آقای دکتر اسماعیل سعدی پور

Dr. Esmaeil Sadipour

استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184031)

30
102
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی