ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

خانم پروفسور نیلوفر میکاییلی

Professor Niloofar Mikaeili

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (242029)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی نیلوفر میکاییلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات نیلوفر میکاییلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهناگویی خلقی آلکسی تایمیا و شاخصهای روان تنی درپیش بینی سلامت عمومی درسوء مصرف کنندگان موادمخدرچهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک1391
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه انعطاف گذیری شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سیگاری و افراد عادیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
3دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین هوش هیجانی و نگرش های صمیمانه با سلامت روانیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین هوش معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویاناولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه هوش هیجانی با سبک های دلبستگی در بین دانشجویاناولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی هوش معنوی و قدردانی در پیش بینی بهزیستی ذهنی زنان شاغل در دانشگاه محقق اردبیلیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهنقش سبک های دلبستگی بر ادراک درد در زنان مبتلا به سرطان سینهاولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
8دریافت فایل PDF مقالهنقش ناگویی خلقی و سبک های دلبستگی برجهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستاناولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کمتوان ذهنی و مادران کودکان عادیدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تصور از بدن و شادکامی در دانشجویانهمایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی 1394
11دریافت فایل PDF مقالهنقش ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران MSاولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
12دریافت فایل PDF مقاله پیشبینی بهزیستی روانی بر اساس مولفههای بخشودگی و معنا در زندگیسومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش انگیزه پیشرفت و حس شوخ طبعی در فرسودگی شغلی معلمان شهرستان اردبیلاولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی1394
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جواناناولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
15دریافت فایل PDF مقالهنقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران طیف اسکیزوفرناولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگاراولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
17دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش خوددفاعی بر بهبود امید در زنان قربانی خشونت خانوادگیاولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
18دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش خود دفاعی بر بهبود رشد شخصی و ارتباط مثبت با دیگران در زنانقربانی خشونت خانوادگیاولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
19دریافت فایل PDF مقالهنقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جواناندومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1395
20دریافت فایل PDF مقالهنقش دلسوزی به خود در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان ناباروردومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1395
21دریافت فایل PDF مقالهنقش بخشایش در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان ناباروردومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1395
22دریافت فایل PDF مقالهنقش تنظیم هیجان در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزیدومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1395
23دریافت فایل PDF مقالهنقش سوء رفتار دوران کودکی در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزیدومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نوجویی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در بزرگسالان دارای نشانه ھایADHDپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
25دریافت فایل PDF مقالهارتباط ترتیب تولد با دارا بودن نشانھ ھای ADHDدر بزرگسالانپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سیستم بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب اجتماعی در بزرگسالان دارای نشانه های ADHDپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
27دریافت فایل PDF مقالهرابطه هوش هیجانی و سخت رویی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیلچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
28دریافت فایل PDF مقالهارتباط ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویانچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ذهن آگاهی و همجوشی شناختی در دانشجویان بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلیچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
30دریافت فایل PDF مقالهرابطه سیستم های مغزی رفتاری با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوکاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
31دریافت فایل PDF مقالهرابطه سرشت ومنش با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوکاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سرشت و منش با نشانه های سلوک در دانش آموزاناولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری با نشانه های سلوک در دانش آموزاناولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
34دریافت فایل PDF مقالهنقش فاجعه نمایی و ماجراجویی در پیش بینی افکار خودکشی وابستگان به مواد در حال ترکاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
35دریافت فایل PDF مقالهنقش فاجعه نمایی و ماجراجویی در پیش بینی بی ثباتی ازدواجاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه تفکرمنفی تکراری و کمال گرایی بامیزان وسواس فکری عملی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نورمرکزکرجششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
37دریافت فایل PDF مقالهنقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی بهزیستی اجتماعی زنان خانه دارهمایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم1397
38دریافت فایل PDF مقالهنقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی سلامت اجتماعی زنان خانه دارهمایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم1397
39دریافت فایل PDF مقالهنقش اضطراب ظاهر اجتماعی در رفتارهای خوردن دختران نوجوانپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
40دریافت فایل PDF مقالهنقش توده بدنی و استرس نقش جنسیتی در رفتارهای خوردن دختران نوجوانپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
41دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده آلچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی1398
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع افکار خودکشی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان نقدهدومین همایش ملی آسیب های اجتماعی1398
43دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی هوش هیجانی با اضطراب تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیریدومین همایش ملی آسیب های اجتماعی1398
44دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تأخیر در به خواب رفتن در افراد وابسته به مت آمفتامینچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
45دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت ذهنی خواب در افراد وابسته به مت آمفتامینچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد بهنجارچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
47دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجارچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
48دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی عزت نفس با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان محقق اردبیلیاولین همایش ملی آسیب شناسی روانی1399
49دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش شبکه های اجتماعی بر سلامت روان نوجواناناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
50دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روشهای درمان اختلال یادگیری خاص: اختلال خواندن در پژوهشهای آزمایشی داخلیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
51دریافت فایل PDF مقالهرابطه عواطف مثبت و منفی با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
52دریافت فایل PDF مقالهرابطه تنظیم هیجان با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اضطراب اجتماعی بر عملکرد تحصیلی نوجوانان؛ مروری بر شواهد موجوداولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سلامت معنوی در پیش بینی اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان دارای اختلالات رفتاریاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شیوه فرزندپروری در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانش آموزاناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن میان نوجوانان در پاندمی ویروس کرونا (کووید - ۱۹ ): مطالعه مروریاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
57دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صفات چهارگانه تاریک شخصیت در دانش آموزان بانشانگان و بدون نشانگان افسردگیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
58دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مهارتهای حرکتی در دانش آموزان نارسا خوان دختر و پسر در همدان(۱۳۹۷)اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
59دریافت فایل PDF مقالهرابطه طلاق عاطفی با هوش هیجانی و سلامت روان فرزنداناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
60دریافت فایل PDF مقالهمروری بر درمان ADHDاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
61دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اجتناب شناختی و افکار تکرار شونده منفی در دانش آموزان با و بدون اعتیاد به اینترنتاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
62دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان شناختی رفتاری آسیب محور بر بهبود فاجعه سازی کودکان با تجربه ی سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرداولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
63دریافت فایل PDF مقالهمرور نظام مند پژوهشی مطالعات انجام شده در زمینه پیامدهای روانشناختی سواستفاده جنسی در نوجوانان ۴ سال اخیر ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۶)اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
64دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نیرومندی ایگو و اجتناب از تجربه در دانش آموزان با و بدون اختلال وسواس اجباریاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسماولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
66دریافت فایل PDF مقالهمروری بر عوامل موثر بر شب ادراری کودکاناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش اضطراب کرونا بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اردبیلاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
68دریافت فایل PDF مقالهمداخلات پیشگیرانه در افسردگی نوجوانان: مرور نظام منداولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان: مرور نظام منداولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
70دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی استرس تحصیلی، رضایت از مدرسه و مشکلات یادگیری بر اساس آموزش مجازیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
71دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مروری بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در اختلال وسواسی– جبری کودکان و نوجواناناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
72دریافت فایل PDF مقالهسبب شناسی، تشخیص، علائم و درمان اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکاناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
73دریافت فایل PDF مقالهاوتیسم : سبب شناسی، تشخیص، علائم و درماناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
74دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مداخلات بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد – کودک (فیلیال تراپی)اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
75دریافت فایل PDF مقالهاختلال پنیک در کودکان و نوجواناناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
76دریافت فایل PDF مقالهخودکشی در کودکان و نوجواناناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
77دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی روان درمانی آنلاین مبتنی بر درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) بر سبکهای دفاعی ناسازگارانه، احساس کمرویی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه تک آزمودنیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
78دریافت فایل PDF مقالهرابطه عزت نفس و میزان استفاده از اینستاگرام در دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۹اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط تاب آوری و خودکارآمدی با آشفتگی روان شناختی در دانشجویان خانم متاهل دانشگاه محقق اردبیلیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طرحواره درمانی بر نشخوار فکری و خود انتقادی در نوجوانان دختر دارای تجربه شکست عاطفیاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
81دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اختلال اضطراب جدایی در کودکان و نوجواناناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
82دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سلامت روانی، تاب آوری و تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنتاولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
83دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مشکلات جنسی نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم براساس دیدگاه والدیناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیش کلیتی حافظه شرح حال و افسردگی در نوجوانان. مرور نظامنداولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای بیش کلیتی حافظه شرح حال درنوجوانان افسرده دارای اختلال سو مصرف مواد و نوجوانان سالماولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن مادران در پیشبینی ناسازگاری اجتماعی و رفتارهای ضداجتماعی کودکاناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن مادران در پیشبینی پرخاشگری و بیش فعالی کودکاناولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان1399
88دریافت فایل PDF مقالهنقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی راهبردهای سازگاری مادران دارای کودک ناتوان ذهنیاولین همایش ملی آسیب شناسی روانی1399
89دریافت فایل PDF مقالهنقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی تاب آوری مادران دارای کودک ناتوان ذهنیاولین همایش ملی آسیب شناسی روانی1399

مقالات نیلوفر میکاییلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهرابطه کارکردهای شناختی و نظریه ذهن در بیماران وسواس فکری-عملیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویانفصلنامه روان شناسی تربیتی1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنانفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه جهت گیری مذهبی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دختر و پسردوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی1389
5دریافت فایل PDF مقالهنقش مذهب در کاهش وسواسدوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی1390
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادیمطالعات روان شناختی1396
7دریافت فایل PDF مقالهنقش الگوهای ارتباطی خانواده، ساختار انگیزشی و انعطاف پذیری روان شناختی در پیش بینی طلاق هیجانی زوجیندوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده1397
8دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی، عملکرد اجرایی و شدت علایم در بیماران افسردهفصلنامه روانشناسی بالینی1397
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسیفصلنامه روانشناسی بالینی1395
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادیفصلنامه روانشناسی بالینی1393
11دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیرفصلنامه روانشناسی بالینی1393
12دریافت فایل PDF مقالهنقش فرزندپروری ذهن آگاهانه و سبک دلبستگی مادر در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان بیش فعالفصلنامه زن و فرهنگ1396
13دریافت فایل PDF مقالهابعاد نظری و کاربردی تبعیت از درمان در بیماران: یک مطالعه مروریمجله دانشکده پزشکی مشهد1398
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اجتناب تجربی و تحمل آشفتگی هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادیمطالعات روان شناختی1398
15دریافت فایل PDF مقالهپیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس کیفیت عشق، سبک‌های حل تعارض زوجین و تعهد زناشوییدوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده1398
16دریافت فایل PDF مقالهنقش بی‌رمقی زناشویی، بی‌ثباتی زناشویی و نارسایی شناختی در پیش بینی میل به طلاق زوجیندوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده1398
17دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضوفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1398
18دریافت فایل PDF مقالهنقش خودتنظیمی و ازخودبیگانگی تحصیلی در پیش‌بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزانمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1398
19دریافت فایل PDF مقالهنقش خود انتقادی و کمرویی در پیش بینی اضطراب ظاهر اجتماعی دانش آموزان دخترمجله علمی پژوهان1399
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش تنظیم هیجان بر تحریک پذیری، افسردگی، اضطراب، استرس و تنظیم هیجانی نوجوانان دارای اختلال بدتنظیمی خلق مخربفصلنامه روانشناسی بالینی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 27 بهمن 1399 - تعداد مشاهده 144 بار

نمودار سالانه مقالات نیلوفر میکاییلی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با نیلوفر میکاییلی

آدرس ایمیل: nmikaeili@yahoo.com
کشور: ایران استان: اردبيل شهر: اردبیل

به اشتراک گذاری صفحه نیلوفر میکاییلی

پشتیبانی