ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

یاسر رضائی پیته نوئی

Researcher ID: (292037)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات یاسر رضائی پیته نوئی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات کیفیت محصول و حسابداری مدیریت زیست محیطی برمزیت رقابتی شرکت هاهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی فن آوریXBRL به منظور تصمیم گیری در سیستم های اطلاعاتی حسابداریاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
3دریافت فایل PDF مقالهتلفیق، سازگاری حسابداری ملی با حسابداری دولتیاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
4دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تصمیمات سرمایه گذاران در چارچوب مالی رفتاریاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
5دریافت فایل PDF مقالهآینده آموزش حسابداری درایران : فرصت ها و تهدیدهادهمین همایش ملی حسابداری ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای مدیریت سرمایه در گردشاولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
7دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفاهیم ، ویژگی ها و جایگاه محافظه کاری در حسابداریاولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
8دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه میان مکانیزم های حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهار دار تهراناولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
11دریافت فایل PDF مقالهکیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهاماولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
12دریافت فایل PDF مقالهنقش افشا در بازار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتیاولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
13دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات حسابداری زیست محیطیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1394
14دریافت فایل PDF مقالهحسابداری نوین و ارزیابی راهبردی حسابداری اجتماعی و زیست محیطیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1394
15دریافت فایل PDF مقالهحسابداری اسلامی و تفاوت مبنای فکری در اقتصاد اسلامی و غربیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
16دریافت فایل PDF مقالهحسابداری زیست محیطی ابزاری برای پایداری شرکت هااولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رشد هزینه ها بر بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
18دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرسچهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهارت ها و مشخصه های مورد نیاز کارشناس حسابداری: (شواهدی از ادراک دانشجو، فارغ التحصیل حسابداری و انتظارات صاحبکار)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی میزان وجه نقد و جریان وجه نقد آزاد شرکتهااولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
21دریافت فایل PDF مقالههوش مصنوعی توسعه ای برای کاربرد در سیستم حسابداریدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداردومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رشد هزینه های عملیاتی بر بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
24دریافت فایل PDF مقالهحسابداری منابع انسانی و توسعه آن در سطح بین الملل: ارزیابی مواردی برای سنجش سرمایه انساندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رشد هزینه های عملیاتی و مالی بر بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین افشای اختیاری اطلاعات و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندازه هییت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداریدومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ویژگی های مالکیت و فعالیت های کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استقلال هییت بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین افشای اختیاری اطلاعات و عملکرد مالی واقعی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادارتهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی و ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حضور زنان در هییت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی : آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش میانجی گری عملکرد مالی بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی و سهامداران نهادیاولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری حسابداریکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و محافظه کاری حسابداریکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری1396
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دوره تصدی هیات مدیره بر مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ترکیب مدیران غیراجرایی و افراد با سواد مالی با بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی1397
39دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری یکپارچه، ابزاری نوین برای تحول گزارشگری شرکت هاهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و ساختار سررسید بدهی: دو مکانیزم نظارتی جایگزینهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهسطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و ریسک پذیری بانکششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران1399
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و نوآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه1399
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حضور زنان در هییت مدیره بر کارایی و عدم کارایی سرمایه گذاریهجدهمین همایش ملی حسابداری ایران1399
44دریافت فایل PDF مقالهداده های بزرگ: تحولی نوین در بازار و گزارشگری مالیهجدهمین همایش ملی حسابداری ایران1399
45دریافت فایل PDF مقالهفرصت هایی برای انجام پژوهش های بین رشته ای حسابرسی در مسیر انقلاب صنعتی چهارمهجدهمین همایش ملی حسابداری ایران1399
46دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر رابطه بین ترکیب هیئت مدیره شرکت و محتوای ارزشی اطلاعات حسابداریدومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1400
47دریافت فایل PDF مقالهواکاوی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و احتمال وقوع تقلب در صورت های مالیدومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1400
48دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نقش تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس در مدیریت اقلام تعهدی شرکت هادومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1400

مقالات یاسر رضائی پیته نوئی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاریراهبرد مدیریت مالی1395
2دریافت فایل PDF مقالهتوانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریه علامت دهیفصلنامه دانش حسابداری1397
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکتفصلنامه دانش حسابداری1396
4دریافت فایل PDF مقالهبیش اطمینانی مدیریت و هزینه های تحقیق و توسعهراهبرد مدیریت مالی1398
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه سود خالص و معیارهای سنجش وجه نقد در پیش بینی جریان های نقدی آتیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1394
6دریافت فایل PDF مقالهمدل بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1398
7دریافت فایل PDF مقالهعضویت در گروه های تجاری و گزارشگری پایداری شرکتفصلنامه دانش حسابداری1398
8دریافت فایل PDF مقالهتوانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکتفصلنامه دانش حسابداری مالی1398
9دریافت فایل PDF مقالهواکاوی اجتناب مالیاتی در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی: آزمون نظریه نمایندگیفصلنامه حسابداری مالی1399
10دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی تجاری و خوانایی گزارشگری مالیفصلنامه حسابداری مالی1398
11دریافت فایل PDF مقالهکیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیش‌بینی‌‌شده به‌وسیلۀ مدیریتمدیریت دارایی و تامین مالی1398
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی نقش تعدیلی محیط اطلاعاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و اجتناب مالیاتیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1399
13دریافت فایل PDF مقالهخوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانهفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1397
14دریافت فایل PDF مقالهقابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانهفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی: آزمون نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و نمایندگیفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1400
16دریافت فایل PDF مقالهنقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکتمجله چشم انداز مدیریت مالی1398
17دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل رابطه اعتماد اجتماعی و نگهداشت وجه نقد: آزمون نظریه های ذخیره احتیاطی و نمایندگیفصلنامه دانش حسابداری مالی1397

سوابق شغلی و تخصصی یاسر رضائی پیته نوئی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیهیئت علمی حسابداری دانشگاه گیلان97-تاکنون
تاریخ ایجاد رزومه: 2 مهر 1400 - تعداد مشاهده 37 بار

نمودار سالانه مقالات یاسر رضائی پیته نوئی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با یاسر رضائی پیته نوئی


به اشتراک گذاری صفحه یاسر رضائی پیته نوئی

کلیدواژه های مهم در مقالات یاسر رضائی پیته نوئی

پشتیبانی