آقای دکتر سید امیر اجاق

Dr. Amir Ojagh

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361752)

8
4
2
3
4
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر اجرایی انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب کارآفرینی اجتماعی در ورزش (دانشگاه جامع امام حسین ع) - 1400 - فارسی
  • کتاب بازاریابی ورزشی بین المللی (جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر بازاریابی باشگاه فوتبال آرسن (1399-تاکنون)
  • تدریس دانشگاهی در تدریس دانشگاهی (1396-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در مربی تیم دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی (1395-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی انجمن ملی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • کسب جایزه ملی کتاب سال جوانان (1400)