آقای دکتر فتاح شریف زاده

Dr. Fattah Sharifzadeh

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176143)

9
85

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی