فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری

Journal of Management and Accounting Research

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، یک نشریه علمی تخصصی با دسترسی آزاد است.

نشریه علمی تخصصی “کنکاش مدیریت و حسابداری” به صورت فصلنامه با دریافت مجوز شماره ۸۸۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ از وزارت مربوط در جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، داوطلبان آزمون ورودی دکتری جهت مصاحبه، اساتید و پژوهشگران گرامی فعالیت نموده و با چشم انداز ایجاد فضای پژوهشی مناسب به دنبال تحقق این رسالت خواهد بود.

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفت ها ی دنیای علم و عمل در حوزه مدیریت و حسابداری را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد. هدف اصلی آن توسعه زمینه تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مربوط به مدیریت و حسابداری و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه بیشتر در این حوزه است.

 

Konkash Management and Accounting Quarterly is a specialized scientific publication with open access.

The specialized scientific publication "Management and Accounting Exploration" is a quarterly magazine with license number 88531 dated 2021/08/02 from the relevant ministry in order to respond to the research needs of post-graduate students, doctoral entrance exam candidates for interviews, dear professors and researchers. It will seek to fulfill this mission with the vision of creating a suitable research environment.

Konkash Management and Accounting Quarterly is trying to provide academics and professionals with a scientific space to share the latest developments and developments in the world of science and practice in the field of management and accounting. Its main purpose is to develop the field of exchange of ideas in a wide range of important issues related to management and accounting and to provide stimulus for further research and development in this field.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات