خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,434
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 143
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 62
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 59 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

تعارض استصحاب با قاعده درء نوشته خلیل الله محمدیحبس تعزیری در اسلام نوشته محمدعلی جعفریدیه اعضای درونی نوشته علی شریفیضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان نوشته علیرضا زاهدیتجویز رسیدگی غیابی نوشته عزیز الله احمدیحقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان نوشته محمد آصف افتخاریحق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان نوشته سید محمد حسینی دره صوفیتاثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان نوشته محمد کبیر رضویجرم افشای اسرار تجارتی نوشته جواد زاهدیعوامل بیرونی بزهکاری اطفال نوشته سید هدی (اعلی) امیرینقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین نوشته عزیزالله احسانی«اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری نوشته محمد نعیم شریفیاعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان نوشته محمد جان مدققواکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار نوشته عزیزالله احمدیانواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان نوشته عبدالوهاب روحانیمعاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان نوشته عبدالحمید قنبریامکان تعزیر در موارد سقوط حد نوشته محمد علی جعفریمهمترین مبانی هستی شناسی تربیتی در نهج البلاغه نوشته محمد حسن فیاضبررسی حکم فقهی تعلیم و تعلم هنرهای تخیلی نوشته رجبعلی افتخاریرفق و مدارا در تربیت عاطفی فرزندان نوشته محمد لطیف مطهری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

تاکنون 88 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
دوفصلنامه معارف اسلامی و اقتصاددوفصنامه گفتمان فقه تربیتیمجله مطالعات اسلامی شیعهدوفصلنامه مطالعات تاریخی امت اسلامیدوفصلنامه تاریخ اسلام در آیینه اندیشهپژوهش نامه اسلامی حقوقپژوهشنامه معارف دینیدوفصلنامه یافته های علوم قرآنیدوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامیدوفصلنامه یافته های فقهی معارفیدوفصلنامه یافته های مدیریت آموزشیدوفصلنامه یافته های مدیریت دولتیدوفصلنامه یافته های علوم تربیتیدوفصلنامه یافته های حقوقیدوفصلنامه یافته های تفسیریدوفصلنامه یافته های جزا و جرم شناسیدوفصلنامه یافته های اقتصادیفصلنامه مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامیمسار القانوندوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم تربیتیدوفصلنامه مطالعات تفسیر موضوعی قرآن کریمدوفصلنامه مطالعات تطبیقی کلامدوفصلنامه مطالعات فقهیدوفصلنامه یافته های فقهی اصولیدوفصلنامه یافته های فقه قضاییدوفصلنامه فقه و فضادوفصلنامه در مسیر استنباطدوفصلنامه خانواده در آیینه فقهدوفصلنامه حکمت وحیانیدوفصلنامه علمی حقوق پویادوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکیدوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربیپژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینیمجله بین المللی المصطفیدوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصردوفصلنامه معارف اسلامی و مطالعات اجتماعیدوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیهپژوهش نامه علوم انسانی اسلامیمجله الاجتهاد المعاصرمجله الحیاه الطیبهدوفصلنامه گفتمان حقوقیدوفصلنامه نورالمصطفی (ص)مجله اندیشه مذاهب اسلامیمجله گفتمان اندیشهنشریه قرآن پژوهی خاورشناساندوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتیدوفصلنامه اندیشه های قرآنیدوفصلنامه پرتو خردنشریه پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامیدوفصلنامه افق های نو در فقه سیاسیدوفصلنامه علمی آرایه های ادبی قرآندوفصلنامه المصطفی (فرانسه)دوفصلنامه تخصصی معارف اسلامی و مدیریتدوفصلنامه مطالعات تطبیقی در حوزه مذاهب اسلامیدوفصلنامه تاملدوفصلنامه تاریخ اهل بیتدوفصلنامه جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین المللدوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمینفصلنامه مطالعات پژوهشی زنان با رویکرد اسلامیدوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدسدوفصلنامه رویکرد مطالعات تطبیقی قرآن و حدیثدوفصلنامه مطالعات روان شناسی با رویکرد اسلامیدوفصلنامه مطالعات زبان و ادبیات عربیدوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقدوفصلنامه مطالعات فقه امامیهمطالعات قرآن پژوهی نور وحیدوفصلنامه مطالعات قرآن و علومپژوهش نامه علوم حدیث تطبیقیدوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهیدوفصلنامه المصطفیدوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانوادهدوفصلنامه تاریخنامه اسلامدوفصلنامه تحقیقات قرآنی و حدیثیدوفصلنامه پژوهش های فقهی زنان و خانوادهدوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانوادهدو فصلنامه موعود پژوهیدوفصلنامه مطالعات دین پژوهیدوفصلنامه کلام حکمتدوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامیدوفصلنامه زبان و فرهنگ مللدوفصلنامه مطالعات قرائت قرآنمطالعات تاریخی جهان اسلامدوفصلنامه نگاهی نو به فقه عبادیدوفصلنامه قرآن و علمفصلنامه سخن تاریخپژوهشنامه کلامفصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life