خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه قم

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9,136
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 61
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 39
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 85 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 21 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 125 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه قم

Investigating Information Security In The Digital World And Analysing Digital Identity نوشته Yaser Mohammadiنقش شعر درتقویت یادگیری دانش آموزان نوشته عاطفه سلطانمرادیتاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان نوشته عاطفه سلطانمرادیبررسی و شناسایی ابزار و راهکارهای اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان نوشته محمد قربانعلی زاده جمالبررسی راهکارهای افزایش و تقویت اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان نوشته محمد قربانعلی زاده جمالمروری بر آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان نوشته محمد قربانعلی زاده جمالبررسی و شناسایی آثار منفی سلب آزادی از کودکان و ایجاد محدودیت های بی جا و افراطی برای آنان نوشته محمد قربانعلی زاده جمالPerspectives of Emergency Medical Technicians on the Integration of Medical Science Education in Prehospital Emergency Care in Iran: A Thematic Analysis Study نوشته Mohammad Parvaresh-Masoud و Mahsa Rahimkhanli و Hamid Torabianحسابرسی در عصر دیجیتال: کاربست روش های دلفی فازی و ماباک در ایران نوشته منیژه رامشهبررسی ساز و کار انتقال ریسک آنی در سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد R۲ Connectedness: شواهدی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور نوشته وحید امیدیارزیابی میزان اثربخشی عصاره جلبک دریایی Sargassum ilicifoliumو عصاره جانوری ستاره شکننده Ophiocoma scolopendrinaدر مقدار جذب تشعشعات فرابنفش به وسیله نانوذره اکسید سریم نوشته مرتضی یوسف زادیاثر قطبش نور بر خواص ترموپلاسمونیک آرایه ای از نانوذرات دایمر شش گوشی نوشته فهیمه نوری و عباس آذریانمعضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعه تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت نوشته احمد دیلمیسنجش نظریه جدایی چاره ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی نوشته موسی کرمیهستی شناسی مبتنی بر فولکسونومی: پیوندی از نوع هوش و معنا در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی نوشته یعقوب نوروزیاصول انتظام شکلی سردر ورودی خانه در معماری گذشته بر پایه سه نظریه روانشناسی محیط (مطالعه موردی سه خانه سنتی شاخص در شهر مشهد مقدس) نوشته امین عبدمجیریبررسی سیر تحول مفهوم ورودی در مدارس ایران (پژوهشی بر مبنای مطالعه پنج مدرسه شاخص) نوشته امین عبدمجیریواکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر) نوشته امین عبدمجیریدستکاری جریان های نقدی عملیاتی: شواهد تجربی در بازار سرمایه ایران نوشته مصطفی ایزدپور و محمد جواد زارع بهنمیری و بهنام پورسلیمانیمواجهه قرآن با انحصارگرایی یهود و نصاری و بررسی دلالت آن بر حجیت ادیان توحیدی پس از ظهور اسلام نوشته علی اله بداشتی و عباس ایزدپناه و سید مرتضی حسینی کاشانی