آقای نادر حیدری رضی آباد

Nader Heidari Raziabad

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

Researcher ID: (285821)

13
5
1
7
3
3
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب مدیریت تجربه مشتری و بازاریابی ورزشی (انتشارات محقق اردبیلی) - 1402 - فارسی
 • کتاب توسعه خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی (انتشارات محقق اردبیلی) - 1402 - فارسی
 • کتاب صبر از منظر قرآن کریم (انتشارات شیران نگار) - 1401 - فارسی
 • کتاب قدرت رواشناسی زبان 2 (انتشارات محقق اردبیلی) - 1400 - فارسی
 • کتاب دانشنامه جامع آموزش‌ ابتدایی (انتشارات فردوس مهر) - 1400 - فارسی
 • کتاب بررسی توانمندی‌های ژئوتوریستی گردشگری سردابه با استفاده از مدل‌های پرالونگ و SWOT (انتشارات شیران نگار) - 1400 - فارسی
 • کتاب بررسی اپیدمیولوژیک مارگزیدگی‌ها طی سال‌های 92-87 (انتشارات محقق اردبیلی) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در سرگروه آموزشی شهرستان سرعین (1400-1401)
 • سابقه تدریس در سرگروه آموزشی استان اردبیل (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول نشریه صاد (اولین نشریه دانشگاه فرهنگیان علامه‌طباطبایی اردبیل) (1397-1398)

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه محقق اردبیلی (1402)
 • دانشجوی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی (1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مدرس کارگاه‌های بررسی کتب و طرح سواد دیجیتال وزارت آموزش و پرورش - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1401)

سایر موارد

 • کارشناس و مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی نقد و نظریه‌پردازی در علوم رفتاری