اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

The first national conference on future studies in jurisprudence, law and political science

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی روز چهارشنبه، 20 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

محل برگزاری: اردبیل
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: FJLSLP01

توضیحات کنفرانس

محورهای اصلی کنفرانس:


کلیات

روش شناسی آینده پژوهی

مفاهیم، نظرات، استلزامات و تکنیک های آینده پژوهی

بومی سازی، نظریه پردازی، سناریو سازی و ایده سازی در مطالعات آینده پژوهی


محورهای علوم سیاسی

امکان و امتناع آینده پژوهی در عرصه علوم سیاسی

تحولات فلسفه علم و مسئله شناخت تجربی در متدلوژی آینده پژوهی

اینده پژوهی انقلاب اسلامی و جامعه مهدوی از دیدگاه مقام معظم رهبری

الگوی اسلامی پیشرفت و آینده پژوهی در عرصه اقتصاد سیاسی

توسعه پایدار در ایران و آینده‌پژوهی

بازیگران جدید سیاسی در ایران و نقش آینده‌پژوهی

هویت ملی و جهانی شدن و آینده پژوهی

آینده پژوهی، رسانه، عرصه دیجیتال و فضای مجازی

دیپلماسی و سیاست خارجه آینده‌نگرانه و چالش‌های نظام بین الملل

مسئله هسته‌ای و برجام در قالب آینده پژوهی

آموزش دانش سیاسی و روابط بین الملل بر اساس نظریات آینده‌پژوهی

تحولات ساختاری در جامعه سیاسی ایران و نظام جهانی و نقش نظریات آینده پژوهی

مطالعات استراتژیک و ژئوپلیتیک با آینده پژوهی

محورهای فقه و حقوق

ضرورت آینده پژوهی در فقه و حقوق

امکان پذیری و چگونگی تحقق آینده پژوهی در فقه و حقوق امکان‌پذیر و چگونگی تحقق آینده پژوهی اسلامی

الگوی اسلامی پیشرفت و آینده پژوهی در عرصه حقوق

امکان‌پذیری و چگونگی تحقق آینده پژوهی اسلامی

آینده پژوهی و چالش های فقه و حقوق در نظام بین الملل

ارائه مدل مفهومی روش شناسی آینده پژوهی اسلامی با رویکرد فقه و حقوق

تحولات ساختاری حقوقی در نظام جهانی و نقش نظریات آینده پژوهی

راهبردهای تحقق و آینده‌پژوهی در فقه و حقوق اسلامی

حقوق هسته‌ای ایران و آینده‌پژوهی

فقه اسلامی و آینده‌پژوهی

حقوق اسلامی و آینده پژوهی

حقوق رسانه و آینده پژوهی

آینده پژوهی در حقوق بین الملل

نقش فقه و حقوق در آینده پژوهی اسلامی

آینده پژوهی در علم و دین

آینده پژوهی و حقوق هوا و فضا

اهداف و مفروضات آینده پژوهی اسلامی

آینده پژوهی و حقوق زنان

آینده‌پژوهی و حقوق بشر

آینده پژوهی و حقوق خانواده

آینده‌پژوهی به مالکیت زمین های کشاورزی

آینده پژوهی در حقوق خصوصی، عمومی و...

آینده پژوهی و حاکمیت اسلام

آینده پژوهی و مسائل انتخابات ملی و محلی در ایران

آینده پژوهی دولت الکترونیک (با رویکرد ایران)

ظرفیت اجتهاد پویا در آینده پژوهی

درج در تقویم: 25 آذر 1401 - تعداد مشاهده 3716 بار