آقای دکتر سعید چهرآزاد

Dr. Saeed Chehrazad

فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307624)

4
14
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو عضویت در انجمن علمی روابط بین الملل

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی