آقای حامد باقری توستانی

hamed bagheri

مدرس دانشگاه

Researcher ID: (223627)

12
6
9
1
9
9
19

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب کارها 1401
 • عضو حقیقی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 1401
 • عضو کمیته داوران کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ اسلامی1401
 • عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری1400
 • عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت وکسب و کارهای دانش بنیان1400
 • عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارافرینی و توسعه کسب کارها1400
 • پژوهشگر عضو پژوهشگران ایرانی
 • عضو کمیته علمی و داوران نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1399
 • عضو کمیته علمی و داوران نخستین جشنواره پژوهشگران برتر و منتخب شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی 1400
 • عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی1401
 • عضوکمیته علمی و داوران اولین همایش علمی و پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران1401
 • عضو کمیته علمی وداوران دومین جشنواره پژوهشگران برتر و منتخب شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی1401
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی،روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی1401
 • عضو کمیته داوران کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه1401
 • عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات1402
 • عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در حسابداری مدیریت اقتصاد و صنعت1402
 • عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مدیریت توریسم، ایرانگردی و جهانگردی1402
 • عضویت در اهل قلم و صندوق هنرمندان1401
 • عضو شورای آموزشی و اساتید مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی غرب استان مازندران 1401

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب سرپرستی و مدیریت کارآمد (نشرارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب گرافیک و تبلیغات (ادیبان روز) - 1401 - فارسی
 • کتاب کارکردها و ساختارهای مراکز فرهنگی (ادیبان روز) - 1401 - فارسی
 • کتاب کتاب تبلیغات بازاریابی (انتشارات نگرش مدیران) - 1401 - فارسی
 • کتاب سواد هنری (ادیبان روز) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه تأثیر خودکارآمدی کارکنان بر پذیرش دورکاری با رویکرد فرا یادگیری در دوران کووید ۱۹ (مطالعه موردی کارمندان ادارات کل غرب استان مازندران) (مؤسسه آموزش عالی مارلیک) - 1400 - فارسی
 • کتاب خودکارآمدی کارکنان با رویکرد دورکاری (نشرآیلار) - 1400 - فارسی
 • کتاب اصول ارتباطات و تبلیغات (ادیبان روز) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری (ادیبان روز) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس تجارت الکترونیک (1401-1401)
 • سابقه تدریس در مدرس سمینار در مسائل بازاریابی (1402-1402)
 • سابقه کار صنعتی در پروژه آزادراه تهران - شمال (منطقه 4) کارگاه شرکت دی (1387-1395)
 • سابقه کار صنعتی در پروژه آزادراه تهران - شمال (منطقه 4) کارگاه شرکت ملی ساختمان (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در پروژه تعریض و بهسازی جاده کندوان کارگاه شرکت ملی ساختمان (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کمیته علمی و داوران فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کمیته علمی و داوران فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارافرینی و توسعه کسب کارها (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت وکسب و کارهای دانش بنیان (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت تحریریه ماهنامه اختصاصی رهیافتی در مدیریت نفت و گاز (1401-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آموزشی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا (16 ساعته) - دانشگاه كاسم بنديت بانکوک ، تایلند (2021)
 • وبینار علمی اصول و فنون مذاکره (2 ساعت) - فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری (1401)
 • وبینار علمی تکنیک های بازایابی، خلاقیت و فروش (2 ساعت) - فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری (1401)
 • نرم افزار CMA2 - انجمن علمی مدیریت ورزشی (1400)
 • مدرک آموزشی LCDL - موسسه رها پارس نسیم (1400)
 • نشست علمی نقش تحول دیجیتال بر سیستم های مدیریت دانش در شرایط پسا کرونا (چالش ها و راهکارها) (3 ساعت) - مرکز علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل (1400)
 • نشست علمی مدیریت رفتار دیپلمات ها در مذاکرات بين المللي (3 ساعت) - انجمن علمي ايراني روابط بين الملل (1400)
 • مدرک آموزشی LCDL - اموزش برتر نخبگان (1398)
 • کارگاه فن بیان و سخنوری - دانشگاه علمی و کاربردی نوشهر (1397)