آقای دکتر احمد علی پور

Dr. Ahmad Alipour

گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176630)

33
114
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی