بررسی و مقایسه امکان پوشش دهی مس با تیتانیوم، آلومینیوم و یا سیلیسیم و یا رسوب همزمان آلومینیم و تیتانیوم به روش سمانتاسیون فشرده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,416

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_174

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

برای بهبود خواص مقاومت بـه اکسیداسـیون مـس در دماهـای بـالا وافـزایش خـواص تریبولـوژی میتـوان تیتانیم، سیلیسم، آلومینی م و یا ترکیب دوتایی از این عناصر را به طور همزمان روی سطح نفوذ داد . یکی از روشهای موثر برای نفوذدهی استفاده از مخلوط پودرهای فشرده وسمانتاسیون است . مطالعه میکروسـاختار لایه های سطحی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز عنصـر ی خطـ ی (EDS) انجـام گرفت . در این عملیات حضور سه لایه مختلف در سطح شناسایی شد . خارجی ترین لایـه معمـولا محلـول جامدعنصر پوشـش داده شـده مثـل α-Ti, α-Si, α-Al لایـه میـانی شـامل ترکیبـات بـین فلـزی مثـل Ti2Cu,Al2Cu,SiTi,TiCu . است و آخرین لایه محلول جامد زمینه است

نویسندگان

مرتضی زند رحیمی

استادیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد امامیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان