آقای دکتر بهبود یاری قلی

Dr. Behbood Yari Gholi

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (395911)

11
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی