بررسی رفتار تیر همبند تقسیم شده در دیوار برشی همبسته

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 941

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF05_181

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

تیرهای همبند در دیوارهای برشی همبسته نقش مهمی را در رفتار کلی سازه ایفا می کنند. تیرهای همبند متداول، عمدتا با گسیختگی زودهنگام بدلیل تشکیل مفاصل پلاستیک برشی در سیکل های رفت و برگشتی ناشی از بار های جانبی، دچار شکست ترد می شوند. بر همین اساس رفتار مناسب آنها باعث بهبود عملکرد سازه در برابر زلزله می گردد. با توجه به ماهیت تیرهای همبند که عمدتا مقاطعی با ارتفاع زیاد و دهانه هایی کوتاه هستند، این المان های سازه ای درگروه تیرهای عمیق قرار می گیرند. رفتار این تیرها معمولا بصورت برشی است و سهم عمده تلاش های داخلی در برابر برش معمولا بر عهده بتن مقطع می باشد. از طرفی بدلیل رفتار ترد بتن، مفاصل برشی- لغزشی در تیر ایجاد می شود، که از نقاط ضعف بتن بشمار می آید. یک راهکار برای جلوگیری از این مسیله، سوق دادن رفتار تیر به رفتار خمشی است. در همین راستا، در این تحقیق استفاده از زوج تیر همبند هم ارتفاع با تیرهای همبند متداول پیشنهاد شده است. گرچه انتظار کاهش مقاومت در سیستم پیشنهادی می رود، اما سهم بیشتری از تلاش های داخلی را میلگردهای طولی تیر متحمل می شوند و پیش بینی می شود در این حالت رفتاری نرم تر و شاید شکل پذیرتر از سازه مشاهده شود. در روند این تحقیق رفتار کلی دیوار برشی همبند با تیرهای پیشنهادی و نوع مفاصل پلاستیک ایجاد شده ، تحت تحلیل چرخه ای رفت و برگشتی، در نرم افزار اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از کارایی ایده مطرح شده و صحت روابط پیشنهادی در طراحی این نوع تیرها می باشد. در این ایده جنبه اجرایی تیرهای مورد نظر نیز در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ساسان تیمورمقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

امین قلی زاد

دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

وحید اکرمی

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران