ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

محسن اکبری

Mohsen Akbari

Researcher ID: (217046)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات محسن اکبری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره شرکت و ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سبک رهبری (تحول گرا و تعامل گرا) بر کارآفرینی سازمانیدومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
3دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر چالشهای ارزیابی سیستمهای مدیریت با تکیه بر رویکرد BSC-DEMATEL- GAHP (مطالعه موردی: شرکت پالایش و پخش استان قم)کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
4دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع در بهبود مزیت رقابتی و عملکرد بنگاه: بر مبنای دیدگاهمبتنی بر منبعکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل موثرتصویر برند بر کیفیت خدمات الکترونیک مطالعه موردی: شرکت ایرانسلتحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
6دریافت فایل PDF مقالهEvaluation the relationship between strategic leadership, organizational performance and competitive advantage with mediating role of entrepreneurshipاولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع 1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نام برند و حروف به کار گرفته شده در آن بر انتخاب مشتریسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عوامل موثر تصویر برند مطالعه موردی: شرکت ایرانسلاولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211393
9دریافت فایل PDF مقالهاهمیت شخصیت خرده فروش در تصمیم گیری مصرف کنند گاناولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری مورد: مایع ظرفشویی ریکانخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
11دریافت فایل PDF مقالهChecking the relationship between strategic leadership, competitive advantage and organizational performance with mediating role of innovationنخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر انگیزش بر مدیر یت با رویکرد مبتنی بر تئوری نمایندگیکنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شخصیت و خوشنامی برند بر ابعاد ارزش ویژه برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ)کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوستالژی درجذب گردشگرانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
15دریافت فایل PDF مقالهگردشگری لوکس و تاثیر سازگاری بر تعهد و وفاداری گردشگران لوکسکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هیجانات مثبت و منفی بر رفتار خرید ناشی از انگیزه ناگهانی مصرف کنندگان در خرید آنلایناولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری1393
17دریافت فایل PDF مقالهحمایت ورزشی؛ عنصر توانمند ارتباطات بازاریابیاولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رضایت شغلی بر کیفیت خدمات کارکنان دانشگاه گیلانهمایش ملی مدیریت و آموزش1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت خدمات دانشگاه بر ارتباطات دهان به دهان با میانجی گری رضایت دانشجویانهمایش ملی مدیریت و آموزش1394
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در بین دانشجویان با استفاده از متدولوژی AHPاولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع1393
21دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت روابط با مشتری در تصویر برند در مؤسسات حسابرسیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارزش نام و نشان تجاری بر رابطه بین هزینه تبلیغات و جریان نقدی آزادکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات رهبری اخلاقی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکىانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
24دریافت فایل PDF مقالهقصد خرید کالای لوکس: شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکناولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
25دریافت فایل PDF مقالهبخش بندی مشتریان بر اساس الگوی ارزش چرخه عمر(مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد)اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تبلیغات شفاهی برنگرش به برندنخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات1394
27دریافت فایل PDF مقالهمدیریت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلاناولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی1394
28دریافت فایل PDF مقالهارایه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیراناولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر انتخاب سبک های رهبری در سازمان های مجازیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
30دریافت فایل PDF مقالهایجاد برند ملی و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
31دریافت فایل PDF مقالهشهرت برند؛ مدل ها و روش های اندازهگیریاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
32دریافت فایل PDF مقالهارایه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیراناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان امور مالیاتی استان گیلان با میانجی گری عملکرد کارکنان و نوآوریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تاثیر گذاری تبلیغات تلویزیون های شهری نسبت به سایر تبلیغات محیطینخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ویدئوهای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی بر قصد بازدیداولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تصویر ذهنی برند شهر بر دلبستگی به شهر : با توجه به تجانس خودپنداری مصرف کنندهاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عدالت سازمانی درک شده بر طفره روی اجتماعیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
38دریافت فایل PDF مقالهشهرت برند وعوامل موثر بر آن بررسی مدلها و سنجه های اندازه گیریسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عدم اطمینان محیطی بر عملکرد مالی، بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری تولیدسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
40دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی مشتریسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رابط احساسی بین خریدار و فروشنده بر قصد خریداولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه تاثیرگذاری برنامه های بازاریابی اجتماعی بر ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکراولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان محصولات لبنی مطالعه موردی(محصولات لبنی خاتون گیلان (سارا)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
44دریافت فایل PDF مقالهرقابت پذیری صنایع نفت و گاز دریای خزر بر مبنای مدل رقابتی پورتراولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
45دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مدل احتمال تجزیه و تحلیل در فرایند پردازش اطلاعات دهان به دهان الکترونیکینخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
46دریافت فایل PDF مقالهگرایش مشتریان به ماکیاولیسم درصنعت بیمهنخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش میانجی وفاداری شخصی درتاثیرصداقت کارکنان و تعهدمشتری بررفتارشهروندی مشترینخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
48دریافت فایل PDF مقالهارزش های عاطفی مشتریان، تعاریف و ابعاد آندومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی1394
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر به کارگیری سیستم شناسایی با فرکانس امواج رادیویی (RFID) در فروشگا های زنجیره ای شهر رشتدومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی1394
50دریافت فایل PDF مقالهابعاد و انواع دوسو توانی سازمانیکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات و جذب گردشگران سلامتدومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تکرار پیام کوتاه بر نگرش به برند و قصد خرید مشتریانکنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت1394
53دریافت فایل PDF مقالههدیه دادن: اثر برند محصولات روی قصد خرید هدیهکنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت1394
54دریافت فایل PDF مقالهبازاریابی رابطه مند و ارتباطات دهان به دهان: بررسی نقش میانجی وفاداری مشتریکنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت1394
55دریافت فایل PDF مقالهبرند شهری و عوامل موثر بر آنسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد1395
56دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیرگذاری تبلیغات و بازاریابی الکترونیک بر جذب گردشگران سلامت درایراندومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد1395
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یکپارچه مبتنی برفناوری اطلاعات(سازمان مورد مطالعه : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان)اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف1395
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه نقش رهبری در ایجاد تحول سازمانی: مدیران ارشد و میانی شعبه های بانک ملی استان گیلاندهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1396
59دریافت فایل PDF مقالهصادرات دانش بنیان، ضرورتی برای پایداری کسب و کار های دانش بنیاناولین همایش ملی پایداری کسب و کار1395
60دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نظریه ارزش-باور-هنجار در مطالعه رفتار گردشگرانکنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی1396
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باورهای اعتمادی و بی اعتمادی بر نیت اعتماد در خریدهای آنلاین: نقش میانجی اعتمادپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
62دریافت فایل PDF مقالهپیش ران ها و پس ران های قابلیت فناوریپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقدکنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری1397
64دریافت فایل PDF مقالهچگونه بحران بر شهرت و چگونه شهرت بر بحران تاثیر می گذارد: تبیین استراتژی های پاسخگویی تیوری ارتباط بحران وضعیتیدوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1397
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتباط دانشگاه و صنعت بر عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط با میانجی گری نوآوریکنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران1397
66دریافت فایل PDF مقالهالگوی ارتقای عملکرد پایدار شرکت ها باتوجه به ارتباط دانشگاه صنعتسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت برند مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگرانسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر درگیری مشتری در جامعه برندی آنلاینسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قابلیت های سازمانی بر تشکیل اتحاد برند. مورد مطالعه: صنایع غذایی استان های گیلان و مازندرانچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری1398
70دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری نوآوری مبتنی برکاربر پیشرو در خدمات گردشگری: رویکرد BWM در اولویت بندی عوامل تاثیر گذارکنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت1399

مقالات محسن اکبری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتیفصلنامه تخصصی رشد فناوری1394
2دریافت فایل PDF مقالهServant leadership and organizationalidentity: The mediating role of jobinvolvementمجله بین المللی رهبری سازمانی1393
3دریافت فایل PDF مقالهThe effect of strategic leadership and empowerment on job satisfaction of the employees of University of Guilanمجله بین المللی رهبری سازمانی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبرند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامیفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش بنیانفصلنامه تخصصی رشد فناوری1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برتری طلبی اجتماعی مصرف کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل گری درگیری ذهنی محصولفصلنامه تخصصی رشد فناوری1396
7دریافت فایل PDF مقالهارایه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان های دانش بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطیفصلنامه تخصصی رشد فناوری1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تعدیل گری ماکیاول گرایی بر رابطه بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمهفصلنامه پژوهشنامه بیمه1397
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکتراهبرد مدیریت مالی1394
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری و محدودیتهای مالیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میزان تقلید، نوع تقلید و نقش زبان برند در تشخیص تقلید از برند اصلیمدیریت برند1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالیفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1396
13دریافت فایل PDF مقالهرابطه میان زیرساخت ها و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل کننده شاخص های اقتصاد دانش بنیانفصلنامه سیاست نامه علم و فناوری1396
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتیفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکانفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارزش ویژه برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ)دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1396
17دریافت فایل PDF مقالهتبیین الگوی رهبری راهبردی برای ارتقای سطح عملکرد کارکنانفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1394
18دریافت فایل PDF مقالهابعاد و انواع دوسو توانی سازمانیمجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر رفتار ناکارآمد و تاثیر آن بر تغییر شغل حسابرسانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1395
20دریافت فایل PDF مقالهحجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه یافتگی کشورهامهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1398
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف کنندهدوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنانفصلنامه مطالعات منابع انسانی1398
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پویایی فناورانه بر کارایی عملیاتی: نقش میانجی انعطاف پذیری تولیدفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی1395
24دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره وری سازمانیفصلنامه سیاست نامه علم و فناوری1397
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارتباطات موثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1399
26دریافت فایل PDF مقالهترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون سازمانی: مطالعه میانجی گری ابهام نقش و تعهد سازمانیفصلنامه مطالعات منابع انسانی1399
27دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان ایرانیفصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 23 آذر 1399 - تعداد مشاهده 39 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محسن اکبری

تماس با محسن اکبری

کشور: ایران استان: گيلان شهر: رشت

به اشتراک گذاری صفحه محسن اکبری

پشتیبانی