فصلنامه ناتوانی های یادگیری

Journal of Learning Disabilities

فصلنامه ناتوانی های یادگیری دارای درجه‌ی علمی پژوهشی مصوب به شماره‌ی نامه ۱۷۹۸۵۲ مورخ ۱۲ /۹/ ۱۳۹۰ از وزارت علوم، تحقیقات و فن‍اوری است و در قالب تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران با دانشگاه محق‍ق اردبیلی(به شماره‌ی ۵۷۴ مورخ ۱ /۴/ ۱۳۹۰) و با هدف گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی منتشر می‌شود.

حوزه های پذیرش مقالات:  آسیب شناسی روانی در کودکان استثنائی و افراد دارای اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری در افراد دارای اختلالات و ناتوانی ذهنی و یادگیری، مولفه‌های دخیل در افراد دارای اختلالات یادگیری و ... .

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات