آقای پروفسور رحیم رمضانی نژاد

Prof. Rahim Ramezaninejad

استاد مدیریت ورزش دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (353619)

58
151
35
4
3
8
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  -The Relationship between Collective Efficacy, Group Cohesion and Team Performance in Professional (Volleyball Team(2009 Brazilian Journal of Biomotricity

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب Sport for Sustainable Development (Springer) - 2023 - انگلیسی
 • کتاب مدیریت ورزش برای توسعه پایدار (بامداد کتاب) - 1402 - فارسی
 • کتاب مدیریت ورزش: اصول و کاربرها (بامداد کتاب) - 1402 - فارسی
 • کتاب تاریخچه رشته های ورزشی (طنین دانش تبریز) - 1402 - فارسی
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت در ورزش (طنین دانش تبریز) - 1402 - فارسی
 • کتاب مدیریت استعداد و تیم های ورزشی (طنین دانش تبریز) - 1402 - فارسی
 • کتاب کاربرد مفاهیم سازمان و مدیریت در ورزش (طنین دانش تبریز) - 1401 - فارسی
 • کتاب فلسفه ورزش (طنین دانش تبریز) - 1401 - فارسی
 • کتاب ورزش و شاداب سازی مدارس (ارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب رشد وتوسعه بلند مدت ورزشکار (طنین دانش) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت پیشرفته در سازمان های ورزشی (طنین دانش) - 1399 - فارسی
 • کتاب کاربرد نظریه های سازمان و مدیریت در ورزش-چاپ دوم1399 (طنین دانش) - 1396 - فارسی
 • کتاب رشد و تکامل حرکتی-چاپ دوم 1399 (طنین دانش) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی در ورزش (دانشگاه گیلان) - 1395 - فارسی
 • کتاب مدیریت نخبه در ورزش (دانشگاه شمال-امل) - 1394 - فارسی
 • کتاب مبانی تاریخی ورزش (وارسته) - 1392 - فارسی
 • کتاب مدیریت باشگاه ورزشی (علم و حرکت) - 1392 - فارسی
 • کتاب مبانی ارزش ها و اخلاق در ورزش (علم و حرکت) - 1392 - فارسی
 • کتاب مبانی تربیتی ورزش (حق شناس) - 1391 - فارسی
 • کتاب کاربرد تئوری سازمان در ورزش (حتمی) - 1391 - فارسی
 • کتاب چارچوب مدیریت ریسک در صنعت ورزش و تفریحات (بامداد کتاب) - 1390 - فارسی
 • کتاب سبک های مدیریت و رهبری در ورزش (حتمی) - 1390 - فارسی
 • کتاب اهداف واستانداردهاومحتواي درس تربيت بدني (ازاد اسلامی) - 1389 - فارسی
 • کتاب داوری والیبال (دانشگاه ازاد) - 1389 - فارسی
 • کتاب مدیریت پیشرفته در ورزش (دانشگاه گیلان) - 1388 - فارسی
 • کتاب نظارت و ارزشیابی در ورزش-چاپ پنجم 1397 (دانشگاه شمال-امل) - 1387 - فارسی
 • کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی-چاپ یازدهم1401 (بامداد کتاب) - 1386 - فارسی
 • کتاب مديريت منابع انساني درسازمانهای ورزشی المپیک (سمت) - 1386 - فارسی
 • کتاب تاریخ تربیت بدنی و علوم ورزشی- چاپ چهارم (دانشگاه شمال-امل) - 1385 - فارسی
 • کتاب قدرت و اخلاق در مربیگری (بامداد کتاب) - 1385 - فارسی
 • کتاب روانشناسی آموزش فوتبال (بامداد کتاب) - 1384 - فارسی
 • کتاب تربیت بدنی در مدارس (سمت-چاپ پانزدهم 1400) - 1382 - فارسی
 • کتاب کفش ، و ورزش سلامتی (دانشگاه گیلان) - 1381 - فارسی
 • کتاب هفت گام تا اوج عملکرد (سازمان تربیت بدنی) - 1375 - فارسی
 • کتاب رشد و تکامل جسمانی - حرکنی (دانشگاه گیلان) - 1373 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مدیریت ورزش 1375-1380
 • کارشناسی ارشد تربیت بدنی=گرایش روانی-حرکتی دانشگاه تربیت مدرس1369-1372
 • کارشناسی دبیری نربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان1365-1369
 • کاردانی دینی و عربی 1364-1365

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در آموزگار مقطع ابتدایی (1359-1365)
 • سابقه تدریس در معلم تربیت بدنی (1365-1371)
 • سابقه تدریس در عضو هیات علمی دانشگاه گیلان (1372-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر نمونه دانشگاه (1399)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه (1397)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه (1395)
 • پژوهشگر منتخب حوزه علوم انسانی- استانی (1394)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه (1392)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه (1391)
 • پژوهشگر منتخب استانی-حوزه علوم انسانی (1389)
 • پژوهشگر منتخب استانی-حوزه علوم انسانی (1388)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آشنایی با تاریخ و فلسفه المپیک - کمیته بین المللی المپیک -یونان (1998)
 • دوره مدیریت و رهبری در ورزش - کمیته ملی المپیک (1374)
 • دوره پیشرفته مربیگری روان شناسی ورزش - کمیته ملی المپیک (1373)
 • دوره مقدماتی مربیگری روان شناسی ورزش - کمیته ملی المپیک (1372)