ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر سعید علی پور

Doctor Saeed Alipour

استادیار حسابداری

Researcher ID: (105241)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت سعید علی پور در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو پیوسته

مقالات سعید علی پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهنقش بودجه ریزی عملیاتی در اصلاح الگوی مصرفاولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی1390
2دریافت فایل PDF مقالهتمایز مالی عملیاتی در گزارشگری مالیهمایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری1391
3دریافت فایل PDF مقالهحسابداری سبز بعنوان یک سیستم اطلاعاتیهمایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات1391
4دریافت فایل PDF مقالهافشا، شفافیت و نظم بازارهمایش علوم مدیریت نوین1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراناولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین بدهی و مدیریت سوددهمین همایش ملی حسابداری ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت شرکتی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت هااولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی1391
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اقتصادی عدم شفافیت بر گزارشگری مالیاولین همایش ملی حسابداری و مدیریت1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد اضافی ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی حسابداری و مدیریت1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فناوری اطلاعات برفرآیند حسابرسیکنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری1391
11دریافت فایل PDF مقالهآموزش اخلاق و ارزش ها در دوره حسابداریکنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری1391
12دریافت فایل PDF مقالهنقش اطلاعات حسابداری مالی در تقویت مکانیسم های کنترل حاکمیت شرکتی بمنظور کاهش فساد شرکت هادومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین بدهی ها ، تنوع بخشی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانیازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نگهداشت وجه نقد اضافی بر روی سهامداران و ارائه مدل های تعیین کننده دامنه مطلوب وجه نقد در شرکت های تجارییازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری حداکثری از ظرفیت شرکت هاکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی1394
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سرمایه فکری بر کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
17دریافت فایل PDF مقالهشواهدی برای انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا در شرکتهای سهامیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
18دریافت فایل PDF مقالهسود جامع، یک بعد جدید در اندازه گیری عملکرد و گزارشگری مالیاولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
19دریافت فایل PDF مقالهشواهدی برای انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا در شرکتهای سهامیاولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
20دریافت فایل PDF مقالهاخلاق حرفه ای در عصر اطلاعات و ارتباطاتچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی1396
21دریافت فایل PDF مقالهبهبود گزارشگری مالی مدرن: معانی، ابزارها و گام های لازم برای طبقه بندی و پیاده سازی آنچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی1396
22دریافت فایل PDF مقالهحسابداری مدیریت در صنعت گردشگریچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی1396
23دریافت فایل PDF مقالهانعکاس های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازمان دهیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
25دریافت فایل PDF مقالهچارچوبی برای تحقیقات حسابداری اجتماعی و زیست محیطیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
26دریافت فایل PDF مقالهتکامل گزارش مالی بیمه گران زندگی غلبه افشای ارزش غیرقانونی تعبیه شدهسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بین سابقه و تخصص مالی مدیرعامل بر حق الزحمه حسابرسی (در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ریسک ویژه بر مدیریت اقلام تعهدی (در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تاکید بر درماندگی مالیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پیشبینی سودهای مدیریت بر عملکرد بلندمدت عرضه عمومی اولیه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افشای اختیاری اخبار بد بر عدم نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1397
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ناهنجاری رشد دارایی شرکت بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تجدیدارائه صورت های مالی بر اقلام تعهدی غیرعادیچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقلام تعهدی بر روی ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
40دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سود و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری: مقدمه ای بر ارتباط ارزشی سودچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گزارشگری مسئولیت های اجتماعی شرکتی و کیفیت کنترل های داخلی بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت کنترل های داخلی بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری وتخصص حسابرس در صنعت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران1397
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محافظه کاری شرطی بر کناره گیری حسابرس با تاکید بر راهبری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری1397
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهرانکنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری1397
48دریافت فایل PDF مقالهویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسیهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ضعف کنترل های داخلی و سرمایه گذاری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و هزینه تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و ارزش شرکت با تاکید برنقش کنترل های داخلی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری1398
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین ارتباط سیاسی و ارزش شرکت با تاکید برنقش عوامل داخلی در شرکت بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری1398
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ریسک اطلاعاتی بر استراتژی مالیاتی جسورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهجدهمین همایش ملی حسابداری ایران1399
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهجدهمین همایش ملی حسابداری ایران1399
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت سود متهورانه بر ارتباط ارزشی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهجدهمین همایش ملی حسابداری ایران1399

مقالات سعید علی پور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت1398
2دریافت فایل PDF مقالهرابطه مدیریت سود با عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی و تاخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقلام تعهدی غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعتمدیریت دارایی و تامین مالی1398
5دریافت فایل PDF مقاله علی پور, سعید, پاک مرام, عسگر, عبدی, رسول, بحری ثالث, جمال. (1399). ارائه مدلی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار, 13(49), 73-101. doi: 10.22034/jse.2020.11054.1312 علی پور, سعید, پاک مرام, عسگر, عبدی, رسول, بحری ثالث, جمال. (1399). ارائه مدلی برای پیش بینی کیفیت کنتر1399
6دریافت فایل PDF مقاله Alipour, S., Pakmaram, A., Abdi, R., Bahri sales, J. (2020). Internal Control Quality Assessment based on the Characteristics of the Entity and Auditor and their Expected Goals in the Firm's Listed in Tehran Stock Exchange. Advances in Mathematical Finance and Applications, 5(4), 507-520. doi: 10.22034/amfa.2020.674949 2020

سوابق استادی سعید علی پور

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

تحصیلات تخصصی سعید علی پور

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1حسابداریدکتری تخصصی1393-1398
2حسابداریکارشناسی ارشد1387-1390
3حسابداریکارشناسی1384-1386
4حسابداریکاردانی1382-1384

سوابق شغلی و تخصصی سعید علی پور

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیمدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل1397-تاکنون
2سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته تخصیص منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل1397-تاکنون
3سابقه کار دانشگاهیعضو کارگروه تخصصی حقوقی و سلامت سازمانی واحد اردبیل1397-تاکنون
4سابقه کار دانشگاهیعضو کارگروه تخصصی کمیسیون معاملات واحد اردبیل1397-تاکنون
5سابقه کار دانشگاهیمسئول امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین1395-1397
6تدریس دانشگاهیمدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین1395-1397
7تدریس دانشگاهیمدیر گروه حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی نوین اردبیل1398-تاکنون
تاریخ ایجاد رزومه: 29 شهریور 1398 - تعداد مشاهده 2019 بار

نمودار سالانه مقالات سعید علی پور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سعید علی پور

آدرس ایمیل: s.alipour@iauardabil.ac.ir
کشور: ایران استان: اردبيل شهر: اردبیل
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

به اشتراک گذاری صفحه سعید علی پور

پشتیبانی