خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه تبریز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 27,392
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 37
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 7
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 5
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 341 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 79 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 295 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه تبریز

تحلیلی بر ریسک های ناشی از فعالیت های گردشگری در منطقه زاگرس (مورد مطالعه : روستای مارکده) نوشته آرش خورمهرنهندتبعیض مثبت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته مهدی شهبازی و امیررضا افرنگ و اکبر امین کدوسرائیارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های منابع انسانی در شرکت بیمه البرز نوشته محمدمهدی برقی اسگویی و حبیب آقاجانی و یاسر توبهمقایسه نیمرخ روانی - تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی قلدر و عادی: بررسی قلدری، ویژگی های شخصیتی، خود کارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نوشته شهرام واحدی و مینا غفارزاده و علی قره داغیاثر تیمار تدخین پس از برداشت با سولفید هیدروژن روی ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی قارچ دکمه ای سفید خوراکی (Agaricus bisporus) در طول دوره عمر قفسه ای نوشته رحیم نقشی بند حسنی و مهتاب مرادی و ناصر مهناتولید فیلم بسته بندی فعال غذایی بر پایه ژلاتین/ ژل آلوئه ورا حاوی اسانس رزماری نوشته میلاد بخشی زاده و تینا نیک نظر مقدم و علی ایاسهبررسی رجوع و انصراف از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی کالا نوشته سیدعباس هادی حسینی و حاجیه کوهی و ام البنین ایمانیExperimental and Numerical Investigation of Degree of Freedom Effects on Hydrodynamic Performance of Floating Breakwaters Under Regular Waves نوشته Mohammad Ali Lotfollahi yaghin و Alireza Mojtahediتحلیل تاثیر عناصر فرم شهری بر رفتار سفر در جهت توسعه شهر کم کربن (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) نوشته رسول قربانی و اکبر اصغری زمانی و رحیم غلامحسینیشبیه سازی عددی بزرگ شدگی سیاهرگ در نزدیکی دریچه های وریدی و اثر آن بر جریان خون نوشته امیر شادیان و سیداسماعیل رضوی و رضا پیرخوش قیافهتحلیل انرژی و اگزرژی تبدیل کننده گرمایی جذبی (AHT) با بکارگیری لوله گرمایی حلقوی (LHP) نوشته سمیه زارع قوزلوجه و لیلی گروسی فرشی و فرامرز طلعتیبررسی اثر افزودن تیغه و تغییر جنس در طرح جمع کنند ه دودکش خور شیدی به منظور ارتقاء بازدهانتقال گرما نوشته حمیدرضا طلوعی نسب و نوید منافی پور و سیدحامد فاطمی علوی و سیدفرامرز رنجبرIntelligent chattering free controller design for MEMS gyroscopes usingadaptive fuzzy-neural networks based SMC نوشته Siamak Abdi و Manizhe Zakeriمشکلات نیروگاه حرارتی تبریز و عوارض نامطلوب وضعیت فعلی المانهای حرارتی نوشته سیدامیررضا عبداللهی و سیدفرامرز رنجبرتحلیل و بررسی کیفیت آب مصرفی نیروگاه حرارتی تبریز نوشته سیدامیررضا عبداللهی و آرش نوربخش سعدآباد و مهدی نامی خلیله ده و سیدفرامرز رنجبرطراحی و شبیه سازی یک محرکه پیزوالکتریک stick- slip برای انگشت دست ربات نوشته رضا عبدالهی و بهنام داداش زاده و اکبر اللهوردی زادهبررسی و تحلیل گیربکس های مغناطیسی و طراحی نمونه گیربکس مغناطیسی کواکسیال نوشته میرمحمد اتفاق و سیدامیرحسین میرصدریEffect of Magnetic Field on heat transfer in a Microchannel Heat Sink with ellipticals offset نوشته Mohammad NasiriNumerical Investigation and Simulation of Blood Flow from Venous Valves نوشته Hamidreza Toloueinasab و Seyed Esmail RazaviProposal, comprehensive analysis, and multi-objective optimization of a novel dual-sourcepower generation system نوشته Amirreza Javaherian و Nima Ghasemzadeh Khiavi و Mohsen Zeinali و Seyed Mohammad Seyed Mahmoudi

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه تبریز

تهیه مدل ریاضی آبخوان دشت چالدران و بررسی جنبه های مدیریتی آن (1385)توسعه نرم افزاری بمنظورگسسته سازی زمانی بارش های روزانه به بارش های ریزمقیاس در سطح استان زنجان (1395)توسعه مدل و ارائه الگوی بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف (مطالعه موردی: دشت هشتگرد) (1395)مدلسازی عددی آبخوان دشت اردبیل و مدیریت آن با استفاده از بهینه سازی برداشت آب (1393)تحلیل روش های مختلف درونیابی و تحلیل حساسیت کمی و کیفی داده های پیزومتری در مطالعات آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) (1394)بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت حوضه های آبریز استان اردبیل، مطالعه موردی حوضه آغلاغان چای (نیر) (1396)بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت حوضه های آبریز استان اردبیل، مطالعه موردی حوضه بالیخلی چای سرشاخه صائین (1394)بررسی پتانسیل جابجایی زمین لغزه های واقع در تکیه گاه های سد یامچی و اطراف دریاچه (1396)بازنگری در برنامه منابع و مصارف سدهای در حال بهرهبرداری به روش دینامیک سیستم ها: مطالعه موردی سد یامچی (1394)تحلیل زمانی و مکانی رسوب حوضه آبریز نهندچای با مدلسازی بارش-رواناب –رسوب و تعیین مناطق رسوبگیر و رسوبده حوضه (1393)ارزیابی سیستم های آبگیری از رودخانه ارس و اثرات رسوب بر سیستم های آبگیری و تاسیسات پمپاژ و ارائه راه حل (1393)مطالعه و مدلسازی تغییرات مکانی و زمانی بارش ها در استان آذربایجان شرقی (1393)مطالعه تغییر اقلیم و اثرات آن بر رواناب حوض ههای آبریز منتخب استان آذربایجان شرقی (1390)بررسی و تحلیل اثرات امواج ناشی از شکست سد و تحدید حدود مناطق سیل گیر پایاب با استفاده از مدلهای ریاضی مطالعه موردی: سد ونیار(شهید مدنی) تبریز- ۱۸۴۱ (1386)بررسی روش شناسی مطالعات اجتماعی و نظام بهره برداری در شبکه های آبیاری و زهکشی استان آذربایجان شرقی (1389)بررسی آزمایشگاهی اثر خاک های متورم شونده بر روی پوشش کانال های انتقال آب (1392)ارائه روش عددی مناسب برای مدلسازی رفتار خاکهای متورم شونده در اندرکنش با سازه های سبک: مطالعه موردی کانالهای انتقال آب (1392)ارائه راهکارهای عملی انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداری و تعاونی های آب بران در شبکه آبیاری و زهکی قلعه چای (1394)پیشنهاد ساختار مناسب برای ساماندهی و تشکیل بازار محلی آب بر اساس تجربیات جهانی و ملی، مطالعه موردی: منطقه اسکو (1394)فاکتورهای عمده شوری زمینهای دیزج و روش عملی جلوگیری آن: زمین شناسی زراعی شرکت سهامی زراعی دیزج ()مرفولوژی خارجی حشرات ()بررسی دانه های روغنی (1349)تعیین مناسب ترین رژیم آبیاری آفتابگردان (1351)گزارش تفصیلی پنجمین سمینار تحقیقات دانه های روغنی: جلد اول (1349)بررسی دانه های روغنی (1349)فعالیتهای تحقیقاتی آزمایشگاه شیمی خاک در نیمه دوم سال ‮‭1343‬ (1343)بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی وارزشیابی فعالیتهای انجام شده شرکت سهامی زراعی دیزج آذربایجان شرقی (1350)مقدمه ای بر تحقیق جامعه شنای روستاهای محدوده شرکت سهامی زراعی دیزج( آذربایجانشرقی) ()بررسی دانه های روغنی (1347)گزارش نهایی "طرح مقایسه عملکرد واریته های ایرانی و خارجی گندم در شرایط دیم در مکانها و سالهای مختلف در استان آذربایجان شرقی" (1368)

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه تبریز

تاکنون 40 کنفرانس توسط دانشگاه تبریز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه تبریز به صورت زیر است:
دهمین کنفرانس ملی خلا ایرانجشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعیاولین کنفرانس مهندسی و فن آورینهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باراناولین کنفرانس مهندسی و فن آوری دانشگاه تبریزاولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیکهشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایراندومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلاماولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاریاولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایرانسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانکنفرانس ملی توسعه صنعت گردشگری با محوریت تبریز 2018نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایرانکنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیکاولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردهادومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کارکنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلامهمایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازیکنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیهاولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایراندومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگیسومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتیسومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسباتنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژیکنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنجکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کاردهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراندومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعاتکنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایرانپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلاماولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعالپنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرپنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرسومین کنگره ملی مهندسی عمرانچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایراندومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانوهشتمین کنفرانس دینامیک شاره هاسومین کنفرانس مدیریت منابع آب

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تبریز

تاکنون 39 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه تبریز در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
مجله علوم کامپیوتر ایرانفصلنامه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی قفقاز، آناتولی و آسیای میانهفصلنامه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتپژوهش های علمی در فیزیک نظری و کاربردیفصلنامه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ایدوفصلنامه منابع زمین­ شناختیفصلنامه ذهن حرکت و رفتارفصلنامه دانش مدیریت ورزشیفصلنامه مطالعات دانش پژوهیفصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطیمجله مکانیزاسیون کشاورزیمجله هیدروژئولوژیفصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزشدوفصلنامه پردازش سیگنال پیشرفتهدوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعهمجله بیماریهای مشترک دام و انسانفصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللیدوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسهفصلنامه پژوهش های نوین دینیدوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگیمجله فیزیولوژی و پرورش گیاهانآموزش و یادگیری زبان انگلیسیمجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیلمجله هیدروژیومورفولوژیمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریزمجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصردوفصنامه زبان و ادب فارسیمجله دانش کشاورزی و تولید پایدارفصلنامه دانش آب و خاکفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزیتاریخ نامه ایران بعد از اسلامفصلنامه پژوهش های نوین روانشناختیپژوهش های کاربردی در گیاه پزشکیفصلنامه پژوهش های علوم دامیپژوهش های صنایع غذاییفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصادفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریزفصلنامه پژوهش های فلسفیفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز