خانم دکتر سمانه نجارپوریان

Dr. Samaneh Najarpourian

دانشیار مشاوره دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (432670)

13
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی