فصلنامه پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان

Journal of Research in child and adolescent psychotherapy

مجله پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان یک مجله علمی پژوهشی است. هدف این مجله پیشبرد علم و عمل روان درمانی کودک و نوجوان و انتشار تحقیقات اصلی و مقالات مرتبط با نظریه های علمی و بالینی کودک و نوجوان با کیفیت علمی بالا به زبان فارسی است که تمرکز اصلی آن ها روی سلامت روان کودکان، نوجوانان و مداخلات درمانی در این دوره می باشد همچنین دامنه این مجله طیف وسیعی از ایده ها در مورد تئوری و عملکرد روان درمانی کودک و نوجوان را شامل می شود.

فصلنامه پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان با تقدیر از پژوهشگران، نویسندگان، دانشجویان و اساتید گرامی، هنگام ارسال مقاله به مجله، کاربرگ تعهد و تعارض منافع نویسندگان پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله ارسال شود. پیرو آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان از نرم افزار همسان یاب استفاده می نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانندجو الزامی است. این نشریه تابع قوانین بین المللی Cope در خصوص سرقت ادبی است و با متخلفان بر اساس قوانین بین المللی برخورد می کند.

حوزه پذیرش مقالات: روان شناسی، آسیب شناسی روانی، اختلالات رفتاری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات