خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه قم

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 7,831
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 60
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 39
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 87 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 21 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 102 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه قم

بررسی روش های حل تعارض قوانین در حقوق موضوعه ایران نوشته رضا رشیدینقش و جایگاه وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران و فرانسه نوشته رضا رشیدیمسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران نوشته هادی محمدپوری صوریبررسی جواز بنای بر قبور بر اساس آیه ۲۱ سوره مبارکه کهف از منظر فریقین و مخالفان آن نوشته سعید مرادی کیاسرائی و عزت اله مولایی نیا‎A Solution for Sparse PDE-Constrained Optimization by the Partition of Unity and RBFs نوشته Arezou Rezazadehنقد شاهنامه فردوسی در مجلات علمی - پژوهشی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نوشته محمد فولادی و بهنام رمضانی سلطانیدلبستگی و نفرت از برند، دو روی سکه در مدیریت برندها (مطالعه موردی: مشتریان تلفن همراه برند اپل ) نوشته مهشید عزیزی و محمد حسن ملکیSome Pareto optimality results for nonsmooth multiobjective optimization problems with equilibrium constraints نوشته Maryam Zeinali و Gholam Hassan ShirdelA novel two-step iterative method based on real interval arithmetic for finding enclosures of roots of systems of nonlinear equations نوشته Effat Golpar-RabokyBoard interaction with information based on grounding theory نوشته Mostafa Ezadpourبررسی تطبیقی نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی نوشته سردار اخلاقی زادهشیوه های جبران خسارت در حقوق ایران و افغانستان نوشته سردار اخلاقی زادهارائه مدلی مبتنی بر ریسک و پیچیدگی تعامل هیات مدیره به عنوان رکن حاکمیت شرکتی با اطلاعات براساس نظریه زمینه یابی نوشته مصطفی ایزدپوربررسی فضای فاز مدار شامل القاگر فروئیک به روش دلتای دوگانه و روش عددی نوشته آمنه زمانی و حسن پهلوانیشناسایی مولفه های اثرگذار بر شکاف نسلی و ارائه راهکار در نظام آموزش و پرورش نوشته حکیمه سادات حسینیپژوهشی در علل و عوامل نفوذ و گسترش تشیع در ری نوشته زهرا عیسی زادهنقش مشاوره و تاثیر آن در تقویت تفکر ارزش زندگی کردن به عنوان موهبت الهی در دانش آموزان نوشته محمد جوادیاقدام پژوهی: چگونه توانستم مشکل گوشه گیری سارا دانش آموز کلاس چهارم را کاهش دهم؟ نوشته فاطمه حکمتیپیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس خودپنداره تحصیلی دانش آموزان ابتدایی سال تحصیلی ۰۲-۱۴۱ شهر قم نوشته روح الله رجبی و سهراب عبدی زرینکاربرد هستی شناسی ها در مدیریت دانش: مرور نظام یافته نوشته یعقوب نوروزی