ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر محمد حسنی

Doctor Mohammad Hassani

هيأت علمي گروه تحصيلات تكميلي حسابداري و حسابرسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

محور تخصصی:حسابداری

Researcher ID: (190274)

عضو هیات علمی
دانشگاه علوم اقتصادی (خوارزمی)
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات محمد حسنی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و فرصتهای سرمایهگذاری شواهدی از بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393
2دریافت فایل PDF مقالهCan Auditors detect the opportunistic behaviors of managers in earnings reporting?کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی1394
3دریافت فایل PDF مقالهآزمون رابطه جریان نقد آزاد و فرصت سرمایه گذاری با تمرکز بر هزینه های نمایندگی(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت آرایشی سود توسط قانون بنفورد با تمرکز بر مالکیت نهادیکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تنوع مالکیت سهامداران بر ریسک پذیری بانکهای خصوصی ایرانکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی1394
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه بین استراتژی های بازرگانی و مدیریت سودکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی1394
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر ساختار مالکیت بر بدهی بانکها(شواهدی از صنعت بانکداری در ایران)چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی اثرگذاری عایدات سرمایهای و نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهامدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
9دریافت فایل PDF مقالهآزمون تجربی رابطه بین محافظهکاری شرطی و چسبندگی بهای تمام شدهدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت آرایشی سود توسط قانون بنفورد با تمرکز بر محافظهکاری حسابداریدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر پیشبینیهای مدیران بر واکنش سرمایهگذاران به اقلام تعهدیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی رابطه بین کیفیت پیشبینی سود مدیریت ودرجه اعمال محافظهکاری حسابداری توسط مدیریت دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیراندومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
14دریافت فایل PDF مقالهآزمون تجربی رابطه بین استراتژیهای پرداخت سود سهام وبیشاطمینانی مدیران در فرآیند سرمایهگذاریدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
15دریافت فایل PDF مقالهواکنش ناکارآیی سرمایهگذاری به اعمال رویههای مدیریت سوددومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
16دریافت فایل PDF مقالهآزمون رابطه بین بیشاطمینانی مدیران و اهرم مالی:با تمرکز بر نظریه سلسله مراتبی و نظریه توازی ایستادومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری: شواهدی از نقش اهرم مالیپنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مکانیزم راهبری شرکتی بر هزینه تامین مالیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رابطه بین عملکرد مالی تعدیل شده بر اساس مدیریت سود و ساختار مالکیتششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سیاستهای مدیریت سود حسابداری بر ناکارایی سرمایهگذاریششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تجربی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و سیاست پرداخت سود سهامششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه بین ناکارایی سرمایهگذاری و کیفیت گزارشگری مالی با تمرکز براثر اهرم مالیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارتباط بین استراتژیهای مالی و عملکرد مالیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی رابطه بین گزارشگری مالی محافظ کارانه و خطای پیش بینی سود مدیریتششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رابطه بین محافظه کاری شرطی و چسبندگی هزینه هاششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام شرکت هاسومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت ارائه اطلاعات مالی آتی در قیمت گذاری اقلام تعهدیکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی1394
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر ویژگی های اطلاعاتی شرکتی بر رشد بلندمدت عایداتهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
29دریافت فایل PDF مقالهآزمون اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاریهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی رابطه بین محافظه کاری و احتیاطهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تجربی رابطه بین مدیریت سود حسابداری و ساختار سررسید بدهیسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی1395
32دریافت فایل PDF مقالهآزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام استسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1395
33دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سیاست پرداخت سود سهام و محافظه کاری حسابداری (شواهدی از دیدگاه تحریف سیستم های اطلاعاتی)کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رابطه بین عملکرد مالی تعدیل شده براساس مدیریت سود و ساختار مالکیتکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
35دریافت فایل PDF مقالهشواهدی از اثرگذاری عدم نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهامکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساختار کنترل شرکت بر معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی1396
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندازه بازار، قابلیت جانشینی و نسبت تمرکز در صنایع بر معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مکانیزم های درون سازمانی نظام راهبری شرکتی بر چسبندگی هزینه هاسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی1396
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مکانیزم های برون سازمانی نظام راهبری شرکتی بر چسبندگی هزینه هاسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حسابرسی مالیاتی طبق ماده 272 ق.م.م. بر هزینه سرمایه سهام عادیاولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
41دریافت فایل PDF مقالهپایداری سود و تمرکز در صنعت ، رقابت استراتژیک و سطح تعاملات رقابتیپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر راهبری شرکتی بر پویایی ساختار سرمایهپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397

مقالات محمد حسنی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشواهدی از اثرگذاری عدم نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهامفصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری1396
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری و محدودیتهای مالیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تجربی تاثیر حضور سرمایه گذاران نهادی فعال دارای نماینده در هیات مدیره بر انگیزه های اختیاری مدیران جهت مدیریت سود (فرضیه نظارت کارا یا فرضیه همگرایی استراتژیک )فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری1398
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت - مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزه شهرت در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافعفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1399
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف پذیری مالیفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1393
6حسنی، محمد و حسینی، سیدمحمد بشیر. (1389)، بررسی رابطه بین سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام، پژوهشنامه اقتصاد و كسب‌و‌كار، 1 (2)، 85-73.1389
7هیبتی، فرشاد و حسنی، محمد. (1390)، بررسي مقايسه‌اي توان شاخص‌هاي اطلاعاتي حسابداري و غيرحسابداري در تبيين و پيش‌بيني شاخص‌هاي ارزش بازار سهام شركت‌ها، حسابداری مدیریت، 3 (9)، 98-85.1390
8بولو، قاسم؛ حسنی، محمد و فراهانی، احسان. (1391)، بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریان‌های نقد، تحقيقات حسابداری و حسابرسی، 3 (15)، 133-116.1391
9پورزرندي، محمد ابراهيم؛ حسنی، محمد و طاهري، ذبيح الله. (1391)، آزمون مديريت سود و ضريب واكنش سود مبتني بر متغيرهاي حسابداري، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2 (5)، 122-109.1391
10حسنی، محمد. (1392)، مطالعه تجربي رابطه بين حساسيت جريان نقد سرمايه‌گذاري و محافظه‌كاري حسابداري (ديدگاه قراردادهاي كارآ يا ديدگاه تحريف سيستم‌هاي اطلاعاتي؟)، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 2 (3)، 84-59.1392
11حسنی، محمد. (1392)، حساسيت محافظه‌كاري حسابداري نسبت به كيفيت حسابرسي، دانش حسابداری، 3 (15)، 172-149.1392
12حسنی، محمد و میثاقی، مهری. (1393)، مطالعه کنش رفتاری سرمایه فکری در بیان انعطاف‌پذیری مالی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 6 (3)، 84-67.1393
13حسنی، محمد و ذیقمی، الناز. (1394)، شواهدی تجربی از رابطه بین بیش‌اطمینانی و بیش سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار، 8 (32)، 97-73.1394
14غلامرضایی، محسن و حسنی، محمد. (1396)، نقش طرز تفکر، ارزش‌های اخلاقی و انحراف‌های رفتاری در میزان ترديد حرفه‌ای حسابرسان، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 6 (11)، 84-47.1396
15حسنی، محمد و اکبری، محسن. (1397)، تحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مالی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7 (27)، 79-55.1397
16حسنی، محمد و میثمی، مریم. (1398)، آزمون اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه‌گذاری و بیش سرمایه‌گذاری، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12 (31)، 14-1.1398
17غلامرضایی، محسن و حسنی، محمد. (1398)، تأثیر اختلالات شخصیت بر ترديد حرفه‌ای حسابرسان مستقل، دانش حسابداری، 10 (2)، 76-43.1398
18زمانی سبزی، مهدی؛ سعیدی، علی و حسنی، محمد. (1398)، ظرفیت بدهی با رویکرد مبتنی بر بازار اوراق بهادار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، بورس اوراق بهادار، 12 (36)، 126-101.1398
19فرزان کیان، مرجان و حسنی، محمد. (1399)، تحلیل رابطه بین اثر بخشی کمیته حسابرسی و مکانیسم‌های مدیریتی و مالکیتی نظام راهبری شرکتی: رویکرد مکمل یا رویکرد جانشینی؟، دانش حسابرسی، 20 (78)، 355-324.1399
20حسنی، محمد و اسدیان فیلی، سعید. (1399)، ارزیابی تأثیر تصمیمات ناکارای سرمایه‌گذاری بر رابطه بین محافظه‌کاری و سرمایه‌گذاری جدید، دانش سرمایه‌گذاری، 9 (36)، 82-61.1399
21زمانی سبزی، مهدی؛ سعیدی، علی و حسنی، محمد. (1399)، سرعت تعدیل ساختار سرمایه و تأثیر دوران رونق و رکود بر آن: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 22 (22)، 181-160.1399
22حسنی، محمد و برخورداری، حمیده. (1399)، مطالعه تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیأت مدیره و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی: تقابل دیدگاه‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 27 (1)، 59-32.1399
23حسنی، محمد و صالحی، آزاده. (1399)، ارزیابی تحلیلی آثار روابط سیاسی مالکیت-مدیریت و نظارت حسابرسان مبتنی بر انگیزه شهرت در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد منافع، پژوهش‌های حسابداری مالی، 12 (3)، 22-1.1399
24حسنی، محمد و محمدی، مهسا. (1399)، تأخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصله جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار: شواهدی از مزیت اطلاعاتی ناشی از تعامل مشترک و بهبود کارایی حسابرسی، پژوهش-های حسابرسی، 1 (1)، 143-117.1399
25حسنی، محمد. (1400)، ارزیابی تحلیلی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی و راهبردهای تجاری بر مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها در راستای اهداف سند چشم‌انداز ایران، دانش سرمايه‌گذاري، مقالات پذیرش شده و آماده انتشار.1400
26حسنی، محمد. (1400)، واکنش مدیران در مواجهه با ابهام: واکاوی رابطه بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و اقدام احتیاطی مدیران در فرآیند سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط رشد اقتصادی، تحقيقات حسابداری و حسابرسی، مقالات پذیرش شده و آماده انتشار.1400
27حسنی، محمد. (1400)، ارزیابی روابط میان ریسک عدم کشف اشتباه‌های ناشی از احتمال خطای حسابرسی، محیط رقابتی بازار خدمات حسابرسی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی، دانش حسابداری، مقالات پذیرش شده و انتشار آنلاین.1400
28حسنی، محمد و جباروند بهروز، مریم. (1400)، ارزیابی نقش سنجه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی در کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه، بورس اوراق بهادار، مقالات پذیرش شده و آماده انتشار.1400
29حسنی، محمد. (1400)، نقش چالش‌ها و پیامدهای شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی در بستر نااطمینانی محیطی بر انگیزه اختیاری مدیران در گزارشگری مالی، مطالعات حسابداری و حسابرسی، مقالات پذیرش شده و آماده انتشار.1400
30حسنی، محمد. (1400)، تأثیر روابط سیاسی هیئت مدیره و کیفیت انتشار و افشای اطلاعات بر سود تقسیمی شرکت‌ها، حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، مقالات پذیرش شده و آماده انتشار.1400
31حسنی، محمد و عظیم‌زاده، نفیسه. (1396)، رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی، پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 1 (1)، 168-139.1396
32حسنی، محمد و نبی‌زاده، نرگس. (1396)، شواهدي از اثرگذاري عدم نقد شوندگي سهام بر بازده مورد انتظار سهام، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 3 (22)، 162-141.1396
33حسنی، محمد و واحدزاده، اعظم. (1398)، تحلیل تجربی تأثیر حضور سرمایه‌گذاران نهادی فعال دارای نماینده در هیأت مدیره بر انگیزه‌های اختیاری مدیران جهت مدیریت سود (فرضیه نظارت کارا یا فرضیه همگرایی استراتژیک؟)، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3 (11)، 51-29.1398

سوابق استادی محمد حسنی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران
استادیار1398-تاکنون
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل قشم
استادیار1398-تاکنون
3استادیار1396-تاکنون
4استادیار1394-تاکنون
5
دانشگاه علوم اقتصادی (خوارزمی)
استادیار1392-تاکنون
6استادیار1382-تاکنون

تحصیلات تخصصی محمد حسنی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1حسابداریدکتری تخصصی1383-1388

سوابق شغلی و تخصصی محمد حسنی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه‌های تحصیلات تکمیلی (دکتری و ارشد) حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1385-1398
2سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه تحصیلات تکمیلی (ارشد) حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1395-1398
3سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه‌های تحصیلات تکمیلی (دکتری و ارشد) مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1392-1398
4سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه تحصیلات تکمیلی (دکتری) مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1394-1398
5سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه‌های مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) حسابداری (حسابرسی، مالیاتی، دولتی، علمی کاربردی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1385-1387
6سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه کمیته تخصصی آزمون جامع مقطع دکتری حسابداری واحدهای شمالی تهران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1396-1398
7سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه کمیته تخصصی آزمون جامع مقطع دکتری مالی واحدهای شمالی تهران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1396-1398
8سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته مصاحبه دکتری حسابداری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1394-1400
9سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته مصاحبه دکتری مالی (گرایش¬های پنج گانه) سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1394-1400
10سابقه کار دانشگاهیعضو گروه طراح آزمون تحصيلات تکميلي حسابداري و حسابرسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري1398-1400
11سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته تخصصی بازنگری سرفصل دروس گروه‌های مقاطع مختلف حسابداری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1399-1400
12سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته تخصصی بازنگری سرفصل دروس گروه‌های مقاطع مختلف حسابرسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1399-1400
13سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته تخصصی بازنگری سرفصل دروس گروه‌های مقاطع مختلف مدیریت مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی1399-1400
14سابقه کار دانشگاهیعضو شورای آموزشی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1385-1398
15سابقه کار دانشگاهیعضو شورای پژوهشی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1385-1398
16سابقه کار دانشگاهی عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1385-1398
17سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته‌های تخصصی آموزشی و پژوهشی گروه‌های تحصیلات تکمیلی (دکتری و ارشد) حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1384-1400
18سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته تخصصی آموزشی گروه حسابداری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1384-1400
تاریخ ایجاد رزومه: 15 مهر 1399 - تعداد مشاهده 269 بار

نمودار سالانه مقالات محمد حسنی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد حسنی

آدرس ایمیل: m_hassani@iau-tnb.ac.ir
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه محمد حسنی

علایق شخصی

  • حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، اقتصاد

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی