خانم دکتر معصومه اسمعیلی

Dr. Masoumeh Esmaeili

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182030)

18
120
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی