خانم دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

Dr. Zohreh DEhdashti Shahrokh

استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178898)

26
100

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی