خانم دکتر آرزو دیلم صالحی

Dr. Arezu deylam salehi

استاد دانشکده

Researcher ID: (73655)

5
1
1
1
2

تالیفات

  • کتاب راهنمای به کارگیری استانداردهای حسابداری (کیومرث) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری حرفه ای حسابداری دانشگاه آزاد چالوس1398-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر مالی (1399-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در حسابرس (1400-تاکنون)