آقای دکتر مقصود امیری

Dr. Maghsoud Amiri

استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181846)

72
210
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی