ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مصطفی زندیه

Mostafa Zandie

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185022)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مصطفی زندیه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی
هیات تحریریهدو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم

مقالات مصطفی زندیه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کیفیت از طریق طراحی پارامتربه روش تاگوچیدومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1381
2دریافت فایل PDF مقالهیک چارچوب وطرح طبقه بندی برای مدلسازی سیستم های تولیدیدومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1381
3دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی مقاومت بتن با استفاده از رویکرد تابع مطلوبیتهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1389
4دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی برنامه گردش شغلی با تاکید بر ابعاد رفتاریهشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت1389
5دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوریتم آنیل شبیه سازی شده برپایه تئوری ابر برای حل مساله زمان بندی خط مونتاژ مدل ترکیبیاولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها1390
6دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تخصیص بودجه تبلیغات اینترنتی و سنتی در نظام بانکیچهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی 1391
7دریافت فایل PDF مقالهارائه و ارزیابی روش رتبه بندی برپایه ماشین بردار و پشتیبان فازی برای داده های چندکلاسهکنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی1391
8دریافت فایل PDF مقالهدر نظر گیری هزینه های عملیاتی در مسئله چند هدفه زمانبندی کار کارگاهی منعطف و ارائه الگوریتم های چند هدفه کارا برای حل آناولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1391
9دریافت فایل PDF مقالهانتخاب تامین کننده و تخصیص سفارس در شرایط تخفیف با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری چند هدفهاولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1391
10دریافت فایل PDF مقالهزمانبندی چند معیاره دروس دانشگاهی با بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه و فرآیند تحلیل سلسه مراتبیدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1392
11دریافت فایل PDF مقالهمنبع یابی و تصمیمات موجودی یکپارچه با درنظرگرفتن خرابی های منبع با رویکرد ترکیبی شبیه سازی، MOPSO و TOPSISدومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت1395
12دریافت فایل PDF مقالهزمان بندی مونتاژ دو ماشینی با محدودیت موجودی مواد اولیه و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
13دریافت فایل PDF مقالهزمان بندی تولید در سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله ای با ساختار دو سطحی محصول و محدودیتدسترس پذیری تجهیزاتدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
14دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری الگوریتم NSGA- II در حل مسیله یکپارچه سازی زمان بندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تولید با زمانه ای پردازش قابل کنترل و آماده سازی وابسته به توالی برای اقلام فاسدشدنیاولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت1395
15دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی برنامه ریزی دو سطحی برای انتخاب تامین کننده توسط خریدارکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
16دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادربا رویکرد پویایی سیستماولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها1396
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از روش تحلیل محتواسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا1397
18دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مصرف انرژی برق با استفاده از رویکرد مدیریت درآمدچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت و نقش میانجی ساختار سرمایه (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران)کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت1399

مقالات مصطفی زندیه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک الگوریتم NSGAII شرکت گاز استان کرمانفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1395
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید – توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی مورد مطالعه: زنجیره تامین قطعات یدکی خودروفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1395
3دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل زمانبندی گردش شغلی با ملاحظه هزینه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آنفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1386
4دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دایمفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1390
5دریافت فایل PDF مقالهتوسعه دو الگوریتم چند هدفه برای حل مسیله چند هدفه زمان بندی کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن توان مصرفی ماهانهفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1391
6دریافت فایل PDF مقالهیک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسیله زمان بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشینفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1393
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر به کارگیری نظریه ی محدودیت ها بر شاخص های عملکردی خط تولید با رویکرد شبیه سازی مورد مطالعه: خط تولید دینام خودروفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1393
8دریافت فایل PDF مقالهارایهی الگوریتم هیبریدی بهینه سازی توده ذرات و تیوری محدودیت ها برای حل مسایل همزمان بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه مدل های ترکیبی و تخصیص نیروی انسانیفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری سازه های اقلام تعهدی و رابطه ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
10دریافت فایل PDF مقالهبالانس خط دمونتاژ مبتنی بر مدل کانو و روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: خط بازیافت ضایعات الکترونیکی)فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1397
11دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایرانفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1397
12دریافت فایل PDF مقالهتبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایداردوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1394
13دریافت فایل PDF مقالهکاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیکمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1396
14دریافت فایل PDF مقالهارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولیددوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 227 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مصطفی زندیه

تماس با مصطفی زندیه


به اشتراک گذاری صفحه مصطفی زندیه

پشتیبانی