ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای یوسف عباسپور گیلانده

Yousef Abbaspour Gilande

استاد- گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184294)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی یوسف عباسپور گیلانده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات یوسف عباسپور گیلانده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسیدانه بندی خاک در چهار نوع روش خاک ورزی در بافت خاک رسی - لومیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نیروی کششی و انرژی خاک ورزی عملیات زیرشکنی با استفاده از مدل شبکة عصبی مصنوعیپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
3دریافت فایل PDF مقالهخاک ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین برای خا کورزی در عمق یکنواخت، جهت صرفه جویی در مصرف انرژیپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب اصطکاک دینامیکی دانه شلتوک بر روی سطوح مختلفپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی خاکپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی ، ساخت و ارزیابی دینامومتر اتصال سه نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزیدومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی، ساخت و ارزیابی نفوذ سنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانهدومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
8دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت کالیبراسیون مبدل نیروی هشت وجهی جهت اندازه گیری نیروهای بین تراکتور و ادوات کشاورزیدومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
9دریافت فایل PDF مقالهوینوور (جداکننده نیوماتیکی) در مقایسه با جداکننده های مکانیکی محصولات کشاورزی و ارزیابی آنهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
10دریافت فایل PDF مقالهطراحی، ساخت و بررسی عملکرد دستگاه اندازهگیری ضریب اصطکاک خارجی خاکاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نیروی مقاوم کششی و انرژی کولتیواتورهای متداولهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
12دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی میزان خردشدگی خاک طی عملیات خاک ورزی با استفاده از مدل فازیهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
13دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل پیش بینی نیروی مقاوم کششی و انرژی ورد نیاز عملیات زیر شکنی با استفاده از مدل فازی د رخاک شنی لومیهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مزرعه ای کولتیواتور ردیفی با سرعت پیشروی بالاهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
15دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر روش های اندازه گیری و عوامل موثر بر میزان خرد شدگی خاک طی عملیات مختلف خاک ورزیهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
16دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تیغه های پاریلو و معمولی و بررسی اثر وجود پره بر روی نیروی مقاوم کششی با استفاده از روش المان گسسته (DEM)هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برخی پارامترها بر ضریب اصطکاک خارجی و چسبندگی خاک و فلزهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد تیغه زیر شکن کج ساق پاراپلو در مقایسه با یک تیغه مرسومهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
19دریافت فایل PDF مقالهتعیین روند تغییرات ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک برحسب افزایش محتوای رطوبتی در سه بافت مختلف خاک و تشخیص فازهای مختلف اصطکاکی، چسبندگی و فاز روانی در آنهاهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر سرعت لغزشی بر روی ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک در سه بافت خاکهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب اصطکاک دینامیکی دانه گندم بر روی سطوح تماس مختلفهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
22دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنولوژی جدید خشک کن خورشیدی و میزان صرفه جویی اقتصادی آندومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیروی کششی مورد نیاز گاو آهن بر گردان دار دو طرفه تیلریاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی عوامل موثر بر مقادیر شاخص مخروطی خاک های کشاورزیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
25دریافت فایل PDF مقالهارائه یک الگوریتم نرم افزاری جهت استفاده در دستگاه سورتینگ و گریدینگ فندق باتکنیک غیر مخرب آکوستیکیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
26دریافت فایل PDF مقالهمذلسازی شاخص مخروطی خاک لومی با استفاده از منطق فازیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیروی فشاری وارد بر سطوح تماس از طرف توده دانه گندمهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهارائه طرح جدیدی از نفوذسنج مخروطی به منظور اندازه گیری مقادیر شاخص مخروطی خاک در مزارع کشاورزی تحت سیستم کنترل ترافیکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
29دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از داده های هدایت الکتریکی خاک به منظور ناحیه بندی زمین زراعی جهت انجام عملیات کشاورزی دقیق با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میوه های سالم و معیوب ارقام کیوی بر اساس مولفه های رنگی با استفاده ازتکنیک پردازش تصویرهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
31دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت دستگاه نیمه اتوماتیک آزمون خزش برای مواد ویسکوالاستیکهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه انواع حسگرهای سنجش رطوبت خاک جهت کاربردهای کشاورزیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر روش های اندازه گیری و عوامل مؤثر بر میزان سست شدگی خاک طی عملیات مختلف خاک ورزیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
34دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر روش های اندازه گیری مصرف سوخت تراکتور و عوامل مؤثر بر میزان مصرف سوخت طی عملیات مختلف خاک ورزیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ویژگی های رنگی ارقام متداول برنج در ایران با استفاده از پردازش تصویرچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
36دریافت فایل PDF مقالهدسته بندی ارقام متداول برنج در ایران بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی حاصل از تصاویر دیجیتالچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
37دریافت فایل PDF مقالهتشخیص آثار دو آفت کرم سیب و سنگ گلابی روی میوه سیب به کمک پردازش تصاویر دیجیتال و روش اسپارس کدینگچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
38دریافت فایل PDF مقالهامکان سىجی تشخیص خسارت آفت سیب و بیماری زنگار سیب به کمک پردازش تصویر دیجیتالچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سرعت و عمق کاری کولتیواتور پنجه غازی روی مقاومت کششی لازمه به روش المان محدوددومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سرعت و عمق کاری کولتیواتور پنجه غازی روی سطح سست شده خاک به روش المان محدوددومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
41دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق و عرض بر روی نیروی مقاوم کششی یک تیغه باریک خاکورز عمودیدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تراکم خاک در زیر تایر تراکتور به روش المان محدود و سنسورهای جابجایی سنجدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
43دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی میزان جداسازی بذر علف هرز از توده دانه گندم به کمک میز وزنی و شبکه عصبی مصنوعیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
44دریافت فایل PDF مقالهتخمین عملکرد دستگاه جداساز میز وزنی در جداسازی کاه و کلش از توده دانه گندم به کمک شبکه عصبی مصنوعیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی بذر علف هرز سگ دندانه موجود در توده دانه گندم به کمک جداساز میز وزنیهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان جداسازی کاه و کلش موجود در توده دانه گندم به کمک جداساز میز وزنیهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398

مقالات یوسف عباسپور گیلانده در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 47 بار

نمودار تولید سالانه مقالات یوسف عباسپور گیلانده

تماس با یوسف عباسپور گیلانده

شماره تلفن: +98-45-33257646

به اشتراک گذاری صفحه یوسف عباسپور گیلانده

پشتیبانی