پارامترهای موثر بر خواص بتونهای دیرگداز کم سیمان آندولوزیتی مورد مصرف در صنایع تولید آهن وفولاد

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,698

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_046

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

کاربرد بتونهای دیرگداز مدرن کم سیمان به دلیل مزایایشان در مقایسه با دیگر دیرگداز های بی شـکل بـه سرعت در حال افزایش است . در این راسـتا اسـتفاده از بتـون دیرگـداز کـم سـیمان آنـدولوزیتی در کلیـه مراحل فولاد سازی ( به خصوص مناطقی که نیاز به مقاومـت بـه شـوک حرارتـی عـالی، دیرگـدازی بـالا، استحکام خزشی بالا و مقاومت به خوردگی خوب می باشد ) می تواند باعث افزایش عمـر , کـاهش هزینـه نسوز کاری و سهولت نصب گردد . تغییرات چگالی این فرآورده تا دمای استحاله به مولایت بسـیار نـاچیز بوده و در دمای بالاتر از ١٣٠٠°C به دلیل همین استحاله تبدیل به یک دیرگداز عالی می گردد . مطالعـات انجام شده نشان می دهند از جمیع عوامل موثر برخواص بتونهای دیرگداز کم سیمان , نقش توزیـع انـدازه ذرات و دمای پخت از بقیه پررنگ تر است . دراین کار تحقیقاتی با انتخاب مناسب ایـن دو عامـل , میـزان جریان یابی % ,٨٠ چگالی ٢/٦١٥ Kg/m 3 و استحکام فشاری سرد ١٥٠ Mpa حاصل گردید و نتایج آنـالیز اشعه X و تصاویر SEM موید حصول این خواص بدلیل تشکیل فاز مولایت است

کلیدواژه ها:

بتون دیرگداز – کم سیمان – آندولوزیت – مولایت – فولادسازی – توزیع ذرات

نویسندگان

آرش محمود وند

متخصص نسوز و کارشناس ارشد، گروه صنایع فرآورده های نسوز نیرو

مرتضی زند رحیمی

استادیار بخش مهندسی مواد ومتالورژی , دانشکده فنی , دانشگاه شهید باهنر

محمدرضا ایزدپناه

استادیار بخش مهندسی مواد ومتالورژی , دانشکده فنی , دانشگاه شهید باهنر

رضا مرزبان

مدیر تحقیقات و کارشناس، گروه صنایع فرآورده های نسوز نیرو