فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

Counseling Culture and Psychotherapy

نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی ، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مشاوره و روان درمانی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مشاوره
  • روان درمانی
  • روانشناسی
  • سنجش و اندازه­گیری
  • ارزیابی روانی
  • سلامت روانی
  • فرآیند مشاوره و درمان
  • سلامت عمومی کودکان و بزرگسالان
  • هویت و شخصیت
  • عواطف و احساسات فردی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات