آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی

Dr. Abdolah Shafie Abadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179088)

36
160

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی