خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه محقق اردبیلی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 16,012
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 19
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 16
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 95 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 43 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 101 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه محقق اردبیلی

شناسایی عوامل اثرگذار بر بالندگی کارکنان دانشگاه دولتی یاسوج نوشته احسان صابری نصرآباد سفلی و عادل زاهد بابلان و مهدی معینی کیانقش فعالیت های بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر تضعیف برندهای لوکس نوشته قاسم زارعی و محمد باشکوه اجیرلو و آراز راشدی زهرابررسی نقش کیفیت اطلاعات آنلاین در رسانه های اجتماعی بر اعتماد مصرف کنندهدر راستای ترویج مصرف محصولات مد پایدار نوشته قاسم زارعی و باقر عسگرنژاد نوری و زهرا یوسف زادهنقش عوامل فنی و بصری نامناسب و بسایت بر تضعیف برندهای لوکس نوشته قاسم زارعی و محمد باشکوه اجیرلو و آراز راشدی زهرامطالعه تاثیر حمایت سازمانی بر تعهد کاری نیروی انسانی سازمان های آموزشی نوشته احسان صابری نصرآباد سفلی و حسین تقوی و مهدی معینی کیامطالعه نقش مدیریت استعداد در بالندگی کارکنان موسسات آموزش عالی نوشته احسان صابری نصرآباد سفلی و تقی اکبری و حسین تقویوارسی ارتباط بالندگی کارکنان با بهره وری کارکنان نوشته احسان صابری نصرآباد سفلی و عادل زاهد بابلان و مهدی معینی کیابررسی تطبیقی کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکیت نوشته ابراهیم نوشادیبررسی کارایی و اهمیت واقعیت افزوده در یادگیری فراگیر، کاربرد و کارکردها در آموزش ابتدایی نوشته سکینه مرادیمعرفی مراکز علمی شیعیان در دوره ی آل بویه نوشته محمد دانشیبررسی و تحلیل کرونا بربازاریابی اینترنتی نوشته سمیرا کاظم زاده قندیلومنتورینگ، استراتژی انتقال دانش در روابط سازمانی نوشته حسین حسین زاده آرانچیتوهم دانش کاربران در بستر فضای مجازی (چالش های دانش تلگرامی و اینستاگرامی) نوشته حسین حسین زاده آرانچیبررسی ابعاد دانش شوفری و دانش حقیقی (دانش وانمودی و نمودی) نوشته حسین حسین زاده آرانچیبررسی تاثیردیپلماسی ورزشی در تعلیق فدراسیون جودو نوشته کاظم حیدری دوقزلوتاثیر کاربرد کود ها ی زیستی (میکوریزا و ورمی کمپوست) و نانوسیلیکون بر شاخص های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه تریتیکاله تحت شرایط تنش شوری نوشته سارا محمدی کله سرلو و رئوف سیدشریفی و حامد نریمانی و فاطمه آقایی و ژیلا نظریمروری بر شاخص های سیستم ایمنی و تمرین هوازی مداوم نوشته شهناز سالم نوشنقA new class of function spaces on domains of \mathbb{R}^d and its relations to classical function spaces نوشته - -On the stability of linear differential equations of second order نوشته - - و - -Generalized additive functional inequalities in Banach algebras نوشته - -

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه محقق اردبیلی

تاکنون 55 کنفرانس توسط دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه محقق اردبیلی به صورت زیر است:
چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیاولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانیدومین همایش ملی روان درمانی ایرانسومین همایش ملی مدرسه آیندهاولین همایش ملی کارآفرینی بارویکرد تولیدات داخلیسومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهیسومین همایش ملی آسیب شناسی روانیسومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسیاولین همایش ملی خانواده آرمانیدومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانداولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادتدومین همایش ملی مدرسه آیندهسومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیاولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانیدومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاباولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشیدومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجواناولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاباولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشیدومین همایش ملی آسیب شناسی روانیاولین همایش ملی روان شناسی و دیناولین همایش ملی روان درمانی ایراناولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانددومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوانهفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژیاولین همایش بین المللی مشاورهسومین همایش ملی آسیب های اجتماعیاولین همایش ملی آسیب شناسی روانیکنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسومچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیدومین همایش ملی آسیب های اجتماعیاولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین همایش ملی مدرسه فردادومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین همایش ملی آسیب های اجتماعیکنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراناولین همایش زمین 47 سالهاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایداردومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاکهمایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیدهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسیهمایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیلسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیکدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیتاولین کنگره ملی مهندسی بیوسیستماولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک