خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 508
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 397
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 27
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

روش شناسی اثرپذیری غزل حافظ از قرآن نوشته محمدرضا سنگریتاثیر چگونگی «فراخواندن» در ایجاد مسئولیت ناشی از دعوت شبانه نوشته حسینعلی بایکارکردهای دولت اخلاقی از منظر حکمت سیاسی متعالیه نوشته سید کاظم سیدباقریتحلیل و بررسی ارتباط فراطبیعی افعال انسان و پدیده های زیست محیطی (با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی) نوشته محمد حسن قدردان قراملکیفرایند شکل گیری دانش عرفان از متون دینی نوشته علی فضلینسبت سنجی رابطه حقوق و اخلاق در نگرش حکمت متعالیه و مبانی حقوق بشر غرب نوشته محمود حکمت نیاپایههای نظری اخلاق کارگزاران نوشته محمود حکمت نیامقایسه اجمالی نگرش عرفانی امام خمینی(س) و عرفان مسیحی نوشته همایون همتیبررسی فقهی مدیریت زنان در آیینه وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س) نوشته علی آقا پیروزقتل در حالت مستی؛جرم در حال مستی نوشته احمد حاجی ده آبادیکارکردهای «توحید اجتماعی» در جامعه توحیدی از منظر قرآن نوشته محمد عرب صالحیبررسی تاثیر نوع جهان بینی (هستی شناختی) محمد شحرور در فهم قرآن نوشته عبدالحسین خسروپناهجایگاه هستی شناسی و معرفت شناسی فطرت و ارتباط آن با عقل نظری و عملی نوشته ابوالحسن غفاریفلسفه قواعد فقهیه نوشته ابوالقاسم علیدوستخوانش دستگاه روش شناختی کلام سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای نوشته محسن مهاجرنیاظرفیت قاعده لاضرر و حوزه سیاست نوشته بهرام دلیرکارکرد «توحید اجتماعی» در فلسفه دانش تفسیر نوشته محمد عرب صالحیمبانی انسان شناختی نظام اقتصادی اسلام بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره) نوشته عبدالحسین خسروپناهالگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه ای نوشته مهدی رحیمینقد عرفان به عقل نوشته علی فضلی