آقای مرتضی زندرحیمی

Morteza Zandrahimi

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178787)

140
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی