ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبهنام مرکزنوع مرکزتعداد مقالاتنویسنده اولهم پژوهیژورنالکنفرانس
1دانشگاه تهراندانشگاه دولتی96,8530000
2دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)پیام نور71,0190000
3دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه دولتی49,0970000
4دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه دولتی46,9980000
5دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشگاه دولتی36,9170000
6دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاه دولتی36,5620000
7دانشگاه تبریزدانشگاه دولتی33,2750000
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد32,8360000
9دانشگاه شیرازدانشگاه دولتی29,7240000
10دانشگاه شهید باهنر کرماندانشگاه دولتی28,0170000
11دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه دولتی27,8430000
12دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه دولتی26,3240000
13دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه دولتی25,7580000
14دانشگاه اصفهاندانشگاه دولتی22,9500000
15دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه دولتی22,6100000
16دانشگاه ارومیهدانشگاه دولتی22,6060000
17دانشگاه محقق اردبیلیدانشگاه دولتی22,3120000
18دانشگاه گیلاندانشگاه دولتی21,7540000
19دانشگاه یزددانشگاه دولتی21,0280000
20دانشگاه علامه طباطبائیدانشگاه دولتی19,8880000
21دانشگاه فرهنگیاندانشگاه دولتی18,1860000
22دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدانشگاه آزاد17,5400000
23دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانشگاه آزاد16,7690000
24دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه دولتی16,6480000
25دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازدانشگاه آزاد16,4970000
26دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه دولتی16,3750000
27دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددانشگاه آزاد15,5150000
28دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)دانشگاه آزاد15,2340000
29دانشگاه خوارزمیدانشگاه دولتی14,8480000
30دانشگاه علوم پزشکی مشهدعلوم پزشکی14,3600000
31دانشگاه رازیدانشگاه دولتی14,2260000
32دانشگاه زنجاندانشگاه دولتی14,0870000
33دانشگاه سمناندانشگاه دولتی13,9040000
34دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشگاه دولتی13,8730000
35دانشگاه صنعتی شاهروددانشگاه دولتی13,8220000
36دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشگاه آزاد13,7910000
37دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه دولتی13,7290000
38دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشگاه آزاد13,5860000
39دانشگاه بیرجنددانشگاه دولتی13,5200000
40دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد13,2760000
41دانشگاه شهرکرددانشگاه دولتی12,8240000
42دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی12,5840000
43دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه دولتی12,4840000
44دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانعلوم پزشکی12,4340000
45دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجدانشگاه آزاد11,8280000
46دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزددانشگاه آزاد11,4540000
47دانشگاه زابلدانشگاه دولتی11,3260000
48دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه دولتی10,9780000
49دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرماندانشگاه آزاد10,6800000
50دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشگاه آزاد10,3650000
51دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد9,9430000
52دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدانشگاه آزاد9,6300000
53دانشگاه کاشاندانشگاه دولتی9,1920000
54جهاد دانشگاهیپژوهشگاه دولتی8,7240000
55دانشگاه بین المللی امام خمینیدانشگاه دولتی8,5550000
56دانشگاه لرستاندانشگاه دولتی8,4790000
57دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد8,2630000
58دانشگاه الزهرادانشگاه دولتی8,1530000
59دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد7,9930000
60دانشگاه جامع علمی کاربردیموسسه غیرانتفاعی7,9430000
61دانشگاه جامع امام حسیندانشگاه دولتی7,6670000
62دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی7,6460000
63دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتدانشگاه آزاد7,4550000
64دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد7,4410000
65دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیعلوم پزشکی7,3330000
66دانشگاه صنعتی سهنددانشگاه دولتی7,3280000
67دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد7,1030000
68دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداندانشگاه آزاد6,9680000
69دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد6,7450000
70دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه دولتی6,6960000
71دانشگاه شاهددانشگاه دولتی6,6440000
72دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد6,5160000
73دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهردانشگاه آزاد6,3740000
74دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهانعلوم پزشکی6,2610000
75دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاه دولتی6,1550000
76دانشگاه آزاد اسلامی واحد همداندانشگاه آزاد6,1500000
77دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولدانشگاه آزاد6,1200000
78دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد6,0540000
79دانشگاه علوم پزشکی ایرانعلوم پزشکی5,8870000
80دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریدانشگاه آزاد5,8820000
81دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندانشگاه دولتی5,8610000
82دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ریدانشگاه آزاد5,6620000
83دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسدانشگاه آزاد5,6130000
84دانشگاه ایلامدانشگاه دولتی5,5760000
85دانشگاه قمدانشگاه دولتی5,5690000
86دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناندانشگاه آزاد5,5670000
87دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد5,5290000
88دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتردانشگاه آزاد5,5000000
89دانشگاه اراکدانشگاه دولتی5,4140000
90دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدانعلوم پزشکی5,2830000
91دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاندانشگاه آزاد5,1980000
92دانشگاه خلیج فارسدانشگاه دولتی5,1880000
93دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزعلوم پزشکی5,1470000
94دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبددانشگاه آزاد5,1460000
95دانشگاه فنی و حرفه ایدانشگاه دولتی5,0630000
96دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجدانشگاه آزاد5,0280000
97دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندانشگاه دولتی4,9500000
98دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهردانشگاه آزاد4,9290000
99دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرددانشگاه آزاد4,8540000
100دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد4,8070000
101دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازعلوم پزشکی4,7400000
102دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشگاه آزاد4,7350000
103دانشگاه هرمزگاندانشگاه دولتی4,7270000
104دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسدانشگاه آزاد4,6480000
105دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایردانشگاه آزاد4,6220000
106دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابوردانشگاه آزاد4,5350000
107دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروددانشگاه آزاد4,5340000
108پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپژوهشگاه دولتی4,3920000
109دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسعلوم پزشکی4,3840000
110دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعلوم پزشکی4,3840000
111دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولدانشگاه آزاد4,3380000
112دانشگاه یاسوجدانشگاه دولتی4,2510000
113دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهندانشگاه آزاد4,2440000
114دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشگاه دولتی4,1860000
115دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامدانشگاه آزاد4,1310000
116دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهردانشگاه آزاد4,0730000
117دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاندانشگاه آزاد3,9890000
118دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد3,9240000
119دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربدانشگاه آزاد3,8280000
120دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد3,8190000
121دانشگاه صنعتی شیرازدانشگاه دولتی3,7800000
122دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهدانشگاه دولتی3,7260000
123دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباددانشگاه آزاد3,7150000
124دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد3,7030000
125دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرانعلوم پزشکی3,6800000
126دانشگاه گنبد کاووسدانشگاه دولتی3,4050000
127پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه دولتی3,3290000
128دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباددانشگاه آزاد3,3200000
129دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجنددانشگاه آزاد3,3070000
130دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوردانشگاه آزاد3,2370000
131دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهردانشگاه آزاد3,2250000
132دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستردانشگاه آزاد3,1770000
133دانشگاه هنر اصفهاندانشگاه دولتی3,1680000
134دانشگاه ملایردانشگاه دولتی3,1420000
135دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهدانشگاه آزاد3,1150000
136دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابندانشگاه آزاد3,1100000
137دانشگاه صنعت نفتدانشگاه دولتی3,0400000
138دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاندانشگاه آزاد3,0110000
139دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهردانشگاه آزاد2,9670000
140دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشگاه آزاد2,9610000
141سازمان انرژی اتمیپژوهشگاه دولتی2,9470000
142دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواردانشگاه آزاد2,9460000
143دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهعلوم پزشکی2,9000000
144دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوادانشگاه آزاد2,8900000
145دانشگاه علوم پزشکی کاشانعلوم پزشکی2,8510000
146دانشگاه علوم پزشکی کرمانعلوم پزشکی2,8510000
147دانشگاه گلستاندانشگاه دولتی2,7330000
148دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابدانشگاه آزاد2,6950000
149دانشکده محیط زیستدانشگاه دولتی2,6100000
150دانشگاه امام صادقدانشگاه دولتی2,5980000
151دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهدانشگاه آزاد2,5600000
152دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمدانشگاه آزاد2,5380000
153پژوهشگاه نیروپژوهشگاه دولتی2,4900000
154دانشگاه هنر اسلامی تبریزدانشگاه دولتی2,4400000
155پژوهشگاه مواد و انرژیپژوهشگاه دولتی2,4220000
156واحد الکترونیکی دانشگاه آزاددانشگاه آزاد2,4130000
157دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد2,3380000
158مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضویسازمان تحقیقات کشاورزی2,3300000
159دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد2,3190000
160دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسدانشگاه آزاد2,3150000
161دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورددانشگاه آزاد2,3060000
162دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاندانشگاه آزاد2,2650000
163دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشگاه آزاد2,2580000
164دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانشگاه دولتی2,2430000
165دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدانعلوم پزشکی2,2360000
166دانشگاه امام رضاموسسه غیرانتفاعی2,2030000
167دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیندانشگاه آزاد2,1390000
168دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماونددانشگاه آزاد2,1270000
169دانشگاه دامغاندانشگاه دولتی2,0840000
170دانشگاه مراغهدانشگاه دولتی2,0480000
171دانشگاه شمالموسسه غیرانتفاعی2,0410000
172پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریسازمان تحقیقات کشاورزی2,0330000
173مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهانسازمان تحقیقات کشاورزی2,0120000
174دانشگاه علوم و فنون مازندرانموسسه غیرانتفاعی1,9960000
175پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه دولتی1,9750000
176دانشگاه علم و هنر یزدموسسه غیرانتفاعی1,9680000
177موسسه آموزش عالی خاورانموسسه غیرانتفاعی1,9490000
178دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاندانشگاه آزاد1,9370000
179دانشگاه صنعتی ارومیهدانشگاه دولتی1,9320000
180سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانپژوهشگاه دولتی1,9170000
181دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروندانشگاه آزاد1,9000000
182دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقدانشگاه آزاد1,8800000
183دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهعلوم پزشکی1,8660000
184دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاندانشگاه آزاد1,8560000
185دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمدانشگاه آزاد1,8450000
186دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباندانشگاه آزاد1,8410000
187پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریپژوهشگاه دولتی1,8370000
188دانشگاه اردکاندانشگاه دولتی1,8270000
189دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضادانشگاه آزاد1,8020000
190موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرسازمان تحقیقات کشاورزی1,7950000
191دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان کیموسسه غیرانتفاعی1,7940000
192دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمدانشگاه دولتی1,7930000
193دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستانعلوم پزشکی1,7450000
194دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرنددانشگاه آزاد1,7340000
195دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولدانشگاه دولتی1,7100000
196دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسدانشگاه آزاد1,7000000
197دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلانعلوم پزشکی1,6930000
198دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاندانشگاه آزاد1,6660000
199دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانعلوم پزشکی1,6330000
200دانشگاه علم و فرهنگموسسه غیرانتفاعی1,6060000
201دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاندانشگاه دولتی1,6000000
202دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرنددانشگاه آزاد1,5990000
203دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی1,5940000
204دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهردانشگاه آزاد1,5690000
205دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراندانشگاه آزاد1,5650000
206دانشگاه بجنورددانشگاه دولتی1,5540000
207دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلعلوم پزشکی1,5400000
208دانشگاه علوم پزشکی بیرجندعلوم پزشکی1,5350000
209دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشگاه آزاد1,5120000
210دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهدانشگاه آزاد1,4701,343000
211دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاریدانشگاه دولتی1,4420000
212دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرددانشگاه آزاد1,4370000
213موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورسازمان تحقیقات کشاورزی1,4260000
214دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانشگاه دولتی1,4230000
215دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاندانشگاه آزاد1,3750000
216پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانسازمان تحقیقات کشاورزی1,3670000
217دانشگاه علوم پزشکی ارتشعلوم پزشکی1,3580000
218دانشگاه علوم پزشکی البرزعلوم پزشکی1,3530000
219دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسادانشگاه آزاد1,3480000
220دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردیدانشگاه دولتی1,3330000
221دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفادانشگاه آزاد1,3330000
222موسسه تحقیقات خاک و آبسازمان تحقیقات کشاورزی1,3230000
223مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربیسازمان تحقیقات کشاورزی1,3190000
224انستیتو پاستور ایرانپژوهشگاه دولتی1,3170000
225مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسسازمان تحقیقات کشاورزی1,3130000
226دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستانعلوم پزشکی1,2930000
227موسسه آموزش عالی روزبهانموسسه غیرانتفاعی1,2820000
228دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتدانشگاه آزاد1,2820000
229موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیسازمان تحقیقات کشاورزی1,2340000
230دانشگاه علوم پزشکی گنابادعلوم پزشکی1,2340000
231دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشدانشگاه آزاد1,2070000
232دانشگاه صنعتی سجادموسسه غیرانتفاعی1,1860000
233موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی1,1770000
234دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهدانشگاه آزاد1,1640000
235دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد1,1450000
236دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد1,0970000
237دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستانعلوم پزشکی1,0850000
238دانشگاه هنر تهراندانشگاه دولتی1,0780000
239مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقیسازمان تحقیقات کشاورزی1,0710000
240دانشگاه صنعتی سیرجاندانشگاه دولتی1,0630000
241دانشگاه صنعتی قمدانشگاه دولتی1,0610000
242دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداندانشگاه آزاد1,0580000
243دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباددانشگاه آزاد1,0420000
244موسسه آموزش عالی اشراقموسسه غیرانتفاعی1,0310000
245دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگانعلوم پزشکی1,0190000
246دانشگاه تربت حیدریهدانشگاه دولتی1,0170000
247دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباددانشگاه آزاد1,0140000
248دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهردانشگاه آزاد1,0070000
249سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپژوهشگاه دولتی1,0050000
250دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاندانشگاه آزاد1,0020000
251دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمدانشگاه آزاد999610000
252موسسه آموزش عالی آپادانا شیرازموسسه غیرانتفاعی9980000
253دانشگاه جیرفتدانشگاه دولتی994750000
254دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتدانشگاه آزاد9540000
255دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاندانشگاه آزاد9540000
256دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمیدانشگاه آزاد9520000
257دانشگاه صنعتی بیرجنددانشگاه دولتی9470000
258پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتپژوهشگاه دولتی9250000
259دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهدانشگاه آزاد9220000
260دانشگاه تفرشدانشگاه دولتی9210000
261دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهردانشگاه آزاد9160000
262دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهدانشگاه آزاد9140000
263دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهراندانشگاه آزاد9060000
264مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیپژوهشگاه دولتی9020000
265مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستانسازمان تحقیقات کشاورزی9010000
266مؤسسه تحقیقات برنج کشورسازمان تحقیقات کشاورزی8960000
267مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستانسازمان تحقیقات کشاورزی8950000
268موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی8930000
269دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواندانشگاه آزاد8920000
270دانشگاه صنعتی اراکدانشگاه دولتی8910000
271مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلسازمان تحقیقات کشاورزی8890000
272دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیدانشگاه آزاد8890000
273دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسدانشگاه آزاد8880000
274دانشگاه آزاد اسلامی واحد دوروددانشگاه آزاد8800000
275دانشگاه ولایتدانشگاه دولتی8770000
276دانشگاه علوم پزشکی زنجانعلوم پزشکی8520000
277دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهعلوم پزشکی8510000
278دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیدانشگاه آزاد8460000
279دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرعلوم پزشکی8390000
280مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندرانسازمان تحقیقات کشاورزی8370000
281دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلدانشگاه آزاد8360000
282دانشگاه علوم پزشکی شهرکردعلوم پزشکی8190000
283دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد8050000
284دانشگاه علوم اقتصادیدانشگاه دولتی7990000
285موسسه تحقیقات آبپژوهشگاه دولتی7960000
286دانشگاه علوم پزشکی اراکعلوم پزشکی7950000
287پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجاپژوهشگاه دولتی7810000
288دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرادانشگاه آزاد7800000
289دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهردانشگاه آزاد7780000
290دانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییندانشگاه آزاد7760000
291دانشگاه فسادانشگاه دولتی7740000
292موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورسازمان تحقیقات کشاورزی7710000
293دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسدانشگاه آزاد7620000
294دانشگاه صنعتی همداندانشگاه دولتی7610000
295پژوهشگاه رنگ (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)پژوهشگاه دولتی7490000
296موسسه آموزش عالی فارابیموسسه غیرانتفاعی7330000
297دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالیعلوم پزشکی7300000
298دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعلوم پزشکی7290000
299مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندسازمان تحقیقات کشاورزی7270000
300دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالدانشگاه آزاد7250000
301موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیسازمان تحقیقات کشاورزی7230000
302موسسه آموزش عالی دیلمانموسسه غیرانتفاعی7230000
303دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزدانشگاه آزاد7200000
304دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروییدانشگاه آزاد7130000
305دانشگاه شیخ بهائی موسسه غیرانتفاعی7090000
306موسسه آموزش عالی مهرالبرزموسسه غیرانتفاعی7030000
307دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماندانشگاه آزاد6970000
308دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاندانشگاه آزاد6880000
309دانشگاه آزاد اسلامی واحد بمدانشگاه آزاد687520000
310دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتدانشگاه آزاد6850000
311دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاندانشگاه آزاد6830000
312دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقدانشگاه آزاد6720000
313دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباددانشگاه آزاد6710000
314دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمردانشگاه آزاد6640000
315دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتدانشگاه آزاد6590000
316موسسه آموزش عالی باخترموسسه غیرانتفاعی6580000
317مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانسازمان تحقیقات کشاورزی6550000
318دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیردانشگاه آزاد6490000
319سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استانداردپژوهشگاه دولتی6470000
320دانشگاه صدا و سیمادانشگاه دولتی6440000
321دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسردانشگاه آزاد6420000
322مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستانسازمان تحقیقات کشاورزی6290000
323موسسه آموزش عالی مهرآستانموسسه غیرانتفاعی6290000
324دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاندانشگاه آزاد6280000
325دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهدانشگاه آزاد628405000
326دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلعلوم پزشکی6260000
327دانشگاه علوم پزشکی قزوینعلوم پزشکی622443000
328موسسه آموزش عالی طبری بابلموسسه غیرانتفاعی6040000
329مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاریسازمان تحقیقات کشاورزی6040000
330دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودعلوم پزشکی5990000
331موسسه آموزش عالی آباموسسه غیرانتفاعی5960000
332مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالسازمان تحقیقات کشاورزی5950000
333دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزدانشگاه آزاد5920000
334دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویانموسسه غیرانتفاعی5890000
335دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملدانشگاه دولتی5850000
336مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی5850000
337پژوهشگاه فضایی ایرانپژوهشگاه دولتی5840000
338موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییپژوهشگاه دولتی5810000
339مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجانسازمان تحقیقات کشاورزی5800000
340دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانعلوم پزشکی5700000
341مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایندانشگاه دولتی5690000
342دانشگاه میبددانشگاه دولتی5670000
343موسسه آموزش عالی دانش پژوهانموسسه غیرانتفاعی5610000
344موسسه آموزش عالی بینالودموسسه غیرانتفاعی5570000
345مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهسازمان تحقیقات کشاورزی5560000
346دانشگاه افسری امام علیدانشگاه دولتی5530000
347دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتدانشگاه آزاد5530000
348پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه دولتی5510000
349دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاه دولتی5500000
350دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)موسسه غیرانتفاعی5470000
351دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدجدانشگاه آزاد5450000
352دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسدانشگاه آزاد5400000
353دانشگاه شهاب دانشموسسه غیرانتفاعی5390000
354دانشگاه صنایع و معادن ایراندانشگاه دولتی5340000
355پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابریپژوهشگاه دولتی5310000
356دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتردانشگاه دولتی5300000
357دانشگاه رجاءموسسه غیرانتفاعی5220000
358موسسه آموزش عالی سراجموسسه غیرانتفاعی5160000
359دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیدانشگاه آزاد5080000
360دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیموسسه غیرانتفاعی5050000
361دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد503446000
362دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهدانشگاه آزاد4960000
363موسسه آموزش عالی آیندگانموسسه غیرانتفاعی4880000
364دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهدانشگاه آزاد483241000
365مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدانسازمان تحقیقات کشاورزی4670000
366دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابدانشگاه آزاد4660000
367موسسه آموزش عالی زند شیرازموسسه غیرانتفاعی4600000
368موسسه آموزش عالی فروردینموسسه غیرانتفاعی4510000
369پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویپژوهشگاه دولتی4450000
370دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشگاه دولتی442307000
371مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آبادسازمان تحقیقات کشاورزی4400000
372موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوهموسسه غیرانتفاعی4390000
373دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد4380000
374مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزیسازمان تحقیقات کشاورزی4340000
375دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءدانشگاه آزاد4280000
376دانشگاه مفیدموسسه غیرانتفاعی427292000
377موسسه آموزش عالی کمال الملکموسسه غیرانتفاعی4270000
378موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبیموسسه غیرانتفاعی4250000
379پژوهشکده هواشناسیپژوهشگاه دولتی4240000
380مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدسازمان تحقیقات کشاورزی4220000
381دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)دانشگاه دولتی4220000
382دانشگاه صنعتی قوچاندانشگاه دولتی420308000
383دانشگاه خاتمموسسه غیرانتفاعی4200000
384دانشگاه عالی دفاع ملیدانشگاه دولتی4110000
385موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانیموسسه غیرانتفاعی4090000
386دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبدانشگاه آزاد4060000
387موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)موسسه غیرانتفاعی4060000
388دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد405286000
389موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچانموسسه غیرانتفاعی4010000
390دانشگاه ادیان و مذاهبدانشگاه دولتی3960000
391مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرادانشگاه دولتی3950000
392دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربدانشگاه آزاد3940000
393دانشگاه علوم پزشکی قمعلوم پزشکی394262000
394موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)موسسه غیرانتفاعی3930000
395موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستانموسسه غیرانتفاعی3910000
396دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهردانشگاه آزاد3900000
397پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیپژوهشگاه دولتی3860000
398دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکادانشگاه آزاد3810000
399دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزدانشگاه آزاد371263000
400دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املشدانشگاه آزاد3680000
401موسسه آموزش عالی راهبرد شمالموسسه غیرانتفاعی3650000
402دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتدانشگاه آزاد363246000
403سازمان بهره وری انرژی ایرانپژوهشگاه دولتی3600000
404دانشگاه کوثردانشگاه دولتی3600000
405دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفولعلوم پزشکی3600000
406دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویباردانشگاه آزاد3580000
407دانشگاه علوم اسلامی رضویدانشگاه دولتی3560000
408دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریدانشگاه دولتی3540000
409موسسه آموزش عالی شمس گنبدموسسه غیرانتفاعی3530000
410سازمان نقشه برداری کشورپژوهشگاه دولتی3470000
411پژوهشکده اکولوژی دریای خزرسازمان تحقیقات کشاورزی3460000
412مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستانسازمان تحقیقات کشاورزی3430000
413پژوهشگاه حوزه و دانشگاهپژوهشگاه دولتی342229000
414دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتدانشگاه آزاد3410000
415دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهعلوم پزشکی3390000
416موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسارموسسه غیرانتفاعی338267000
417دانشگاه سورهموسسه غیرانتفاعی3380000
418موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدانموسسه غیرانتفاعی3370000
419دانشگاه علم و فناوری مازندراندانشگاه دولتی3340000
420دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاندانشگاه آزاد332226000
421مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانسازمان تحقیقات کشاورزی3260000
422دانشگاه علامه محدث نوریموسسه غیرانتفاعی3260000
423دانشگاه بزرگمهردانشگاه دولتی3250000
424مرکز ملی تحقیقات شوریسازمان تحقیقات کشاورزی3210000
425مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگانسازمان تحقیقات کشاورزی3130000
426دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهردانشگاه آزاد3110000
427دانشگاه سلمان فارسی کازروندانشگاه دولتی3100000
428موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیپژوهشگاه دولتی3100000
429موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابلموسسه غیرانتفاعی3070000
430موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدموسسه غیرانتفاعی303230000
431دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیددانشگاه آزاد300129000
432دانشگاه قرآن و حدیثموسسه غیرانتفاعی2990000
433دانشگاه آزاد اسلامی واحد اناردانشگاه آزاد2970000
434موسسه آموزش عالی طبرستانموسسه غیرانتفاعی2960000
435دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)دانشگاه دولتی2950000
436موسسه آموزش عالی شفقموسسه غیرانتفاعی2940000
437دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابورعلوم پزشکی2930000
438سازمان نظام مهندسی ساختمانموسسه غیرانتفاعی2930000
439دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجدانشگاه آزاد2920000
440موسسه آموزش عالی امام جوادموسسه غیرانتفاعی2910000
441مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلانسازمان تحقیقات کشاورزی2900000
442دانشگاه نیشابوردانشگاه دولتی2840000
443سازمان انرژیهای نو ایرانپژوهشگاه دولتی2830000
444موسسه آموزش عالی نوین اردبیلموسسه غیرانتفاعی2830000
445دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهردانشگاه آزاد2820000
446دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاردانشگاه آزاد2800000
447مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهرانسازمان تحقیقات کشاورزی2790000
448دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرددانشگاه آزاد2790000
449دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشدانشگاه آزاد279201000
450پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریپژوهشگاه دولتی2760000
451دانشگاه باقرالعلومدانشگاه دولتی2750000
452موسسه آموزش عالی ادیبانموسسه غیرانتفاعی2740000
453دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادانعلوم پزشکی2730000
454دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریوندانشگاه آزاد273180000
455مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمانسازمان تحقیقات کشاورزی2730000
456پژوهشگاه هوافضاپژوهشگاه دولتی2650000
457دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباددانشگاه آزاد2640000
458دانشگاه علوم پزشکی اردبیلعلوم پزشکی264156000
459دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجندانشگاه آزاد263161000
460مجتمع آموزش عالی شیرواندانشگاه دولتی2610000
461مجتمع آموزش عالی بمدانشگاه دولتی2600000
462دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارددانشگاه آزاد260215000
463مجتمع آموزش عالی گناباددانشگاه دولتی2590000
464دانشگاه علوم پزشکی جهرمعلوم پزشکی2580000
465دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهردانشگاه آزاد2560000
466موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگانموسسه غیرانتفاعی2550000
467پژوهشکده پستهسازمان تحقیقات کشاورزی25367000
468دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستاندانشگاه آزاد2530000
469دانشگاه بنابدانشگاه دولتی251192000
470موسسه آموزش عالی هاتفموسسه غیرانتفاعی249172000
471مجتمع آموزش عالی سراواندانشگاه دولتی247194000
472موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهرموسسه غیرانتفاعی2460000
473دانشگاه آزاد اسلامی واحد دارابدانشگاه آزاد2410000
474مؤسسه تحقیقات علوم باغبانیسازمان تحقیقات کشاورزی241115000
475پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه دولتی2400000
476دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکدانشگاه آزاد239148000
477موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی شهریارموسسه غیرانتفاعی2350000
478دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهردانشگاه آزاد2340000
479دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فساعلوم پزشکی2330000
480موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمسموسسه غیرانتفاعی2330000
481پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمانسازمان تحقیقات کشاورزی2320000
482دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریاردانشگاه آزاد229154000
483دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیردانشگاه آزاد229123000
484دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاندانشگاه آزاد2290000
485دانشگاه علوم پزشکی یاسوجعلوم پزشکی228119000
486موسسه آموزش عالی پردیسانموسسه غیرانتفاعی227111000
487موسسه آموزش عالی سنابادموسسه غیرانتفاعی2250000
488دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلامعلوم پزشکی225120000
489پژوهشکده پولی و بانکیپژوهشگاه دولتی224178000
490دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهردانشگاه آزاد224153000
491دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفتدانشگاه آزاد224137000
492دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغهعلوم پزشکی2230000
493مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوینسازمان تحقیقات کشاورزی2210000
494دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگروددانشگاه آزاد220150000
495دانشگاه حضرت معصومه (س)دانشگاه دولتی2200000
496موسسه آموزش عالی کوشیارموسسه غیرانتفاعی2200000
497دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکاندانشگاه آزاد218153000
498مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمدسازمان تحقیقات کشاورزی2170000
499موسسه آموزش عالی ارشاد دماوندموسسه غیرانتفاعی2170000
500دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاندانشگاه آزاد215148000
501مؤسسه تحقیقات پنبه کشورسازمان تحقیقات کشاورزی2150000
502موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)موسسه غیرانتفاعی2150000
503دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکودانشگاه آزاد214161000
504دانشگاه جهرمدانشگاه دولتی212134000
505موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیپژوهشگاه دولتی2110000
506دانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتدانشگاه آزاد2110000
507موسسه آموزش عالی نقش جهانموسسه غیرانتفاعی2110000
508موسسه آموزش عالی گلستانموسسه غیرانتفاعی209134000
509دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامدانشگاه دولتی209158000
510موسسه آموزش عالی صوفی رازیموسسه غیرانتفاعی2090000
511دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزدانشگاه آزاد208127000
512دانشگاه گرمساردانشگاه دولتی2080000
513موسسه آموزش عالی بصیر آبیکموسسه غیرانتفاعی2060000
514دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهدانشگاه آزاد205164000
515پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیریسازمان تحقیقات کشاورزی20560000
516پژوهشکده سوانح طبیعیپژوهشگاه دولتی200131000
517پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانپژوهشگاه دولتی1990000
518دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاندانشگاه آزاد199149000
519موسسه غیرانتفاعی خزرموسسه غیرانتفاعی199110000
520موسسه آموزش عالی خرد بوشهرموسسه غیرانتفاعی1990000
521موسسه آموزش عالی فردوس مشهدموسسه غیرانتفاعی197155000
522موسسه آموزش عالی آفاق ارومیهموسسه غیرانتفاعی1930000
523دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرددانشگاه آزاد1910000
524موسسه آموزش عالی روزبهموسسه غیرانتفاعی1910000
525مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنانسازمان تحقیقات کشاورزی1900000
526موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارسموسسه غیرانتفاعی1880000
527دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجاندانشگاه آزاد184116000
528دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزدانشگاه آزاد1820000
529دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسدانشگاه آزاد182132000
530پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیپژوهشگاه دولتی1820000
531دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاندانشگاه آزاد182131000
532دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسبدانشگاه آزاد181142000
533دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرنددانشگاه آزاد180123000
534موسسه آموزش عالی مهر اروندموسسه غیرانتفاعی1780000
535مرکز آموزش عالی امام خمینیسازمان تحقیقات کشاورزی1770000
536پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلیسازمان تحقیقات کشاورزی1750000
537موسسه آموزش عالی رشدیهموسسه غیرانتفاعی1750000
538موسسه آموزش عالی بعثت کرمانموسسه غیرانتفاعی1740000
539سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورپژوهشگاه دولتی1720000
540موسسه آموزش عالی کارموسسه غیرانتفاعی1710000
541دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاندانشگاه آزاد168116000
542مرکز تحقیقات توتونپژوهشگاه دولتی1680000
543موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)موسسه غیرانتفاعی1680000
544دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریمدانشگاه آزاد1670000
545موسسه آموزش عالی خراسانموسسه غیرانتفاعی1670000
546موسسه آموزش عالی حافظ شیرازموسسه غیرانتفاعی1630000
547مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلامسازمان تحقیقات کشاورزی1620000
548پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیپژوهشگاه دولتی1600000
549موسسه آموزش عالی ادیب مازندرانموسسه غیرانتفاعی1590000
550موسسه آموزش عالی آفرینش بروجردموسسه غیرانتفاعی1590000
551دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهدانشگاه آزاد1560000
552دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشتدانشگاه آزاد1550000
553مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرسازمان تحقیقات کشاورزی155122000
554دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزدانشگاه آزاد155111000
555دانشکده اصول دینموسسه غیرانتفاعی1550000
556موسسه آموزش عالی اسوهموسسه غیرانتفاعی1550000
557موسسه آموزش هالی بهمنیار کرمانموسسه غیرانتفاعی1520000
558موسسه آموزش عالی آل طهموسسه غیرانتفاعی1500000
559موسسه آموزش عالی لیانموسسه غیرانتفاعی1490000
560دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادیدانشگاه دولتی1480000
561موسسه آموزش عالی انرژی ساوهموسسه غیرانتفاعی148110000
562دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسدانشگاه آزاد14798000
563موسسه آموزش عالی نیماموسسه غیرانتفاعی1470000
564دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغاندانشگاه آزاد1450000
565موسسه آموزش عالی حکیم جرجانیموسسه غیرانتفاعی145104000
566دانشگاه مذاهب اسلامیدانشگاه دولتی1450000
567دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیراندانشگاه آزاد1450000
568موسسه آموزش عالی پرندکموسسه غیرانتفاعی1450000
569موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیهموسسه غیرانتفاعی1440000
570دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکودانشگاه آزاد141122000
571موسسه آموزش عالی کاویانموسسه غیرانتفاعی1410000
572موسسه آموزش عالی پارسیانموسسه غیرانتفاعی140114000
573دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهردانشگاه آزاد1390000
574موسسه آموزش عالی الغدیرموسسه غیرانتفاعی1380000
575دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکندانشگاه آزاد13657000
576موسسه آموزش عالی تابناکموسسه غیرانتفاعی136106000
577دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودباردانشگاه آزاد13682000
578موسسه آموزش عالی نوردانشموسسه غیرانتفاعی1360000
579پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورسازمان تحقیقات کشاورزی1330000
580موسسه آموزش عالی حکیمان بجنوردموسسه غیرانتفاعی13346000
581موسسه آموزش عالی سبحانموسسه غیرانتفاعی1320000
582پژوهشکده بیمهپژوهشگاه دولتی1310000
583مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایرانپژوهشگاه دولتی1310000
584موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگانموسسه غیرانتفاعی1310000
585دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینابدانشگاه آزاد1300000
586موسسه آموزش عالی لامعی گرگانیموسسه غیرانتفاعی12996000
587موسسه آموزش عالی صباموسسه غیرانتفاعی128122000
588موسسه آموزش عالی دانشستان ساوهموسسه غیرانتفاعی1260000
589موسسه آموزش عالی پویشموسسه غیرانتفاعی12589000
590دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهدانشگاه آزاد12585000
591مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبیسازمان تحقیقات کشاورزی1250000
592دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکاندانشگاه آزاد12587000
593مجتمع آموزش عالی زرنددانشگاه دولتی12371000
594پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشپژوهشگاه دولتی12386000
595موسسه آموزش عالی حکمت رضویموسسه غیرانتفاعی1220000
596دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگدانشگاه آزاد1210000
597پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانپژوهشگاه دولتی1200000
598موسسه آموزش عالی پیام گلپایگانموسسه غیرانتفاعی12094000
599دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکناردانشگاه آزاد120102000
600موسسه آموزش عالی ارم شیرازموسسه غیرانتفاعی1200000
601موسسه آموزش عالی مولاناموسسه غیرانتفاعی1190000
602موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهرموسسه غیرانتفاعی1180000
603دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاوردانشگاه آزاد11878000
604موسسه آموزش عالی صنعتی فولادموسسه غیرانتفاعی11780000
605موسسه آموزش عالی سپهرموسسه غیرانتفاعی1150000
606موسسه آموزش عالی پردیسانموسسه غیرانتفاعی1140000
607موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانشموسسه غیرانتفاعی112103000
608دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرنددانشگاه آزاد11059000
609دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابکدانشگاه آزاد11039000
610موسسه آموزش عالی شاندیز مشهدموسسه غیرانتفاعی10880000
611موسسه آموزش عالی صفاهانموسسه غیرانتفاعی10896000
612موسسه آموزش عالی کارونموسسه غیرانتفاعی10897000
613دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرادانشگاه آزاد1060000
614موسسه آموزش عالی علامه قزوینیموسسه غیرانتفاعی10367000
615دانشگاه صنعتی شهدای هویزهدانشگاه دولتی1020000
616پژوهشگاه دانش های بنیادیپژوهشگاه دولتی10147000
617دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنهدانشگاه آزاد1010000
618دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریواندانشگاه آزاد10069000
619موسسه آموزش عالی عطارموسسه غیرانتفاعی9957000
620موسسه آموزش عالی راغب اصفهانیموسسه غیرانتفاعی970000
621موسسه آموزش عالی سناموسسه غیرانتفاعی960000
622دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلراندانشگاه آزاد9559000
623دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناندانشگاه آزاد950000
624دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبردانشگاه آزاد9461000
625دانشگاه آزاد اسلامی واحد روداندانشگاه آزاد9464000
626موسسه آموزش عالی ایرانمهرموسسه غیرانتفاعی940000
627دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگاندانشگاه آزاد9372000
628موسسه آموزش عالی وحدت تربت جامموسسه غیرانتفاعی9366000
629موسسه آموزش عالی میزانموسسه غیرانتفاعی9353000
630دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابندهدانشگاه آزاد9348000
631دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژدانشگاه آزاد910000
632موسسه آموزش عالی پویندگان دانشموسسه غیرانتفاعی9155000
633موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسرموسسه غیرانتفاعی910000
634دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی900000
635دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذردانشگاه آزاد900000
636دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفرایندانشگاه آزاد9053000
637موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجندموسسه غیرانتفاعی900000
638موسسه آموزش عالی کرمانموسسه غیرانتفاعی870000
639دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباددانشگاه آزاد860000
640موسسه آموزش عالی صائبموسسه غیرانتفاعی860000
641موسسه آموزش عالی قشمموسسه غیرانتفاعی8548000
642موسسه آموزش عالی آبان هرازموسسه غیرانتفاعی850000
643مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هرازسازمان تحقیقات کشاورزی830000
644دانشگاه پیام نور واحد ریپیام نور8339000
645موسسه آموزش عالی شرق گلستانموسسه غیرانتفاعی8157000
646مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورپژوهشگاه دولتی8148000
647دانشگاه هنر شیرازدانشگاه دولتی800000
648موسسه آموزش عالی سمنگانموسسه غیرانتفاعی8037000
649دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشهدانشگاه آزاد800000
650مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قمسازمان تحقیقات کشاورزی7850000
651موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)موسسه غیرانتفاعی770000
652موسسه آموزش عالی جاوید جیرفتموسسه غیرانتفاعی7752000
653موسسه عالی آموزش بانکداری ایرانپژوهشگاه دولتی7736000
654موسسه آموزش عالی هشت بهشتموسسه غیرانتفاعی770000
655پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیپژوهشگاه دولتی7642000
656پژوهشکده چایسازمان تحقیقات کشاورزی7651000
657دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهدانشگاه آزاد750000
658مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالیسازمان تحقیقات کشاورزی7556000
659دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهردانشگاه آزاد7435000
660دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بمعلوم پزشکی7444000
661پژوهشکده میگوی کشورسازمان تحقیقات کشاورزی7445000
662موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیمموسسه غیرانتفاعی7451000
663موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیرازموسسه غیرانتفاعی730000
664موسسه آموزش عالی زاگرسدانشگاه دولتی730000
665مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزرسازمان تحقیقات کشاورزی7232000
666موسسه آموزش عالی تابرانموسسه غیرانتفاعی7249000
667موسسه آموزش عالی آملموسسه غیرانتفاعی7252000
668دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراشعلوم پزشکی7058000
669دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتروددانشگاه آزاد700000
670موسسه آموزش عالی ارسموسسه غیرانتفاعی6921000
671پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی680000
672دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموجدانشگاه آزاد6745000
673موسسه آموزش عالی راه دانش بابلموسسه غیرانتفاعی6743000
674دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالشدانشگاه آزاد6650000
675موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیهموسسه غیرانتفاعی6650000
676موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفریموسسه غیرانتفاعی660000
677دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهدانشگاه آزاد6533000
678دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلمدانشگاه آزاد6558000
679دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراواندانشگاه آزاد6535000
680موسسه آموزش عالی علامه امینیموسسه غیرانتفاعی6448000
681موسسه آموزش عالی صالحانموسسه غیرانتفاعی6348000
682موسسه آموزش عالی مهرگان محلاتموسسه غیرانتفاعی630000
683مرکز تحقیقات کشاورزی ورامینپژوهشگاه دولتی6151000
684دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدانعلوم پزشکی6136000
685دانشگاه معارف اسلامیدانشگاه دولتی6137000
686دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشتدانشگاه آزاد6043000
687دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفرایندانشگاه دولتی6050000
688موسسه آموزش عالی پارساموسسه غیرانتفاعی590000
689دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقاندانشگاه آزاد5740000
690مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلیسازمان تحقیقات کشاورزی570000
691دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیاندانشگاه آزاد5730000
692دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمدانشگاه آزاد5635000
693دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهردانشگاه آزاد5524000
694مرکز تحقیقات ماهیان سردابیسازمان تحقیقات کشاورزی540000
695موسسه آموزش عالی پاسارگادموسسه غیرانتفاعی5434000
696دانشگاه نهاوند دانشگاه دولتی5321000
697دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتعلوم پزشکی5329000
698موسسه آموزش عالی جامیموسسه غیرانتفاعی5237000
699دانشگاه فناوری های نوین سبزواردانشگاه دولتی520000
700مرکز آموزش عالی لامرددانشگاه دولتی5239000
701مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچانموسسه غیرانتفاعی510000
702موسسه آموزش عالی سبز آملموسسه غیرانتفاعی510000
703دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربدانشگاه آزاد490000
704موسسه آموزش عالی قدیر لنگرودموسسه غیرانتفاعی4915000
705مجتمع آموزش عالی لارستاندانشگاه دولتی480000
706دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریزدانشگاه آزاد4832000
707موسسه آموزش عالی اسرارموسسه غیرانتفاعی4732000
708موسسه آموزش عالی سارویهموسسه غیرانتفاعی4726000
709موسسه آموزش عالی کاوشموسسه غیرانتفاعی4521000
710موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلیموسسه غیرانتفاعی440000
711دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفاندانشگاه آزاد440000
712مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانعلوم پزشکی4432000
713موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخطموسسه غیرانتفاعی440000
714دانشگاه شهرضادانشگاه دولتی430000
715دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاشدانشگاه آزاد4327000
716موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیانموسسه غیرانتفاعی4333000
717مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستانسازمان تحقیقات کشاورزی4230000
718موسسه آموزش عالی عقیقموسسه غیرانتفاعی4239000
719موسسه آموزش عالی دانشورانموسسه غیرانتفاعی4233000
720موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوینموسسه غیرانتفاعی4226000
721دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنیدانشگاه آزاد4118000
722دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جامعلوم پزشکی4130000
723دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجاردانشگاه آزاد4027000
724دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردروددانشگاه آزاد3929000
725دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباددانشگاه آزاد3925000
726موسسه آموزش عالی رودکی تنکابنموسسه غیرانتفاعی3828000
727موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریزموسسه غیرانتفاعی3722000
728دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهرعلوم پزشکی3728000
729مؤسسه آموزش عالی طلوع مهرموسسه غیرانتفاعی3714000
730موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستانپژوهشگاه دولتی3627000
731دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقدانشگاه آزاد3619000
732موسسه آموزش عالی سهروردیموسسه غیرانتفاعی360000
733موسسه آموزش عالی چهل ستونموسسه غیرانتفاعی3532000
734موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوهموسسه غیرانتفاعی3518000
735دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسیندانشگاه آزاد3419000
736دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوهدانشگاه آزاد3326000
737دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعیندانشگاه آزاد3322000
738دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملکدانشگاه آزاد3214000
739مرکز آموزش عالی محلاتدانشگاه دولتی3223000
740مرکز تحقیقات آرتمیای کشورسازمان تحقیقات کشاورزی3123000
741موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)موسسه غیرانتفاعی3012000
742موسسه آموزش عالی کاسپینموسسه غیرانتفاعی3020000
743موسسه آموزش عالی شمس تبریزموسسه غیرانتفاعی3016000
744موسسه آموزش عالی دانا یاسوجموسسه غیرانتفاعی2824000
745موسسه آموزش عالی پارس رضویموسسه غیرانتفاعی270000
746موسسه آموزش عالی میعادموسسه غیرانتفاعی2723000
747پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیریسازمان تحقیقات کشاورزی260000
748دانشگاه آزاداسلامی واحد فارساندانشگاه آزاد2615000
749دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهعلوم پزشکی2618000
750دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشتدانشگاه آزاد250000
751موسسه آموزش عالی پیشتازان شیرازموسسه غیرانتفاعی2318000
752دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباددانشگاه آزاد229000
753دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکویدانشگاه آزاد1910000
754دانشگاه حضرت نرجس (س)دانشگاه دولتی190000
755موسسه آموزش عالی عرفانموسسه غیرانتفاعی1916000
756دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجاندانشگاه آزاد1810000
757موسسه آموزش عالی شاهرودموسسه غیرانتفاعی1816000
758دانشگاه ابرارموسسه غیرانتفاعی1812000
759دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنجدانشگاه آزاد1710000
760دانشگاه پیام نور واحد اصفهانپیام نور175000
761موسسه آموزش عالی دارالعلم یزدموسسه غیرانتفاعی177000
762موسسه آموزش عالی مولویموسسه غیرانتفاعی1716000
763دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادعلوم پزشکی160000
764مجتمع آموزش عالی تربت جامدانشگاه دولتی1612000
765مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)سازمان تحقیقات کشاورزی160000
766پژوهشکده گل و گیاهان زینتیسازمان تحقیقات کشاورزی167000
767موسسه غیرانتفاعی هیرکانیاموسسه غیرانتفاعی167000
768مرکز ملی فضای مجازیپژوهشگاه دولتی164000
769موسسه آموزش عالی صنعتی مراغهموسسه غیرانتفاعی159000
770دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلواردانشگاه آزاد159000
771دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستانعلوم پزشکی1512000
772موسسه آموزش عالی اوج آبیکموسسه غیرانتفاعی1412000
773دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباددانشگاه آزاد140000
774مرکز آموزش عالی اقلیددانشگاه دولتی149000
775دانشگاه پیام نور واحد گلپایگانپیام نور143000
776دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوبپیام نور1411000
777دانشگاه پیام نور واحد مشهدپیام نور147000
778دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوافدانشگاه آزاد137000
779مرکزآموزش عالی استهباندانشگاه دولتی138000
780موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیتموسسه غیرانتفاعی120000
781مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دورسازمان تحقیقات کشاورزی127000
782دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازنددانشگاه آزاد128000
783دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسالدانشگاه آزاد127000
784دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباددانشگاه آزاد127000
785دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمینعلوم پزشکی127000
786دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاددانشگاه آزاد103000
787دانشگاه پیام نور واحد قمپیام نور105000
788موسسه آموزش عالی ابن یمینموسسه غیرانتفاعی96000
789دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشاندانشگاه آزاد81000
790مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابلدانشگاه دولتی86000
791مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستانپژوهشگاه دولتی71000
792دانشگاه پیام نور واحد کرجپیام نور75000
793دانشگاه پیام نور واحد کرمانپیام نور70000
794مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهریسازمان تحقیقات کشاورزی60000
795دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراشدانشگاه آزاد63000
796دانشگاه پیام نور واحد تهران غربپیام نور63000
797دانشگاه پیام نور واحد تربت جامپیام نور62000
798مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شورسازمان تحقیقات کشاورزی52000
799پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیریسازمان تحقیقات کشاورزی50000
800دانشگاه پیام نور واحد اردبیلپیام نور52000
801دانشگاه پیام نور واحد شهرکردپیام نور52000
802دانشگاه پیام نور واحد رازپیام نور54000
803دانشگاه پیام نور واحد ممسنیپیام نور50000
804دانشگاه پیام نور واحد قزوینپیام نور52000
805دانشگاه پیام نور واحد سنندجپیام نور52000
806دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خویعلوم پزشکی54000
807دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتونددانشگاه آزاد41000
808دانشگاه آزاد اسلامی واحد هورانددانشگاه آزاد43000
809دانشگاه پیام نور واحد ارومیهپیام نور42000
810دانشگاه پیام نور واحد دیرپیام نور44000
811دانشگاه پیام نور واحد تهران شرقپیام نور40000
812دانشگاه پیام نور واحد خوافپیام نور43000
813دانشگاه پیام نور واحد رشتپیام نور40000
814دانشگاه پیام نور واحد بابلپیام نور40000
815مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)سازمان تحقیقات کشاورزی32000
816دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاونددانشگاه آزاد31000
817دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهانعلوم پزشکی31000
818دانشگاه پیام نور واحد تبریزپیام نور32000
819دانشگاه پیام نور واحد بوشهرپیام نور32000
820دانشگاه پیام نور واحد روانسرپیام نور30000
821دانشگاه پیام نور واحد اردکانپیام نور30000
822دانشگاه پیام نور واحد یزدپیام نور32000
823مرکز تحقیقات ابریشم کشورسازمان تحقیقات کشاورزی20000
824دانشگاه پیام نور واحد اهرپیام نور22000
825دانشگاه پیام نور واحد ورامینپیام نور20000
826دانشگاه پیام نور واحد گنابادپیام نور20000
827دانشگاه پیام نور واحد گرمسارپیام نور20000
828دانشگاه پیام نور واحد بانهپیام نور21000
829دانشگاه پیام نور واحد مارگونپیام نور22000
830دانشگاه پیام نور واحد علی آبادپیام نور20000
831دانشگاه پیام نور واحد رامسرپیام نور20000
832دانشگاه پیام نور واحد همدانپیام نور21000
833دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهاردانشگاه دولتی10000
834مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازروندانشگاه دولتی10000
835دانشگاه پیام نور واحد ایلخچیپیام نور10000
836دانشگاه پیام نور واحد ماکوپیام نور10000
837دانشگاه پیام نور واحد مهابادپیام نور11000
838دانشگاه پیام نور واحد بوکانپیام نور11000
839دانشگاه پیام نور واحد خویپیام نور11000
840دانشگاه پیام نور واحد خوانسارپیام نور10000
841دانشگاه پیام نور واحد آران و بیدگلپیام نور10000
842دانشگاه پیام نور واحد کاشانپیام نور10000
843دانشگاه پیام نور واحد ایلامپیام نور10000
844دانشگاه پیام نور واحد پاکدشتپیام نور10000
845دانشگاه پیام نور واحد پردیسپیام نور11000
846دانشگاه پیام نور واحد تهران شمالپیام نور11000
847دانشگاه پیام نور واحد بیرجندپیام نور11000
848دانشگاه پیام نور واحد فردوسپیام نور11000
849دانشگاه پیام نور واحد بجنوردپیام نور11000
850دانشگاه پیام نور واحد شیروانپیام نور10000
851دانشگاه پیام نور واحد اهوازپیام نور11000
852دانشگاه پیام نور واحد ترکالکیپیام نور11000
853دانشگاه پیام نور واحد زنجانپیام نور11000
854دانشگاه پیام نور واحد دامغانپیام نور10000
855دانشگاه پیام نور واحد زاهدانپیام نور11000
856دانشگاه پیام نور واحد خرامهپیام نور11000
857دانشگاه پیام نور واحد شیرازپیام نور10000
858دانشگاه پیام نور واحد سقزپیام نور11000
859دانشگاه پیام نور واحد سیرجانپیام نور11000
860دانشگاه پیام نور واحد سنقرپیام نور11000
861دانشگاه پیام نور واحد مرکز گرگانپیام نور11000
862دانشگاه پیام نور واحد آستانه اشرفیهپیام نور10000
863دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهرپیام نور10000
864دانشگاه پیام نور واحد خرم آبادپیام نور10000
865دانشگاه پیام نور واحد الشترپیام نور11000
866دانشگاه پیام نور واحد پلدخترپیام نور11000
867دانشگاه پیام نور واحد نوشهرپیام نور10000
868دانشگاه پیام نور واحد بندپیپیام نور10000
869دانشگاه پیام نور واحد بهشهرپیام نور11000
870دانشگاه پیام نور واحد فراهانپیام نور11000
871دانشگاه پیام نور واحد اراکپیام نور10000
872دانشگاه پیام نور واحد ساوهپیام نور10000
873دانشگاه پیام نور واحد بندر خمیرپیام نور11000
874دانشگاه پیام نور واحد قشمپیام نور11000
875دانشگاه پیام نور واحد تفتپیام نور10000
876موسسه اعتباری کاسپیندانشگاه دولتی10000
877دانشگاه فرزانگان سمناندانشگاه دولتی0000
878مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیسازمان تحقیقات کشاورزی0000
879پژوهشکده سبزی صیفیسازمان تحقیقات کشاورزی0000
880دانشگاه پیام نور واحد مراغهپیام نور0000
881دانشگاه پیام نور واحد شبسترپیام نور0000
882دانشگاه پیام نور واحد میانهپیام نور0000
883دانشگاه پیام نور واحد مرندپیام نور0000
884دانشگاه پیام نور واحد هشترودپیام نور0000
885دانشگاه پیام نور واحد بستان آبادپیام نور0000
886دانشگاه پیام نور واحد ورزقانپیام نور0000
887دانشگاه پیام نور واحد کلیبرپیام نور0000
888دانشگاه پیام نور واحد بنیسپیام نور0000
889دانشگاه پیام نور واحد ترکمانچایپیام نور0000
890دانشگاه پیام نور واحد بنابپیام نور0000
891دانشگاه پیام نور واحد هادیشهرپیام نور0000
892دانشگاه پیام نور واحد آذرشهرپیام نور0000
893دانشگاه پیام نور واحد شربیانپیام نور0000
894دانشگاه پیام نور واحد ملکانپیام نور0000
895دانشگاه پیام نور واحد بناب مرندپیام نور0000
896دانشگاه پیام نور واحد گوگانپیام نور0000
897دانشگاه پیام نور واحد اسکوپیام نور0000
898دانشگاه پیام نور واحد جلفاپیام نور0000
899دانشگاه پیام نور واحد زنوزپیام نور0000
900دانشگاه پیام نور واحد هریسپیام نور0000
901دانشگاه پیام نور واحد قره آغاجپیام نور0000
902دانشگاه پیام نور واحد خسروشهرپیام نور0000
903دانشگاه پیام نور واحد سرابپیام نور0000
904دانشگاه پیام نور واحد عجب شیرپیام نور0000
905دانشگاه پیام نور واحد ممقانپیام نور0000
906دانشگاه پیام نور واحد میاندوابپیام نور0000
907دانشگاه پیام نور واحد واحد تکابپیام نور0000
908دانشگاه پیام نور واحد نقدهپیام نور0000
909دانشگاه پیام نور واحد سلماسپیام نور0000
910دانشگاه پیام نور واحد سردشتپیام نور0000
911دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهرپیام نور0000
912دانشگاه پیام نور واحد اشنویهپیام نور0000
913دانشگاه پیام نور واحد واحد پلدشتپیام نور0000
914دانشگاه پیام نور واحد قره ضیاءالدینپیام نور0000
915دانشگاه پیام نور واحد شاهین دژپیام نور0000
916دانشگاه پیام نور واحد فیرورقپیام نور0000
917دانشگاه پیام نور واحد واحد انگوتپیام نور0000
918دانشگاه پیام نور واحد ارشقپیام نور0000
919دانشگاه پیام نور واحد پیله سوارپیام نور0000
920دانشگاه پیام نور واحد پارس آبادپیام نور0000
921دانشگاه پیام نور واحد خلخالپیام نور0000
922دانشگاه پیام نور واحد سرعینپیام نور0000
923دانشگاه پیام نور واحد کوثرپیام نور0000
924دانشگاه پیام نور واحد گرمیپیام نور0000
925دانشگاه پیام نور واحد مشکین شهرپیام نور0000
926دانشگاه پیام نور واحد نمینپیام نور0000
927دانشگاه پیام نور واحد نیرپیام نور0000
928دانشگاه پیام نور واحد هیرپیام نور0000
929دانشگاه پیام نور واحد کوهپایهپیام نور0000
930دانشگاه پیام نور واحد دهقپیام نور0000
931دانشگاه پیام نور واحد نایینپیام نور0000
932دانشگاه پیام نور واحد دهاقانپیام نور0000
933دانشگاه پیام نور واحد زاینده رودپیام نور0000
934دانشگاه پیام نور واحد اردستانپیام نور0000
935دانشگاه پیام نور واحد مبارکهپیام نور0000
936دانشگاه پیام نور واحد سمیرمپیام نور0000
937دانشگاه پیام نور واحد ورزنهپیام نور0000
938دانشگاه پیام نور واحد شهرضاپیام نور0000
939دانشگاه پیام نور واحد پیربکرانپیام نور0000
940دانشگاه پیام نور واحد نجف آبادپیام نور0000
941دانشگاه پیام نور واحد فریدونشهرپیام نور0000
942دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهرپیام نور0000
943دانشگاه پیام نور واحد قهدریجانپیام نور0000
944دانشگاه پیام نور واحد مرندپیام نور0000
945دانشگاه پیام نور واحد وزوانپیام نور0000
946دانشگاه پیام نور واحد چادکانپیام نور0000
947دانشگاه پیام نور واحد زرین شهرپیام نور0000
948دانشگاه پیام نور واحد دولت آبادپیام نور0000
949دانشگاه پیام نور واحد واحد نظر آبادپیام نور0000
950دانشگاه پیام نور واحد واحد هشتگردپیام نور0000
951دانشگاه پیام نور واحد طالقانپیام نور0000
952دانشگاه پیام نور واحد ماهدشتپیام نور0000
953دانشگاه پیام نور واحد آبدانانپیام نور0000
954دانشگاه پیام نور واحد ایوانپیام نور0000
955دانشگاه پیام نور واحد دهلرانپیام نور0000
956دانشگاه پیام نور واحد مهرانپیام نور0000
957دانشگاه پیام نور واحد دره شهرپیام نور0000
958دانشگاه پیام نور واحد ارکوازپیام نور0000
959دانشگاه پیام نور واحد چوارپیام نور0000
960دانشگاه پیام نور واحد سرابلهپیام نور0000
961دانشگاه پیام نور واحد بدرهپیام نور0000
962دانشگاه پیام نور واحد کنگانپیام نور0000
963دانشگاه پیام نور واحد برازجانپیام نور0000
964دانشگاه پیام نور واحد واحد جمپیام نور0000
965دانشگاه پیام نور واحد واحد دیلمپیام نور0000
966دانشگاه پیام نور واحد خورموجپیام نور0000
967دانشگاه پیام نور واحد گناوهپیام نور0000
968دانشگاه پیام نور واحد شبانکارهپیام نور0000
969دانشگاه پیام نور واحد اهرمپیام نور0000
970دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهرپیام نور0000
971دانشگاه پیام نور واحد بهارستان(رباط کریم)پیام نور0000
972دانشگاه پیام نور واحد پرندپیام نور0000
973دانشگاه پیام نور واحد پیشواپیام نور0000
974دانشگاه پیام نور واحد حسن آبادپیام نور0000
975دانشگاه پیام نور واحد دماوندپیام نور0000
976دانشگاه پیام نور واحد شهریارپیام نور0000
977دانشگاه پیام نور واحد فیروزکوهپیام نور0000
978دانشگاه پیام نور واحد لواساناتپیام نور0000
979دانشگاه پیام نور واحد ملاردپیام نور0000
980دانشگاه پیام نور واحد فارسانپیام نور0000
981دانشگاه پیام نور واحد واحد اردلپیام نور0000
982دانشگاه پیام نور واحد مرکز بروجنپیام نور0000
983دانشگاه پیام نور واحد واحد بلداچیپیام نور0000
984دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهرپیام نور0000
985دانشگاه پیام نور واحد واحد شلمزارپیام نور0000
986دانشگاه پیام نور واحد واحد سامانپیام نور0000
987دانشگاه پیام نور واحد واحد جوتقانپیام نور0000
988دانشگاه پیام نور واحد گندمانپیام نور0000
989دانشگاه پیام نور واحد واحد لردگانپیام نور0000
990دانشگاه پیام نور واحد واحد اسدیهپیام نور0000
991دانشگاه پیام نور واحد بشرویهپیام نور0000
992دانشگاه پیام نور واحد حاجی آبادپیام نور0000
993دانشگاه پیام نور واحد خضریپیام نور0000
994دانشگاه پیام نور واحد خوسفپیام نور0000
995دانشگاه پیام نور واحد زهانپیام نور0000
996دانشگاه پیام نور واحد سرایانپیام نور0000
997دانشگاه پیام نور واحد سر پیشهپیام نور0000
998دانشگاه پیام نور واحد طبسپیام نور0000
999دانشگاه پیام نور واحد قاینپیام نور0000
1000دانشگاه پیام نور واحد نهبندانپیام نور0000
1001دانشگاه پیام نور واحد تربت حیدریهپیام نور0000
1002دانشگاه پیام نور واحد درگزپیام نور0000
1003دانشگاه پیام نور واحد واحد بجستانپیام نور0000
1004دانشگاه پیام نور واحد سرخسپیام نور0000
1005دانشگاه پیام نور واحد فریمانپیام نور0000
1006دانشگاه پیام نور واحد تایبادپیام نور0000
1007دانشگاه پیام نور واحد سرولایتپیام نور0000
1008دانشگاه پیام نور واحد جغتایپیام نور0000
1009دانشگاه پیام نور واحد مرکز سبزوارپیام نور0000
1010دانشگاه پیام نور واحد مرکز قوچانپیام نور0000
1011دانشگاه پیام نور واحد واحد بردسکنپیام نور0000
1012دانشگاه پیام نور واحد درگزپیام نور0000
1013دانشگاه پیام نور واحد چنارانپیام نور0000
1014دانشگاه پیام نور واحد واحد داورزنپیام نور0000
1015دانشگاه پیام نور واحد واحدباخرزپیام نور0000
1016دانشگاه پیام نور واحد واحدسرولایتپیام نور0000
1017دانشگاه پیام نور واحد کاشمرپیام نور0000
1018دانشگاه پیام نور واحد رشتخوارپیام نور0000
1019دانشگاه پیام نور واحد آشخانهپیام نور0000
1020دانشگاه پیام نور واحد اسفراینپیام نور0000
1021دانشگاه پیام نور واحد جاجرمپیام نور0000
1022دانشگاه پیام نور واحد فاروجپیام نور0000
1023دانشگاه پیام نور واحد گرمهپیام نور0000
1024دانشگاه پیام نور واحد دزفولپیام نور0000
1025دانشگاه پیام نور واحد خرمشهرپیام نور0000
1026دانشگاه پیام نور واحد آبادانپیام نور0000
1027دانشگاه پیام نور واحد رامهرمزپیام نور0000
1028دانشگاه پیام نور واحد ایذهپیام نور0000
1029دانشگاه پیام نور واحد بندر امامپیام نور0000
1030دانشگاه پیام نور واحد لالیپیام نور0000
1031دانشگاه پیام نور واحد بهبهانپیام نور0000
1032دانشگاه پیام نور واحد شوشپیام نور0000
1033دانشگاه پیام نور واحد هفتکلپیام نور0000
1034دانشگاه پیام نور واحد شوشترپیام نور0000
1035دانشگاه پیام نور واحد بستانپیام نور0000
1036دانشگاه پیام نور واحد هویزهپیام نور0000
1037دانشگاه پیام نور واحد آغاجاریپیام نور0000
1038دانشگاه پیام نور واحد مسجد سلیمانپیام نور0000
1039دانشگاه پیام نور واحد اندیمشکپیام نور0000
1040دانشگاه پیام نور واحد حمیدیهپیام نور0000
1041دانشگاه پیام نور واحد ماهشهرپیام نور0000
1042دانشگاه پیام نور واحد الوانپیام نور0000
1043دانشگاه پیام نور واحد دهدزپیام نور0000
1044دانشگاه پیام نور واحد گتوندپیام نور0000
1045دانشگاه پیام نور واحد شادگانپیام نور0000
1046دانشگاه پیام نور واحد رامشیرپیام نور0000
1047دانشگاه پیام نور واحد امیدیهپیام نور0000
1048دانشگاه پیام نور واحد اندیکاپیام نور0000
1049دانشگاه پیام نور واحد اروند کنارپیام نور0000
1050دانشگاه پیام نور واحد باغ ملکپیام نور0000
1051دانشگاه پیام نور واحد هندیجانپیام نور0000
1052دانشگاه پیام نور واحد سوسنگردپیام نور0000
1053دانشگاه پیام نور واحد ابهرپیام نور0000
1054دانشگاه پیام نور واحد قیدارپیام نور0000
1055دانشگاه پیام نور واحد خرمدرهپیام نور0000
1056دانشگاه پیام نور واحد سلطانیهپیام نور0000
1057دانشگاه پیام نور واحد طارمپیام نور0000
1058دانشگاه پیام نور واحد صائین قلعهپیام نور0000
1059دانشگاه پیام نور واحد ایجرودپیام نور0000
1060دانشگاه پیام نور واحد ماهنشانپیام نور0000
1061دانشگاه پیام نور واحد شاهرودپیام نور0000
1062دانشگاه پیام نور واحد ایرانشهرپیام نور0000
1063دانشگاه پیام نور واحد چابهارپیام نور0000
1064دانشگاه پیام نور واحد خاشپیام نور0000
1065دانشگاه پیام نور واحد راسکپیام نور0000
1066دانشگاه پیام نور واحد زابلپیام نور0000
1067دانشگاه پیام نور واحد زهکپیام نور0000
1068دانشگاه پیام نور واحد سراوانپیام نور0000
1069دانشگاه پیام نور واحد سیب سورانپیام نور0000
1070دانشگاه پیام نور واحد نیکشهرپیام نور0000
1071دانشگاه پیام نور واحد سرچهانپیام نور0000
1072دانشگاه پیام نور واحد استهبانپیام نور0000
1073دانشگاه پیام نور واحد نودانپیام نور0000
1074دانشگاه پیام نور واحد اشکنانپیام نور0000
1075دانشگاه پیام نور واحد اقلیدپیام نور0000
1076دانشگاه پیام نور واحد قطب آبادپیام نور0000
1077دانشگاه پیام نور واحد کامفیروزپیام نور0000
1078دانشگاه پیام نور واحد اوزپیام نور0000
1079دانشگاه پیام نور واحد صفاشهرپیام نور0000
1080دانشگاه پیام نور واحد آبادهپیام نور0000
1081دانشگاه پیام نور واحد بواناتپیام نور0000
1082دانشگاه پیام نور واحد مرودشتپیام نور0000
1083دانشگاه پیام نور واحد سیمکانپیام نور0000
1084دانشگاه پیام نور واحد بیرمپیام نور0000
1085دانشگاه پیام نور واحد پاسارگادپیام نور0000
1086دانشگاه پیام نور واحد جهرمپیام نور0000
1087دانشگاه پیام نور واحد زرین دشتپیام نور0000
1088دانشگاه پیام نور واحد واحد خاورانپیام نور0000
1089دانشگاه پیام نور واحد خشتپیام نور0000
1090دانشگاه پیام نور واحد خنجپیام نور0000
1091دانشگاه پیام نور واحد رستمپیام نور0000
1092دانشگاه پیام نور واحد گله دارپیام نور0000
1093دانشگاه پیام نور واحد دارابپیام نور0000
1094دانشگاه پیام نور واحد سروستانپیام نور0000
1095دانشگاه پیام نور واحد فساپیام نور0000
1096دانشگاه پیام نور واحد ایزدخواستپیام نور0000
1097دانشگاه پیام نور واحد فیروزآبادپیام نور0000
1098دانشگاه پیام نور واحد ششده و قره بلاغپیام نور0000
1099دانشگاه پیام نور واحد ارسنجانپیام نور0000
1100دانشگاه پیام نور واحد قیروکارزینپیام نور0000
1101دانشگاه پیام نور واحد واحد لارپیام نور0000
1102دانشگاه پیام نور واحد سپیدانپیام نور0000
1103دانشگاه پیام نور واحد لامردپیام نور0000
1104دانشگاه پیام نور واحد آباده طشکپیام نور0000
1105دانشگاه پیام نور واحد زاهدشهرپیام نور0000
1106دانشگاه پیام نور واحد بیضاپیام نور0000
1107دانشگاه پیام نور واحد فراشبندپیام نور0000
1108دانشگاه پیام نور واحد مهرپیام نور0000
1109دانشگاه پیام نور واحد الوندپیام نور0000
1110دانشگاه پیام نور واحد آبیکپیام نور0000
1111دانشگاه پیام نور واحد آوجپیام نور0000
1112دانشگاه پیام نور واحد شالپیام نور0000
1113دانشگاه پیام نور واحد اسفرورینپیام نور0000
1114دانشگاه پیام نور واحد بویین زهراپیام نور0000
1115دانشگاه پیام نور واحد تاکستانپیام نور0000
1116دانشگاه پیام نور واحد دانسفهانپیام نور0000
1117دانشگاه پیام نور واحد جعفریهپیام نور0000
1118دانشگاه پیام نور واحد کهکپیام نور0000
1119دانشگاه پیام نور واحد دستجردپیام نور0000
1120دانشگاه پیام نور واحد سلفچگانپیام نور0000
1121دانشگاه پیام نور واحد مریوانپیام نور0000
1122دانشگاه پیام نور واحد بیجارپیام نور0000
1123دانشگاه پیام نور واحد قروهپیام نور0000
1124دانشگاه پیام نور واحد سروآبادپیام نور0000
1125دانشگاه پیام نور واحد دیواندرهپیام نور0000
1126دانشگاه پیام نور واحد کامیارانپیام نور0000
1127دانشگاه پیام نور واحد شهربابکپیام نور0000
1128دانشگاه پیام نور واحد بافتپیام نور0000
1129دانشگاه پیام نور واحد واحد کهنوجپیام نور0000
1130دانشگاه پیام نور واحد واحدشهدادپیام نور0000
1131دانشگاه پیام نور واحد کوهبنانپیام نور0000
1132دانشگاه پیام نور واحد رابرپیام نور0000
1133دانشگاه پیام نور واحد واحد عنبرآباپیام نور0000
1134دانشگاه پیام نور واحد راینپیام نور0000
1135دانشگاه پیام نور واحد پاریزپیام نور0000
1136دانشگاه پیام نور واحد ارزوئیهپیام نور0000
1137دانشگاه پیام نور واحد زنگی آبادپیام نور0000
1138دانشگاه پیام نور واحد بمپیام نور0000
1139دانشگاه پیام نور واحد فهرجپیام نور0000
1140دانشگاه پیام نور واحد زرندپیام نور0000
1141دانشگاه پیام نور واحد انـارپیام نور0000
1142دانشگاه پیام نور واحد رفسنجانپیام نور0000
1143دانشگاه پیام نور واحد واحد راورپیام نور0000
1144دانشگاه پیام نور واحد منوجانپیام نور0000
1145دانشگاه پیام نور واحد بردسیرپیام نور0000
1146دانشگاه پیام نور واحد مرکز جیرفتپیام نور0000
1147دانشگاه پیام نور واحد نرماشیرپیام نور0000
1148دانشگاه پیام نور واحد گلبافپیام نور0000
1149دانشگاه پیام نور واحد ریگانپیام نور0000
1150دانشگاه پیام نور واحد کشکوئیهپیام نور0000
1151دانشگاه پیام نور واحد کنگاورپیام نور0000
1152دانشگاه پیام نور واحد واحد صحنهپیام نور0000
1153دانشگاه پیام نور واحد هرسینپیام نور0000
1154دانشگاه پیام نور واحد سر پل ذهابپیام نور0000
1155دانشگاه پیام نور واحد واحد پاوهپیام نور0000
1156دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد(ثلاث باباجانی)پیام نور0000
1157دانشگاه پیام نور واحد گیلانغربپیام نور0000
1158دانشگاه پیام نور واحد کرند غربپیام نور0000
1159دانشگاه پیام نور واحد جوانرودپیام نور0000
1160دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاهپیام نور0000
1161دانشگاه پیام نور واحد اسلام آباد غربپیام نور0000
1162دانشگاه پیام نور واحد قصر شیرینپیام نور0000
1163دانشگاه پیام نور واحد یاسوجپیام نور0000
1164دانشگاه پیام نور واحد گچسارانپیام نور0000
1165دانشگاه پیام نور واحد دهدشتپیام نور0000
1166دانشگاه پیام نور واحد سیسختپیام نور0000
1167دانشگاه پیام نور واحد چرامپیام نور0000
1168دانشگاه پیام نور واحد باشتپیام نور0000
1169دانشگاه پیام نور واحد لیککپیام نور0000
1170دانشگاه پیام نور واحد مرکز گنبدپیام نور0000
1171دانشگاه پیام نور واحد بندر ترکمنپیام نور0000
1172دانشگاه پیام نور واحد کردکویپیام نور0000
1173دانشگاه پیام نور واحد گالیشپیام نور0000
1174دانشگاه پیام نور واحد رامیانپیام نور0000
1175دانشگاه پیام نور واحد تالشپیام نور0000
1176دانشگاه پیام نور واحد منجیلپیام نور0000
1177دانشگاه پیام نور واحد رودسرپیام نور0000
1178دانشگاه پیام نور واحد صومعه سراپیام نور0000
1179دانشگاه پیام نور واحد لنگرودپیام نور0000
1180دانشگاه پیام نور واحد لاهیجانپیام نور0000
1181دانشگاه پیام نور واحد املشپیام نور0000
1182دانشگاه پیام نور واحد آستاراپیام نور0000
1183دانشگاه پیام نور واحد بندرانزلیپیام نور0000
1184دانشگاه پیام نور واحد فومنپیام نور0000
1185دانشگاه پیام نور واحد سیاهکلپیام نور0000
1186دانشگاه پیام نور واحد خشکبیجارپیام نور0000
1187دانشگاه پیام نور واحد ماسالپیام نور0000
1188دانشگاه پیام نور واحد کلاچایپیام نور0000
1189دانشگاه پیام نور واحد الیگودرزپیام نور0000
1190دانشگاه پیام نور واحد ازناپیام نور0000
1191دانشگاه پیام نور واحد بروجردپیام نور0000
1192دانشگاه پیام نور واحد نورآبادپیام نور0000
1193دانشگاه پیام نور واحد کوهدشتپیام نور0000
1194دانشگاه پیام نور واحد دورودپیام نور0000
1195دانشگاه پیام نور واحد آملپیام نور0000
1196دانشگاه پیام نور واحد تنکابنپیام نور0000
1197دانشگاه پیام نور واحد محمودآبادپیام نور0000
1198دانشگاه پیام نور واحد پل سفیدپیام نور0000
1199دانشگاه پیام نور واحد نکاپیام نور0000
1200دانشگاه پیام نور واحد رینهپیام نور0000
1201دانشگاه پیام نور واحد بهنمیرپیام نور0000
1202دانشگاه پیام نور واحد ساریپیام نور0000
1203دانشگاه پیام نور واحد قائمشهرپیام نور0000
1204دانشگاه پیام نور واحد زیرابپیام نور0000
1205دانشگاه پیام نور واحد جویبارپیام نور0000
1206دانشگاه پیام نور واحد هادی شهرپیام نور0000
1207دانشگاه پیام نور واحد آشتیانپیام نور0000
1208دانشگاه پیام نور واحد خمینپیام نور0000
1209دانشگاه پیام نور واحد غرق آبادپیام نور0000
1210دانشگاه پیام نور واحد تفرشپیام نور0000
1211دانشگاه پیام نور واحد دلیجانپیام نور0000
1212دانشگاه پیام نور واحد کمیجانپیام نور0000
1213دانشگاه پیام نور واحد واحد میلاجردپیام نور0000
1214دانشگاه پیام نور واحد مرکز محلاتپیام نور0000
1215دانشگاه پیام نور واحد چهارچشمهپیام نور0000
1216دانشگاه پیام نور واحد فینپیام نور0000
1217دانشگاه پیام نور واحد ابوموسیپیام نور0000
1218دانشگاه پیام نور واحد بندر عباسپیام نور0000
1219دانشگاه پیام نور واحد بندر لنگهپیام نور0000
1220دانشگاه پیام نور واحد بندر جاسکپیام نور0000
1221دانشگاه پیام نور واحد مینابپیام نور0000
1222دانشگاه پیام نور واحد سیریکپیام نور0000
1223دانشگاه پیام نور واحد حاجی آبادپیام نور0000
1224دانشگاه پیام نور واحد بستکپیام نور0000
1225دانشگاه پیام نور واحد دهبارزپیام نور0000
1226دانشگاه پیام نور واحد کبودرآهنگپیام نور0000
1227دانشگاه پیام نور واحد مرکز ملایرپیام نور0000
1228دانشگاه پیام نور واحد مرکز بهارپیام نور0000
1229دانشگاه پیام نور واحد مرکز اسد آبادپیام نور0000
1230دانشگاه پیام نور واحد مرکز رزنپیام نور0000
1231دانشگاه پیام نور واحد واحد نهاوندپیام نور0000
1232دانشگاه پیام نور واحد واحد قروهدرجزینپیام نور0000
1233دانشگاه پیام نور واحد بافقپیام نور0000
1234دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر صدوقپیام نور0000
1235دانشگاه پیام نور واحد مهریزپیام نور0000
1236دانشگاه پیام نور واحد میبدپیام نور0000
1237دانشگاه پیام نور واحد ابرکوهپیام نور0000
1238دانشگاه پیام نور واحد زارچپیام نور0000
1239دانشگاه پیام نور واحد مروستپیام نور0000

آمار تولید مقاله کشور ایران

آمار تولید علم ایران
رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۹۸۲,۶۱۹ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه 5,985 عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: 1,018,911 (53 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: 588,076 (30 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: 45,624 (2 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات شرکت: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: 59,937 (3 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات پیام نور: 71,325 (4 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: 113,664 (6 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: 37,824 (2 درصد مقالات)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : 5,985
تعداد کل نویسندگان مقالات: 2,766,226
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: 288,208
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: 1,966,062 (682 درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: 0
تعداد سازمانهای تعریف شده: 1,239
پشتیبانی