ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 9 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی
تاریخ برگزاری: 26 آذر 1399 تا 26 آذر 1399
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی, دانشگاه محقق اردبيلي
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/30

2.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 23 مهر 1399 تا 24 مهر 1399
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/30

3.

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی کل نگر, علوم عصبی, علوم رفتاری و اجتماعی
تاریخ برگزاری: 25 شهریور 1399 تا 27 شهریور 1399
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1399/06/25

4.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 19 شهریور 1399 تا 20 شهریور 1399
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

5.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 2 اردیبهشت 1399 تا 2 اردیبهشت 1399
برگزار کننده: دانشگاه فنی و حرفه ای, آموزشكده فني و حرفه اي سما اردبيل
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/20
نتیجه مقاله: 1399/01/24
ثبت نام: 1399/01/25

6.

حوزه های تحت پوشش: حقوق
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1398 تا 10 اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداري اردبيل - موسسه آموزش عالي علمي -كاربردي مديريت شهري و روستايي اردبيل و موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/05

7.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1398 تا 30 بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علمي كاربردي شهرداري اردبيل - دانشگاه علمي كاربردي پارس آباد 1- آموزشگاه صنعت برق - موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/15

8.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: 17 مهر 1398 تا 18 مهر 1398
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشكي اردبيل- دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداري اردبيل- موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا- استانداري اردبيل
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/07/10

9.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 17 مهر 1398 تا 17 مهر 1398
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی, دانشگاه محقق اردبيلي
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/17

10.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 28 شهریور 1398 تا 28 شهریور 1398
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی, دانشگاه محقق اردبيلي
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/15


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی