پایش علمی در شهر قم

162کنفرانس174ژورنال
21,764سند علمی
26مرکز علمی
74نشست614پژوهشگر
شهرداری قم

شهرداری قم در رتبه 19 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 61 مقاله برای شهرداری قم منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قم در تهیه و انتشار 125 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر قم
مراکز علمی شهر قم
نشست های شهر قم