آقای دکتر محمدرضا برومند

Dr. MohammadReza Boroumand

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347755)

27
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی