خانم دکتر صدیقه خورشید

Dr. Seddigheh khorshid

دانشیار مدیریت سیستم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447744)

71
18
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی