آقای پروفسور مهرعلی همتی نژاد

Prof. Mehrali Hemmatinezhadtouli

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (97276)

60
39
14
3
14
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب پژوهشگری درعلوم ورزشی (بامدادکتاب/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب بازی های بومی ومحلی استان خوزستان لی کهگیلویه وبویراحمد (انتشارات صفری) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت پیشرفته رویدادهای ورزشی (انتشارات حتمی) - 1400 - فارسی
 • کتاب ورزش ها وبازی های بومی محلی گیلان (انتشارات طنین دانش) - 1399 - فارسی
 • کتاب راهنمای صفحه آرایی وویراستاری پایان نامه ها ، رساله ها .گزارش های علمی (انتشارات نوروزی) - 1399 - فارسی
 • کتاب آمارتوصیفی درتربیت بدنی (انتشارات طنین دانش) - 1398 - فارسی
 • کتاب سنجش و اندازه گیری درعلوم اجتماعی (انتشارات روش شناسان) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت امنیت دررویدادهای ورزشی (انتشارات طنین دانش) - 1396 - فارسی
 • کتاب فناوری اطلاعات درورزش (انتشارات بامدادکتاب) - 1395 - فارسی
 • کتاب اندازه گیری و ارشیابی درتربیت بدنی (انتشارات حتمی) - 1379 - فارسی
 • کتاب روش آماری غیرپارامتری و آموزش گام به گام اس پی اس اس (انتشارات وارسته) - 1378 - فارسی
 • کتاب نظارت وارزیابی درتربیت بدنی وورزش (دانشگاه شمال) - 1377 - فارسی
 • کتاب سنجش و اندازه گیری درتربیت بدنی (دانشگاه پیام نور) - 1375 - فارسی
 • کتاب سیستم اطلاعات مدیریت (انتشارات چتردانش) - 1375 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سرپرست هیات دوومیدانی استان گیلان (1387-1388)
 • مشاورپژوهشی استانداری گیلان (1373-1377)
 • سابقه کار دانشگاهی در موسس ورییس جهاددانشگاهی استان گیلان (1359-1364)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست مرکزآموزش ازراه دور(پیام نورفعلی) (1359-1363)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیراداری دانشگاه آزاداسلامی رشت (1364-1366)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دفاعی دانشگاه گیلان (1369-1371)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان (1373-1374)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسوول راه اندازی ورییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه گیلان (1373-1375)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشگاه پیام نوررشت (1377-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان (1377-1388)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسوول راه اندازی ورییس موسسه آموزش عالی راهبردشمال رشت (1386-1388)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون اداری ومالی ودانشجویی موسسه آموزش عالی راهبردشمال رشت (1388-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان (1392-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسوول تربیت بدنی دانشگاههای پیام نورمنطقه یک کشور(استان های اردبیل.گیلان.قزوین و زنجان) (1378-1384)

جوایز و افتخارات

 • دیپلم افتخاربابت طرح تدوین سیستم نظارت وارزیابی بربرنامه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور-ازنخستین همایش دستاوردهای پژوهشی اساتیدتربیت بدنی کشور (1386)