آقای دکتر احمد جعفرنژاد

Dr. Ahmad Jafanejad

استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184346)

42
84
103
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی