پایش علمی در استان گیلان

163کنفرانس22ژورنال
32,083سند علمی
47مرکز علمی
18نشست732پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان گیلان
ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خونبررسی سیستماتیک انتقال غیر معمول ویروس پاپیلومای انسانی((HPVنقش حمایت همسر در دوران بارداری بر تجربه زایمانی مادرانبررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سناریوهای زایمان بر ترس از زایمان در زنان باردار مراجعهکننده به مراکز جامع سلامت شهر قزوین در سال ۱معرفی گونه هایی از خانواده گندمیان (Poaceae) به منظور حفاظت خاک محدوده آب بندان های جنوب شهرستان لنگرودبررسی انسان گونه انگاری خدا در آثار سنایی و عطار از دیدگاه استعاره شناختی و عرفانیGrowth and biochemicals assessment of some landscape turfgrasses under Cd toxicity through bio-inoculation systemEffect of peppermint and rose extracts on vase life of cut Alstroemeria Bali’ flowersتاثیر آموزش مهارت های اجتماعی با روش قصه گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش آموزان پرخاشگررابطه بین حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی با بهزیستی روان شناختی دانشجویانA novel Hybrid Machine learning approach (CNN-SVM) for COVID- ۱۹ diagnosis in CT imagesنوآوری در سینمای سیاسی _ اجتماعی دهه هفتادایران با تمرکز بر سینمای عباس کیارستمیبررسی نسبت توسعه اقتصادی با هنر و فرهنگ نوآوری در بازنمایی جامعه در سینمای مدرن دهه هفتاد ایرانخوانش معماری فنلاند درگذر از سنت و مدرنیسمارائه راه حل های گسترش مسئولیت پذیری دانش آموزانتوسعه مهارت های حل مساله با بهره گیری از رویکرد آموزش پروژه محور
کنفرانس های استان گیلان
شهرداری های استان گیلان
مراکز علمی استان گیلان
نشست های استان گیلان