانس1
رتبه318نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات703نویسنده اول468هم پژوهی485ژورنال0کنفرانس0
رتبه319نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات699نویسنده اول374هم پژوهی538ژورنال0کنفرانس1
رتبه320نام مرکزدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات692نویسنده اول522هم پژوهی331ژورنال0کنفرانس0
رتبه321نام مرکزدانشگاه فسانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات691نویسنده اول453هم پژوهی499ژورنال0کنفرانس2
رتبه322نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات686نویسنده اول524هم پژوهی363ژورنال0کنفرانس0
رتبه323نام مرکزپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات686نویسنده اول591هم پژوهی134ژورنال19کنفرانس3
رتبه324نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات685نویسنده اول360هم پژوهی675ژورنال0کنفرانس1
رتبه325نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات670نویسنده اول492هم پژوهی289ژورنال0کنفرانس4
رتبه326نام مرکزدانشگاه رجانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات646نویسنده اول368هم پژوهی521ژورنال3کنفرانس0
رتبه327نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات645نویسنده اول481هم پژوهی370ژورنال0کنفرانس0
رتبه328نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات637نویسنده اول467هم پژوهی374ژورنال0کنفرانس3
رتبه329نام مرکزدانشگاه علوم اسلامی رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات633نویسنده اول503هم پژوهی210ژورنال10کنفرانس0
رتبه330نام مرکزموسسه آموزش عالی زند شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات629نویسنده اول420هم پژوهی404ژورنال0کنفرانس5
رتبه331نام مرکزموسسه تحقیقات علوم دامی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات625نویسنده اول205هم پژوهی664ژورنال0کنفرانس0
رتبه332نام مرکزدانشگاه باقرالعلومنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات621نویسنده اول424هم پژوهی311ژورنال1کنفرانس0
رتبه333نام مرکزدانشگاه صنعتی کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات617نویسنده اول417هم پژوهی360ژورنال0کنفرانس1
رتبه334نام مرکزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات617نویسنده اول306هم پژوهی573ژورنال1کنفرانس2
رتبه335نام مرکزدانشگاه شیخ بهائی نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات615نویسنده اول507هم پژوهی236ژورنال1کنفرانس4
رتبه336نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات610نویسنده اول369هم پژوهی420ژورنال0کنفرانس0
رتبه337نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات608نویسنده اول365هم پژوهی383ژورنال0کنفرانس1
رتبه338نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات600نویسنده اول442هم پژوهی575ژورنال0کنفرانس0
رتبه339نام مرکزدانشگاه صنعتی قوچاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات588نویسنده اول422هم پژوهی287ژورنال0کنفرانس2
رتبه340نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات587نویسنده اول372هم پژوهی428ژورنال0کنفرانس2
رتبه341نام مرکزدانشگاه بنابنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات584نویسنده اول439هم پژوهی359ژورنال0کنفرانس1
رتبه342نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات579نویسنده اول419هم پژوهی448ژورنال0کنفرانس0
رتبه343نام مرکزدانشگاه قرآن و حدیثنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات578نویسنده اول393هم پژوهی312ژورنال3کنفرانس0
رتبه344نام مرکزموسسه آموزش عالی مارلیک نوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات578نویسنده اول450هم پژوهی209ژورنال0کنفرانس0
رتبه345نام مرکزدانشگاه خاتمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات577نویسنده اول363هم پژوهی484ژورنال0کنفرانس2
رتبه346نام مرکزپژوهشگاه رنگنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات575نویسنده اول312هم پژوهی404ژورنال2کنفرانس6
رتبه347نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات573نویسنده اول376هم پژوهی394ژورنال0کنفرانس0
رتبه348نام مرکزدانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات568نویسنده اول425هم پژوهی353ژورنال0کنفرانس4
رتبه349نام مرکزموسسه آموزش عالی باخترنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات564نویسنده اول363هم پژوهی343ژورنال0کنفرانس1
رتبه350نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات561نویسنده اول344هم پژوهی358ژورنال0کنفرانس3
رتبه351نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات559نویسنده اول370هم پژوهی406ژورنال0کنفرانس2
رتبه352نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات559نویسنده اول391هم پژوهی374ژورنال0کنفرانس0
رتبه353نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات555نویسنده اول481هم پژوهی318ژورنال0کنفرانس19
رتبه354نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات555نویسنده اول394هم پژوهی339ژورنال0کنفرانس0
رتبه355نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همداننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات549نویسنده اول322هم پژوهی465ژورنال0کنفرانس1
رتبه356نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات546نویسنده اول418هم پژوهی378ژورنال0کنفرانس1
رتبه357نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات545نویسنده اول383هم پژوهی328ژورنال0کنفرانس3
رتبه358نام مرکزموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات545نویسنده اول347هم پژوهی349ژورنال1کنفرانس0
رتبه359نام مرکزموسسه آموزش عالی طبری بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات544نویسنده اول363هم پژوهی503ژورنال0کنفرانس0
رتبه360نام مرکزموسسه آموزش عالی فارابینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات542نویسنده اول355هم پژوهی287ژورنال0کنفرانس0
رتبه361نام مرکزدانشگاه کوثرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات539نویسنده اول399هم پژوهی285ژورنال1کنفرانس2
رتبه362نام مرکزمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات537نویسنده اول395هم پژوهی384ژورنال0کنفرانس10
رتبه363نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات536نویسنده اول371هم پژوهی328ژورنال0کنفرانس7
رتبه364نام مرکزدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات534نویسنده اول370هم پژوهی367ژورنال0کنفرانس6
رتبه365نام مرکزموسسه آموزش عالی فردوس مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات532نویسنده اول440هم پژوهی264ژورنال2کنفرانس8
رتبه366نام مرکزدانشگاه سورهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات530نویسنده اول347هم پژوهی285ژورنال4کنفرانس3
رتبه367نام مرکزمؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات529نویسنده اول242هم پژوهی459ژورنال1کنفرانس0
رتبه368نام مرکزدانشگاه جهرمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات526نویسنده اول336هم پژوهی394ژورنال0کنفرانس0
رتبه369نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات521نویسنده اول279هم پژوهی418ژورنال0کنفرانس0
رتبه370نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات521نویسنده اول275هم پژوهی534ژورنال0کنفرانس0
رتبه371نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات519نویسنده اول377هم پژوهی390ژورنال0کنفرانس2
رتبه372نام مرکزدانشگاه خیامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات517نویسنده اول379هم پژوهی320ژورنال0کنفرانس0
رتبه373نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات512نویسنده اول364هم پژوهی294ژورنال0کنفرانس0
رتبه374نام مرکزدانشگاه حضرت معصومه (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات511نویسنده اول378هم پژوهی288ژورنال1کنفرانس2
رتبه375نام مرکزپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات508نویسنده اول284هم پژوهی291ژورنال1کنفرانس1
رتبه376نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی یاسوجنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات505نویسنده اول268هم پژوهی487ژورنال0کنفرانس0
رتبه377نام مرکزمجتمع آموزش عالی گنابادنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات504نویسنده اول351هم پژوهی327ژورنال1کنفرانس2
رتبه378نام مرکزمؤسسه تحقیقات علوم باغبانینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات503نویسنده اول265هم پژوهی422ژورنال0کنفرانس0
رتبه379نام مرکزدانشگاه شهاب دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات499نویسنده اول371هم پژوهی274ژورنال0کنفرانس1
رتبه380نام مرکزسازمان مدیریت صنعتینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات499نویسنده اول279هم پژوهی403ژورنال0کنفرانس4
رتبه381نام مرکزموسسه آموزش عالی سراجنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات489نویسنده اول378هم پژوهی217ژورنال0کنفرانس1
رتبه382نام مرکزموسسه آموزش عالی دانش پژوهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات484نویسنده اول367هم پژوهی288ژورنال1کنفرانس16
رتبه383نام مرکزسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات482نویسنده اول292هم پژوهی317ژورنال1کنفرانس0
رتبه384نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات479نویسنده اول359هم پژوهی261ژورنال0کنفرانس0
رتبه385نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات478نویسنده اول279هم پژوهی380ژورنال0کنفرانس1
رتبه386نام مرکزموسسه آموزش عالی دیلماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات473نویسنده اول334هم پژوهی413ژورنال0کنفرانس0
رتبه387نام مرکزدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات472نویسنده اول283هم پژوهی355ژورنال6کنفرانس0
رتبه388نام مرکزدانشگاه صنایع و معادن ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات470نویسنده اول325هم پژوهی395ژورنال0کنفرانس0
رتبه389نام مرکزپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات469نویسنده اول220هم پژوهی406ژورنال1کنفرانس2
رتبه390نام مرکزموسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات468نویسنده اول338هم پژوهی334ژورنال0کنفرانس2
رتبه391نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات468نویسنده اول309هم پژوهی379ژورنال0کنفرانس1
رتبه392نام مرکزموسسه آموزش عالی بینالودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات466نویسنده اول338هم پژوهی260ژورنال0کنفرانس8
رتبه393نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات465نویسنده اول338هم پژوهی313ژورنال0کنفرانس0
رتبه394نام مرکزموسسه آموزش عالی کارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات465نویسنده اول279هم پژوهی397ژورنال0کنفرانس1
رتبه395نام مرکزپژوهشگاه فضایی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات462نویسنده اول278هم پژوهی305ژورنال1کنفرانس0
رتبه396نام مرکزدانشگاه فرماندهی و ستاد آجانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات462نویسنده اول297هم پژوهی331ژورنال3کنفرانس0
رتبه397نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات461نویسنده اول263هم پژوهی398ژورنال2کنفرانس2
رتبه398نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرآستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات454نویسنده اول370هم پژوهی314ژورنال0کنفرانس4
رتبه399نام مرکزمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات451نویسنده اول257هم پژوهی365ژورنال0کنفرانس0
رتبه400نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات450نویسنده اول177هم پژوهی455ژورنال0کنفرانس0
رتبه401نام مرکزموسسه آموزش عالی فروردیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات447نویسنده اول336هم پژوهی209ژورنال0کنفرانس3
رتبه402نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات446نویسنده اول313هم پژوهی307ژورنال0کنفرانس4
رتبه403نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی جهرمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات444نویسنده اول278هم پژوهی382ژورنال0کنفرانس2
رتبه404نام مرکزمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات442نویسنده اول338هم پژوهی232ژورنال0کنفرانس2
رتبه405نام مرکزموسسه آموزش عالی شمس گنبدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات442نویسنده اول296هم پژوهی312ژورنال0کنفرانس0
رتبه406نام مرکزمجتمع آموزش عالی سراواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات439نویسنده اول332هم پژوهی250ژورنال0کنفرانس9
رتبه407نام مرکزپژوهشگاه هواشناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات437نویسنده اول215هم پژوهی369ژورنال0کنفرانس5
رتبه408نام مرکزموسسه آموزش عالی آیندگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات435نویسنده اول340هم پژوهی267ژورنال6کنفرانس0
رتبه409نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات435نویسنده اول317هم پژوهی247ژورنال0کنفرانس0
رتبه410نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات431نویسنده اول237هم پژوهی330ژورنال0کنفرانس1
رتبه411نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات431نویسنده اول362هم پژوهی156ژورنال0کنفرانس1
رتبه412نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات430نویسنده اول294هم پژوهی353ژورنال3کنفرانس1
رتبه413نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آبادنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات428نویسنده اول202هم پژوهی438ژورنال0کنفرانس0
رتبه414نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آباداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات427نویسنده اول249هم پژوهی462ژورنال1کنفرانس2
رتبه415نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات427نویسنده اول335هم پژوهی528ژورنال0کنفرانس4
رتبه416نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات424