پایش علمی در شهر قم

170کنفرانس187ژورنال
27,656سند علمی
26مرکز علمی
84نشست665پژوهشگر
شهرداری قم

شهرداری قم در رتبه 22 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 67 مقاله برای شهرداری قم منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قم در تهیه و انتشار 133 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر قم
مراکز علمی شهر قم
نشست های شهر قم