آقای دکتر حسین رحمان سرشت

Dr. Hosein Rahmanseresht

استاد گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176595)

31
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی