پایش علمی در استان اردبیل

131کنفرانس23ژورنال
25,320سند علمی
25مرکز علمی
46نشست544پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان اردبیل
اوتانازیا (قتل ناشی از ترحم)تحلیل و طراحی بهینه دالهای بتنی مسلح بر مبنای الگوریتمهای فراکاوشیمطالعه و تحلیل رفتار استاتیکی غیرخطی سازه فضاکار گنبدی دولایه تحت بار ثقلی افزایندهمرور و بررسی اجمالی بر بهینه سازی پلهای کابلیکنترل ارتعاشات سازه مجهز به میراگر AMD با کنترل پیشبین مبتنی بر مدلارزیابی عملکرد کنترل فعال در کاهش پاسخ ساختمانهای بلندمرتبه با سیستم قاب خمشی فولادی تحت بار بادسنجش تاثیر کیفیت فضا بر سرزندگی پارک شهری مورد مطالعاتی: پارک شورابیل اردبیلارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده راه های شهری، مطالعه موردی: پیاده راه اسفریس اردبیلارزیابی تاب آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تاکید بر مولفه های محیطی (نمونه موردی: منطقه ۳ شهر تهران)ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد)رتبه بندی آسیب پذیری سیلاب دشت اردبیل با استفاده از روش ترکیبی BWM و TOPSISتحلیل الگوی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۸)میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانروابط ژنتیکی بین گونه ها و ارقام جنس پسته (Pistacia L.) به وسیله نشانگر SCoTتاثیر سیاست پولی بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافتهاثر نانومواد فلزی بر مشخصات پیوستگی و چسبندگی قیرهای خالص و سنگدانه ها با استفاده از روش انرژی آزاد سطحی
کنفرانس های استان اردبیل
شهرداری های استان اردبیل
مراکز علمی استان اردبیل
نشست های استان اردبیل