آقای دکتر فرزاد حسن پور

Dr. Farzad Hassanpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (196143)

75
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی