آقای احمد اعتمادی

Ahmad Etemadi

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182031)

9
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی