مجله پژوهش در روش های آموزش

Research in teaching methods

مجله پژوهش در روش‌های آموزش می­کوشد تا با ترویج و نشر مقالاتی که به معرفی و ارائه یافته‌ها در رابطه با بهبود و توسعه فنون و روش‌های آموزش و یادگیری مرتبطند، بپردازد. انتشار نتایج پژوهش ­ها در این حوزه با هدف افزایش سطح دانش نظری و کاربردی علاقمندان به حوزه تعلیم و تربیت، مدیران اجرایی، و همچنین متولیان آموزش در سطح مدارس و دانشگاه‌ها از دستاوردهای فعالیت این نشریه خواهد بود.

 

حوزه‌های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل :

فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری

نوآوری‌های آموزشی و درسی در آموزش و تدریس

معرفی شیوه‌های یاددهی و یادگیری مناسب

آینده پژوهی و آینده نگاری در آموزش

یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

مطالعات نوین در برنامه‌ریزی آموزش

نقد و ارزیابی نوآوری‌های آموزش

سازماندهی پژوهش در آموزش و یاددهی

ارزشیابی آموزشی و روش‌های مناسب آزمون و اندازه گیری آموزش

نوآوری‌های پژوهش در آموزش

معرفی دستاوردهای حل اختلالات و نارسایی‌های یاددهی و یادگیری

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات