آقای علی سعیدی

Ali Saeedi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184553)

208
152
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی